Drukāt
Fondi un investīcijas

Eiropas Savienības fondi, programmas un citi finanšu instrumenti, kuru apguvē darbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:

 
 

 

LIFE programmas 2. periods 2018-2020

 

LIFE programmas 1. periods 2014-2017

   

 
 

2014. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods

 

2007. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods
 
 

2000. – 2006. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

 

Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021. gadā

 

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2009.-2014. gadā

 

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 2004.-2009. gadā

 

Eiropas Savienības Phare programma
 
 

Eiropas Savienības Pārejas programma

 

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds

 

Eiropas teritoriālās sadarbības programmas


Latvijas - Šveices sadarbības programma 

Kopīgi īstenojamie projekti 

Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

Komisijas

  
2009.gada aprīlī Valsts kanceleja atjaunojusi apkopojumu par Eiropas Savienības programmām Latvijā. Šajā informatīvajā materiālā iekļautas norādes par gandrīz 50 dažādām Eiropas Savienības programmām, kurās finansējumam var pieteikties sabiedriskās organizācijas, uzņēmumi, mācību iestādes, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas. Apkopojumā iekļauts katras programmas nosaukums, mērķi, kopējais finansējums, kā arī iespējamie finansējuma saņēmēji, kā arī norādīta kontaktpersona Latvijā, kas var sniegt papildu informāciju par konkrēto programmu. Programmu apkopojums pieejams šeit.

Eiropas Savienības informācijas bibliotēkā ikviens interesents var izmantot „Welcomeurope” izdoto „Eurofunding 2009” katalogu (Eiropas finansējums 2009), kurā vienkopus ir apkopota informācija par visiem aptuveni 450 Eiropas Savienības atbalsta fondiem un programmām. Katalogs veidots, lai palīdzētu atrast atbilstošāko finansējuma avotu, kā arī piedāvā praktiskus ieteikumus projektu vadītājiem. Bibliotēka atrodas Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā un tās darbalaiks ir darbdienās no plkst. 11:00 līdz 19:00 un sestdienās no plkst.11:00 līdz 16:00; mājas lapa šeit

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/