Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Normatīvie aktiNormatīvo aktu aktualitātes
 
 
 
VARAM izstrādāto normatīvo aktu aktualitātes no 01.07.2015. - 31.12.2015
05.08.2015
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie normatīvie akti, kam bijusi virzība no 01.07.2015. - 31.12.2015.

MK sēdē skatītie normatīvie akti

VSS izsludinātie normatīvie akti

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar akciju sabiedrību „Elektroniskie sakari””

Aprites stadija:

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 27.08.2015. protokols N.33 20.§ (VSS-899)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

O.Paipala, tālr. 67026527, olga.paipala@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Ministru kabineta 2006.gada 31.augusta rīkojuma Nr.668 “Par Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas koncepciju” atzīšanu par spēku zaudējušu””

Aprites stadija:

Rīkojumu projekts 02.07.2015. izsludināts VSS (VSS-686.)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Šatrovska, tālr. 67026521,dace.satrovska@varam.gov.lv


Nosaukums:

Likumprojektu Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā Protokols par stratēģisko vides novērtējumu

Aprites stadija:

Likumprojekts 09.07.2015. izsludināts VSS (VSS-720.)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv


Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā””

Aprites stadija:

Likumprojekts 09.07.2015. izsludināts VSS (VSS-720.)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv


Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas un reģistrēšanas kārtība”

Aprites stadija:

Izsludināts 06.08.2015. VSS - 829

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

J.Malnace, tālr. 67026591, jolanta.malnace@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu radioaktīvo atkritumu glabātavai “Radons” Baldones novada Baldones pagasta teritorijā”

Aprites stadija:

Izsludināts 06.08.2015. VSS - 829 

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

J.Malnace, tālr. 67026591, jolanta.malnace@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem””

Aprites stadija:

27.08.2015. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-901)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

03.11.2015. pieņemts MK sēdē (noteikumi Nr. 622, prot. Nr. 57 18.§)

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”

Aprites stadija:

Likumprojekts 03.09.2015. izsludināts VSS (VSS-920)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Jirgensone, tālr. 67026514, dagnija.jirgensone@varam.gov.lv

Nosaukums:

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem””

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 22.10.2015. (VSS-1047)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026461, kristine.purina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām””

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 22.10.2015. (VSS-1048)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026461, kristine.purina@varam.gov.lv  

Nosaukums:

Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus””

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 22.10.2015. (VSS-1046)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

K.Puriņa, tālr. 67026461, kristine.purina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”

Aprites stadija:

22.10.2015. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1051)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Buša, tālr. 67026569, madara.busa@varam.gov.lv 

Nosaukums:

Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Aprites stadija:

19.11.2015 Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1250)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Ozoliņa tālr.67026587, ivita.ozolina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr. 42 „Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem””

Aprites stadija:

12.11.2015. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1230)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Teibe, tālr. 67026574, iveta.teibe@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Īpašās vides prasības celulozes, papīra vai kartona ražošanai"

Aprites stadija:

10.12.2015. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

G.Šmerliņa, tālr. 67026578, guna.smerlina@varam.gov.lv

Nosaukums:

Likumprojekts „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

05.11.2015. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1183)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

18.04.2016. iesniegts Valsts kancelejā apstiprināšanai MK sēdē

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

09.06.2016. precizētais likumprojekts iesniegts Valsts kancelejā apstiprināšanai MK sēdē

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm””

Aprites stadija:

10.12.2015. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1295)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts ”Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”

Aprites
stadija:

17.12.2015.Izsludināts VSS (VSS-1349)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T. Jansone, tālr. 67026561, tatjana.jansone@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 298 „Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana””

Aprites
stadija:

17.12.2015. Izsludināts VSS (VSS-1348)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

T. Jansone, tālr. 67026561, tatjana.jansone@varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
13.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta