Drukāt
Sabiedrības līdzdalība
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.08.2017
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/