Drukāt
Publisko pakalpojumu sistēmas attīstības modeļa izstrādes materiāli
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ESper07_13/15120/