Drukāt
Darbības virzieni vides aizsardzības jomā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 13.12.2017
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/vide/