Drukāt
Sabiedrības līdzdalība
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.10.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/