Drukāt
Politikas plānošanas dokumentu sabiedriskās apspriešanas
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/sab_aps/