Drukāt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas struktūra
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 03.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/str/