Drukāt
Metodiskie materiāli teritorijas attīstības plānošanas jomā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/