Drukāt
Aktualitātes e-pārvaldes jomā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 21.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/aktual/