Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Normatīvie aktiNormatīvo aktu aktualitātes
 
 
 
VARAM izstrādāto normatīvo aktu aktualitātes no 01.07.2016. - 31.12.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie normatīvie akti, kam bijusi virzība no 01.07.2016. - 31.12.2016

Valsts kancelejā iesniegtie normatīvie akti

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 „Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju un sešvērtīgā hroma savienojumus””

Aprites stadija:

18.07.2016. iesniegts apstiprināšanai MK sēdē

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Buša, tālr. 67026569, madara.busa@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu radioaktīvo atkritumu glabātavai “Radons” Baldones novada Baldones pagasta teritorijā”

Aprites stadija:

Rīkojumu projekts iesniegts Valsts kancelejā 27.07.2016.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

J.Malnace, tālr. 67026591, jolanta.malnace@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 „Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem””

Aprites stadija:

25.08.2016. iesniegts Valsts kancelejai apstiprināšanai MK sēdē

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums””

Aprites stadija:

Iesniegts Valsts kancelejā – 02.11.2016

Dokumenti:

Normatīvā akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1293 ,,Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem””

Aprites stadija:

13.12.2016. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem””

Aprites stadija:

13.12.2016. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm””

Aprites stadija:

13.12.2016. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas””

Aprites stadija:

13.12.2016. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

MK sēdē skatītie normatīvie akti

Nosaukums:

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr.514 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Apstiprināts MK sēdē (TA-1238) 02.08.2016, stājas spēkā 10.08.2016.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Kukle, tālr. 67026946, inese.kukle@varam.gov.lv

VSS izsludinātie normatīvie akti

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi””

Aprites stadija:

11.08.2016. Izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Šinke, tālr. 67026490, madara.sinke@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 13. maija noteikumos Nr. 418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem””

Aprites stadija:

06.10.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-948)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Jakovļeva, tālr. 67026440, ieva.jakovleva@varam.gov.lv

Nosaukums:

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.5 „Dabas lieguma „Liepājas ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””.

Aprites stadija:

13.10.2016. izsludināts VSS (VSS-975)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026587, kristine.purina@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr. 339 „Noteikumi par ostu formalitātēm””

Aprites stadija:

27.10.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1013)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pavadošajiem dokumentiem

Atbildīgais:

B.Zasa, tālr. 67026910, baiba.zasa@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 22. marta noteikumos Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu””

Aprites stadija:

20.10.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-997)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

A. Ellere, tālr. 67026589, anda.ellere@varam.gov.lv

Nosaukums:

Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums””

Aprites stadija:

Izsludināts VSS-14.07.2016

Dokumenti:

Normatīvā akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas ierīkošanai vai pārbūvei nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu”

Aprites stadija:

10.11.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1097)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Teibe, tālr. 67026574, iveta.teibe@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas””

Aprites stadija:

17.11.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1116)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm””

Aprites stadija:

17.11.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1118)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem””

Aprites stadija:

17.11.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1115)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1293 ,,Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem””

Aprites stadija:

17.11.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1119)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.512 „Dabas lieguma „Vidzemes akmeņainā jūrmala” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””.

Aprites stadija:

08.12.2016. izsludināts VSS (VSS-1188)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026587, kristine.purina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

Aprites stadija:

03.11.2016. izsludināts VSS (VSS-1045)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

A. Ellere, tālr. 67026589, anda.ellere@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts“Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība””

Aprites stadija:

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti:

Normatīvā akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība””

Aprites stadija:

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti:

Normatīvā akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 13. maija noteikumos Nr. 326 „Dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

Aprites stadija:

15.12.2016. izsludināts VSS (VSS-1209)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026587, kristine.purina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumos Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli””

Aprites stadija:

22.12.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1237)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Ilgaža, tālr. 67026513, sanda.ilgaza@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
13.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta