Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Normatīvie aktiNormatīvo aktu aktualitātes
 
 
 
VARAM izstrādāto normatīvo aktu aktualitātes no 01.01.2017. - 31.06.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie normatīvie akti, kam bijusi virzība no 01.01.2017. - 31.06.2017

Valsts kancelejā iesniegtie normatīvie akti

Nosaukums:

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 13. maija noteikumos Nr. 326 „Dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

Aprites stadija:

19.04.2017. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026587, kristine.purina@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.5 „Dabas lieguma „Liepājas ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””.

Aprites stadija:

18.05.2017. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026587, kristine.purina@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Noteikumu projekts „Dabas lieguma „Ukru gārša” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

 18.05.2017. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Treija, tālr. 66016789, darta.treija@varam.gov.lv  

MK sēdē skatītie normatīvie akti

Nosaukums:

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 13. maija noteikumos Nr. 326 „Dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

Aprites stadija:

30.05.2017. apstiprināts Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026587, kristine.purina@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.5 „Dabas lieguma „Liepājas ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””.

Aprites stadija:

13.06.2017. apstiprināts Ministru kabinetā.

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026587, kristine.purina@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Noteikumu projekts „Dabas lieguma „Ukru gārša” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

13.06.2017. apstiprināts Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

D.Treija, tālr. 66016789, darta.treija@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapām”

Aprites stadija:

23.05.2017. apstiprināts Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

L.Maslova, tālr. 67026586, lana.maslova@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts“Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība””

Aprites stadija:

Pieņemti Ministru kabineta 2017. gada 31.janvārī

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kuģu pārstrādes konsultatīvās padomes nolikums”

Aprites stadija:

Pieņemti Ministru kabineta 2017. gada 3. maijā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts projekts "Noteikumi par informācijas sniegšanas kārtību par savākto, reģenerācijai nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu"

Aprites stadija:

Pieņemti Ministru kabineta 2017. gada 30.maijā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem"

Aprites stadija:

Pieņemti Ministru kabineta 2017. gada 13.jūnijā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

VSS izsludinātie normatīvie akti

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. maija rīkojumā Nr.283 "Par Nacionālo gatavības plānu naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā””

Aprites stadija:

16.02.2017. Izsludināts VSS (VSS-178)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

B. Zasa, tālr. 67026910, baiba.zasa@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.3. pasākuma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

30.03.2017. Izsludināts VSS (VSS-356) 

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

V.Frišfelds, tālr. 66016704, viesturs.frisfelds@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

Aprites stadija:

27.04.2017. izsludināts VSS (VSS-456)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumi „Dabas lieguma „Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā. Papildināts. 27.04.2017. izsludināts VSS (VSS-455)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026587, kristine.purina@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr. 588 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2.pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

27.04.2017. izsludināts VSS (VSS-457) 

Dokumenti:

Normatīvā  akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

A.Auziņa, tālr. 66016701, austra.auzina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Likumprojekts „Valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju likums”

Aprites stadija:

18.05.2017. izsludināts VSS (VSS-514, prot. Nr.19, 27.§)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

V.Ķeņģis, tālr. 67026929, vitalijs.kengis@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 20. novembra noteikumos Nr. 957 „Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

Aprites stadija:

23.03.2017. izsludināts VSS (VSS-310)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Treija, tālr. 66016789, darta.treija@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts  "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām"

Aprites stadija:

01.06.2017. Izsludināts VSS (VSS-564)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

L.Maslova, tālr. 67026586, lana.maslova@varam.gov.lv

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā”

Aprites stadija:

29.06.2017. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-703)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

U.Šūba, tālr. 67026569, undine.suba@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
13.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta