Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Nozares politikaAttīstības plānošanas dokumenti
 
 
 
Informatīvais ziņojums par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Vides politikas pamatnostādnēm 2009.-2015.gadam

Informatīvais ziņojums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VII nodaļas prasībām. Ministru kabinets ar 2009.gada 31.jūlija rīkojumu Nr.157 (Latvijas Vēstnesis, 04.08.2009., 122.nr.) ir apstiprinājis Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015. gadam (turpmāk – pamatnostādnes). Pamatnostādnes un tā Vides pārskatu ir izstrādājusi Vides ministrija. Vides pārskatā tika veikta esošās situācijas analīze, izvērtēta spēkā esošo politikas plānošanas dokumentu īstenošana, izvērtētas stiprās un vājās puses, iespējas un draudi.

2008.gadā, pamatnostādņu izstrādes laikā, no 23.oktobra līdz 30.novembrim notika Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana un 2008. gada 21. novembrī notika Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemtas divas atsauksmes. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē notikušajās diskusijās un atsauksmēs izteiktie komentāri galvenokārt bija saistīti ar pamatnostādņu strukturējumu, nepietiekoši izvērstu jautājumu izskatīšanu, citu nozaru integrāciju, kā arī norādīts uz vides kvalitātes stāvokli raksturojošiem rādītājiem, kurus bija nepieciešams aktualizēt. Pamatnostādnes un to Vides pārskats salīdzinājumā ar sākotnējo redakciju būtiski tika pārstrādāts, novēršot pretrunīgo informāciju un ievērojot Politikas plānošanas attīstības sistēmas pamatnostādnēs un Rezultātu un rezultatīvo radītāju sistēmas pamatnostādnēs 2008.-2013.gadam noteiktās prasības.

Vides pārraudzības valsts biroja 2009.gada 15.jūlija atzinumā Nr.25 rekomendēts, izstrādājot Vides ministrijas darbības stratēģiju 2010.-2012.gadam un citus vides politikas plānošanas dokumentus, detalizēt informāciju par veidiem, līdzekļiem un institūcijām, kas nodrošinātu pamatnostādnēs izvirzīto mērķu realizāciju. Vides ministrijas darbības stratēģijā 2010.-2012.gadam būtu nepieciešams detalizēt pasākumus vides institūciju sistēmas darbībai, kā arī citu nozaru, institūciju un arī pašvaldību veicināšanai iesaistīties dabas un vides aizsardzības problēmu risināšanā un mērķu īstenošanā.

Lai konstatētu pamatnostādņu īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, kā arī lai nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus pamatnostādnēs, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, plānošanas periodā līdz 2012. gada 1. decembrim un līdz 2015. gada 1. decembrim tiks izstrādāti monitoringa ziņojumi, kuri tiks iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā.

Ar apstiprinātajām Vides politikas pamatnostādnēm 2009.-2015.gadam, tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par šo Vides pārskatu var iepazīties Vides ministrijas mājas lapā http://www.vidm.gov.lv.

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
13.12.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta