Drukāt
Normatīvo aktu projekti nekustamo īpašumu pārvaldības jomā

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nedzīvojamās telpas K. Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pamatkapitālā"

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Priekšlikumus lūdzu iesniegt līdz 09.02.2018.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Olga Paipala, tālr. 67026527, olga.paipala@varam.gov.lv


Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” 

Aprites stadija:

Saskaņošanas stadijā 

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Izskatīts LR MK

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

M.Priede tālr.67026915, marite.priede@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par nedzīvojamo telpu Kr.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā” 

Aprites stadija:

Saskaņošanas stadijā 

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Izskatīts LR MK 

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Priede tālr.67026915, marite.priede@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par dāvinājuma pieņemšanu” 

Aprites stadija:

Saskaņošanas stadijā 

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

31.10.2017. Izskatīts LR MK

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

M.Priede tālr.67026915, marite.priede@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 15.10.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/