Drukāt
Sabiedrības līdzdalība
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.03.2017
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/