Drukāt
Darbības virzieni dabas aizsardzības jomā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/daba/