Drukāt
Darbības virzieni vides aizsardzības jomā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 16.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/vide/