Drukāt
Rajonu pašvaldību reorganizācijas plāni

Saskaņā ar Rajona pašvaldību reorganizācijas likumu rajona padomei līdz 2008.gada 31.decembrim bija jāizstrādā un jāpieņem reorganizācijas plānu, paredzot tajā visu institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu vietējām pašvaldībām un plānošanas reģioniem.

Reorganizācijas plānus ir izstrādājušas 23 rajona pašvaldības (Gulbenes un Ventspils rajona pašvaldībām reorganizācijas plāni nav jāizstrādā, jo šajos rajonos katrā veidosies pa vienam novadam) un atbilstoši Rajona pašvaldību reorganizācijas likumā noteiktajam līdz 2009.gada sākumam iesniegušas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. Rajonu reorganizācija ir daļa no vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas.

Saskaņā ar likumu rajona padomes pilnvaras izbeidzas 2009.gada 1.jūlijā. Reorganizācijas plāna izpildi jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2009.gada 31.decembrim.

Rajonu pašvaldību reorganizācijas plāni, kuriem Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir sniegusi pozitīvus atzinumus:

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/pasv/