Drukāt
03.03.2014
VARAM aicina pieteikties finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina Latvijā reģistrētus komersantus, pārvaldes iestādes un atvasinātas publiskas personas pieteikties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.

Projekta iesniegumus aicinām iesniegt KPFI finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” līdz 2014.gada 1.aprīlim (ieskaitot).

Lai informētu potenciālos atbalsta saņēmējus par šī konkursa nosacījumiem un iespējām saņemt finansiālu atbalstu elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā, VARAM, Peldu iela 25, 409.telpā 2014.gada 7.martā plkst.10:00 notiks seminārs. Ar semināra programmu var iepazīties pielikumā vai arī VARAM mājas lapā – www.varam.gov.lv

Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk – elektromobilis) un uzlādes staciju, kas neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk – publiski pieejama uzlādes stacija) ieviešanu Latvijā.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 5 012 238,12 eiro. Finansējums paredzēts jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļu iegādei, jaunu rūpnieciski ražotu M2 un M3 kategorijas elektromobiļu iegādei, jaunu publiski pieejamu uzlādes staciju iegādei, montāžai un pieslēgšanai pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla vai pie lietotāja elektrotīkla aiz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta. Katrai aktivitātei paredzēts finansējums 1 670 746,04 eiro.

Atbilstoši konkursa nosacījumiem projekta iesniedzējs var iesniegt projekta iesniegumu vienas vai divu aktivitāšu ietvaros. Visi projekti ir jāīsteno līdz 2014.gada 31.decembrim.

Projekta iesniegumu aicinām iesniegt personīgi SIA „Vides investīciju fonds” (Ģertrūdes ielā 10/12, 2.stāvā, Rīgā) darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:30 vai nosūtīt pa pastu SIA „Vides investīciju fonds” uz pasta adresi „Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010”, vai arī noformētu elektroniskā dokumenta veidā nosūtīt uz e-pastu: kpfi@lvif.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: kpfi@lvif.gov.lv. Lūdzam pirms jautājumu uzdošanas iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un publicētajiem biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumi Nr.78 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums”.

 

Kristīne Barševska
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026533
E-pasts:
prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/