Drukāt
Par ministriju

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā.

Ministrija ir tieši pakļauta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbību nosaka nolikums (Ministru kabineta 29.03.2011. noteikumi Nr.233 ar grozījumiem 08.05.2012. un 12.11.2013.)

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.03.2017
http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/