Drukāt
Semināri e-pārvaldes jomā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 15.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/sem_Eparv/