Drukāt
31.01.2012
Noslēgti pirmie līgumi ar iedzīvotājiem par KPFI finansiālā atbalsta saņemšanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās

Šā gada janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) un Vides investīciju fonds noslēdza pirmos līgumus ar iedzīvotājiem, kas saņems Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) finansiālo atbalstu atjaunojamo energoresursu izmantošanai savos mājokļos.

Konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” otrās kārtas mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana māj­saimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas, siltumenerģijas vai elektro­enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstā­dīšanu dzīvojamajai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamajiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Kopumā konkursa otrās  kārtas KPFI finansējums ir LVL 7 218 785,33, kur pieejamais līdzekļu apjoms vienam projektam ir LVL 7 000.

Konkursā varēja piedalīties dzīvojamo māju īpašnieki, kuri ir fiziskas personas un uz kuru vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja, vai arī vairāku dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku izveidotas biedrības, kas neveic saimniecisko darbību un rīkojas vairāku dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku interesēs.

Par konkursa organizēšanu atbildīgā iestāde ir VARAM, bet projektu īstenošanas uzraudzību veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds”.

Linda Tilta
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija 

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/