Drukāt
Semināri e-pārvaldes jomā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 29.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/sem_Eparv/