Drukāt
E-pakalpojumi

Lai veicinātu valsts iestāžu un pašvaldību pakalpojumu pieejamību, arvien vairāk iestādes piedāvā pakalpojumus pieprasīt un saņemt elektroniskā veidā jeb izmantot elektroniskos pakalpojumus.

Lai, līdzīgi, kā ierodoties klātienē, personu varētu atpazīt arī elektroniskajā vidē un nodrošināt, ka pakalpojums tiek sniegts tieši tai personai, kurai tas pienākas, ir nepieciešama elektroniskā identitāte.

Iestādei sazinoties ar personu un otrādi, informācija var tikt nodota ne tikai papīra veidā, bet arī elektroniski – izmantojot elektroniskos dokumentus. Lai identificētu elektroniskā dokumenta parakstītāju un aizsargātu dokumenta saturu no neatļautām izmaiņām pēc tā parakstīšanas, tiek izmantots drošs elektroniskais paraksts.

Kā vienotais kontaktpunkts valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā Latvijā ir izveidots portāls www.latvija.lv, kur ir pieejami vairāk kā tūkstotis dažādu publisko, t.i., valsts un pašvaldību, pakalpojumu aprakstu, piemēram, kā saņemt pakalpojumu, kādi dokumenti man ir nepieciešami, vai pakalpojums ir maksas utt., kā arī dažādi elektroniskie pakalpojumi. Portāls www.latvija.lv ir arī kā sadaļa e-pakalpojumu platformai.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, Latvijā ir pārņemta ES pakalpojumu direktīva, lai radītu iespēju ikvienam ES dalībvalsts komersantam vienkārši un ērti uzsākt noteiktu jomu pakalpojumu sniegšanu citās ES dalībvalstīs.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 08.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/Epakalp/