Drukāt
Attīstības plānošanas dokumentu projekti

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Par vides trokšņa regulējumu”

Aprites stadija:

Saskaņošanas stadijā

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts/Protokollēmuma projekts

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 06.02.2020. (VSS-98)

Dokumenti:

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Atbildīgais:

J.Dipāne, tālr. 67026415, judite.dipane@varam.gov.lv

Nosaukums:

Konceptuālais ziņojums “Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā”

Aprites stadija:

Plānots izsludināt VSS  12.12.2019.

Dokumenti:

Konceptuālā ziņojuma projekts/Rīkojuma projekts

Aprites stadija:

Sabiedrības līdzdalība 2019. gada 27. novembra – 11. decembrim, plānots izsludināts VSS 19.12.2019.

Dokumenti:

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Atbildīgais:

K. Krūmiņa, tālr. 67026752, e-pasts: krista.krumina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Aprites ekonomikas stratēģija Latvijai”

Aprites stadija:

Saskaņošanas stadijā

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 31.10.2019. (VSS-1081)

Dokumenti:

Informatīvais ziņojums/Protokollēmuma projekts

Atbildīgais:

Ē. Lagzdiņa, tālr. 67026420, erika.lagzdina@varam.gov.lv

Aprites stadija:

Atjauninātas dokumentu versijas (27.01.2020.)

Dokumenti:

Informatīvais ziņojums/Protokollēmuma projekts

Atbildīgais:

S.Reinerte, tālr. 67026490, sanita.reinerte@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu”

Aprites stadija:

Plānots izsludināt VSS  17.10.2019.

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts/Protokollēmuma projekts

Atbildīgais:

V. Jurča, tālr. 67026909, e-pasts: veronika.jurca@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā”

Aprites stadija:

Saskaņošanas stadijā, plānots skatīt MK 22.10.2019.

Dokumenti:

Rīkojuma projekts/Anotācija

Atbildīgais:

J. Ilgavižs, tālr. 66016721, e-pasts: janis.ilgavizs@varam.gov.lv

Nosaukums:

Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2019.-2023. gadam

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 17.10.2019.

Dokumenti:

Plāna projekts/Rīkojuma projekts/1. pielikums/2. pielikums/3. pielikums

Atbildīgais:

K. Eglīte-Miezīte, tālr. 66016736, e-pasts: karina.eglite-miezite@varam.gov.lv

Nosaukums:

Konceptuālais ziņojums “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt MK 10.09.2019.

Dokumenti:

Konceptuālā ziņojuma projekts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

A. Šults, 67026521, arnis.sults@varam.gov.lv,

Nosaukums:

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 29.08.2019.

Dokumenti:

Pamatnostādņu projekts/Rīkojuma projekts/1.pielikums/2.pielikums

Aprites stadija:

Sabiedrības līdzdalība 2019. gada 9.- 22.augustā, plānots izsludināt VSS 05.09.2019.

Dokumenti:

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Atbildīgais:

I. Jureviča, tālr. 66016791, e-pasts: rpp@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums Par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv attīstību

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 29.03.2018.

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts

Atbildīgais:

K. Eglīte-Miezīte, tālr. 66016736, e-pasts: karina.eglite-miezite@varam.gov.lv

Nosaukums:

Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018.-2021.gadam

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 15.02.2018.

Dokumenti:

Rīcības plāna projekts/Rīkojuma projekts

Atbildīgais:

I. Jureviča, tālr. 66016791, e-pasts: ilze.jurevica@varam.gov.lv

Nosaukums:

Konceptuālais ziņojums par mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanas stratēģiju

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 16.11.2017.

Dokumenti:

Koncepcija un pavadošie dokumenti

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē”

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 2017. gada 23.novembrī

Dokumenti:

Informatīvais ziņojums

Atbildīgais:

L. Linabergs, tālr. 67026404, lauris.linabergs@varam.gov.lv

Nosaukums:

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam

Aprites stadija:

13.12.2018. izsludināts VSS (VSS-1263)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem

Atbildīgais:

I. Pommere-Bramane, tālr. 67026544, inese.pommere-bramane@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums  par  Ainavu politikas pamatnostādņu  2013.–2019.gadam
īstenošanas gaitu 2013.-2016.gadā

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, jāiesniedz Ministru kabinetā līdz 2017.gada 1.jūlijam

Dokumenti:

Informatīvais ziņojums  / Citi materiāli

Atbildīgais:

D. Granta, tālr. 67026553, dace.granta@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums „Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam gala ietekmes novērtējums”.

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 02.04.2015.

Dokumenti:

Informatīvais ziņojums

Atbildīgais:

I.Cahrausa, tālr. 66016520, ilze.cahrausa@varam.gov.lv

Nosaukums:

Politikas plānošanas dokuments „Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, izsludināts VSS 23.10.2014

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Iesniegts VK 27.07.2015 izskatīšanai MKK

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Ozola, tālr. 67026518, dace.ozola@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/attistibas_planosanas_dokumentu_projekti/