Drukāt
Sabiedrības līdzdalība
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 09.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/