Drukāt
Nacionālā līmeņa teritorijas plānošana
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/