Drukāt
Sabiedriskās apspriešanas
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/sab_aps/