Drukāt
Nodrošinājuma departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Jānis Vītols

Departamenta direktors

67026444
janis.vitols@varam.gov.lv

Inga Ošiņa

Departamenta direktora vietniece

67026465
inga.osina@varam.gov.lv

Solvita Studāne

Projektu vadītājs

67026407
solvita.studane@varam.gov.lv

Lietvedības nodaļa

Indra Gulbe

Nodaļas vadītājs

67026448
indra.gulbe@varam.gov.lv

Larisa Titkoviča

Vecākais lietvedis

67026449
larisa.titkovica@varam.gov.lv

Alda Šulca

Vecākais lietvedis

67026451
alda.sulca@varam.gov.lv

Dace Svarēna

Vecākais lietvedis

67026562
dace.svarena@varam.gov.lv

Silvija Zeimula

Lietvedis - arhivārs

67026566

silvija.zeimula@varam.gov.lv

Nodrošinājuma nodaļa

Aigars Brivna

Nodaļas vadītājs

67026441
aigars.brivna@varam.gov.lv

Mārīte Priede

Vecākais eksperts

67026915
marite.priede@varam.gov.lv

Anda Lasmane

Vecākais referents

67026577

anda.lasmane@varam.gov.lv

Sanita Melnupe

Vecākais eksperts

67026505
sanita.melnupe@varam.gov.lv

Agate Vucina

Vecākais referents

67026593
agate.vucina@varam.gov.lv

Liene Voroncova

Vecākais referents

67026541
liene.voroncova@varam.gov.lv

Līga Brutāne

Lietvedis - sagādnieks

67026456

liga.brutane@varam.gov.lv

Ivars Dižpēteris

Datorsistēmu administrators

66016760

ivars.dizpeteris@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/nkd/