Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Sabiedrības līdzdalībaInformācija par lobijiem
 
 
 
Par lobētāju sniedzamie dati

Lobēšanas datums

Lobētājs 
(fiziskas personas vārds, uzvārds, juridiskās personas, ko lobētājs pārstāv, nosaukums)

Lēmuma sagatavošanas process, saistībā ar kuru lobēšana ir notikusi 1

Komunikācijas veids ar lobētāju

Amatpersona ar kuras starpniecību notikusi lobēšana

Regulāri "CCDU Limited"  Būvniecība Jūrmalā (mikroliegumu un  ĪADT noteikumi vēstules, tikšanās, sanāksmes Dabas aizsardzības departaments
Regulāri Aigars Orskis Par ierobežojumu atcelšanu dabas liegumā “Garkalnes meži”   telefona sarunas, vēstules, tikšanās Dabas aizsardzības departaments
Regulāri Aizputes novada pašvaldība Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana vēstules Klimata pārmaiņa departaments
Regulāri Andris Špats Klimata politikas ieviešana (lauksaimniecības, ZIZIMM sektori) rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri AS “Latvijas valsts meži” Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu atzinumi par normatīvo aktu projektiem, dalība starpministriju un citās sanāksmēs Vides aizsardzības departaments
Regulāri Baltijas Ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu sanāksmes, atzinumi, vēstules Vides aizsardzības departaments
Regulāri Bezizmešu mobilitātes biedrība Klimata politikas plānošana, Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbība rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri Biedrība "Droša medicīna" Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā rakstiski, elektroniski, pa telefonu Vides aizsardzības departaments
Regulāri Biedrība "Latvijas Ceļu būvētājs" Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu atzinumi par normatīvo aktu projektiem, dalība starpministriju un citās sanāksmēs Vides aizsardzības departaments
Regulāri Biedrība "Latvijas makšķernieku asociācija" Mazo HES darbība un virszemes ūdeņu aizsardzība vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Biedrība “Aleju Aizsardzība” Aleju aizsardzība  telefona sarunas, vēstules, tikšanās Dabas aizsardzības departaments
Ingrīda Ērenpreiss
Regulāri   Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES tikšanās, telefona sarunas Klimata pārmaiņu departaments
Biedrība “Latvijas ceļu būvētājs”
 
Regulāri Biedrība “Zaļā brīvība” Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri Biedrība “Zemnieku saeima”, Vides pārvaldības asociācija, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", Biedrība "Latvijas ezeri" Normatīvo aktu regulējums piesāŗnojuma novēršanas jomā vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Biedrība „Latvijas ezeri” (J.Sprūds) Virszemes ūdeņu (ezeru) aizsardzība elektroniska sarakste, sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem Vides aizsardzības departaments
Regulāri Biedrība „Zemnieku Saeima” Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri Bureau Veritas Latvia ES emisijas tirdzniecības sistēmas darbība Latvijā rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Vienreiz Būvmateriālu ražotāju asociācija Normatīvo aktu prasības maisījumiem rakstiski, klātienē Vides aizsardzības departaments
 
Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu
Regulāri Elga Gore Kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem telefona sarunas, vēstules, tikšanās Dabas aizsardzības departaments
Regulāri Guntis Eniņš Dižkoku aizsardzība tikšanās, telefona sarunas Dabas aizsardzības departaments
Regulāri  Jānis Gavars Par ierobežojumu atcelšanu dabas liegumā “Garkalnes meži”   vēstules Dabas aizsardzības departaments
Regulāri Kiwa/Inspecta ES emisijas tirdzniecības sistēmas darbība Latvijā rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri Kompānija “Avotiņi” (konsultants A.Līdums) Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu vēstules Vides aizsardzības departaments
Regulāri Ķekava PF ES emisijas tirdzniecības sistēmas darbība Latvijā rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri Latvijas Alus Darītāju Savienības biedrība Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis, depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociācija Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis, depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri  Latvijas Centrālā Piensaimnieku Savienība  Jautājumi par piensaimniecības notekūdeņu attīrīšanu  rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Cūku audzētāju asociācija un Latvijas Olu ražotāju asociācija Normatīvo aktu regulējums lauksaimniecības radītā piesārņojuma novēršanas jomā rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Dabas fonds (Lelde Enģele) Virszemes ūdeņu aizsardzība, jo īpaši saistībā ar meliorācijas sistēmu uzturēšanu un rekonstrukciju rakstiski, elektroniski, pa tālruni, sanāksmju laikā Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Darba devēju konfederācija Depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Reģionālā politika rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Reģionālās politikas departaments
Regulāri Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija Normatīvo aktu prasības par  vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām” un vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
  Direktīvas projektu par II pakāpes tvaiku atsūknēšanas sistēmām.
Regulāri   Normatīvo aktu prasības par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Biedrība
"Zemnieku Saeima"
Regulāri Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība
Regulāri Latvijas Ģeologu savienība Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu atzinumi par normatīvo aktu projektiem, dalība starpministriju un citās sanāksmēs Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Kūdras  asociācija MK noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība", rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei; Kūdras pamatnostādnes
Regulējums par mazajām katlu mājām
Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija Ķīmiskās vielas un maisījumi, iepakojums vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Lielo pilsētu asociācija Darbs pie normatīvo aktu izstrādes ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem Vides aizsardzības departaments
Darbs pie normatīvo aktu izstrādes atkritumu apsaimniekošanas jomā
Darbs pie Latvijas pozīcijas izstrādes par valsts kopējo emisiju gaisā
Reģionālā politika rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Reģionālās politikas departaments
Regulāri Latvijas melioratoru biedrība Meliorācijas sistēmas un ūdens pārtīrīšana vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas neredzīgo biedrība Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana telefoniski, e-pasti, sanāksmes Klimata pārmaiņa departaments
Regulāri Latvijas Pašvaldību savienība Darbs pie normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādes ūdenssaimniecības jomā darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem Vides aizsardzības departaments
Darbs pie normatīvo aktu izstrādes atkritumu apsaimniekošanas jomā
Darbs pie Latvijas pozīcijas izstrādes par valsts kopējo emisiju gaisā
Reģionālā politika rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Reģionālās politikas departaments
Regulāri Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija Depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošana un dabas resursu nodokļa samaksas un atbrīvošanas no samaksas nosacījumi rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociācija Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Radiologu asociācija Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem Vides aizsardzības departaments
Regulāri  Latvijas riepu apsaimniekošanas asociācija Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Vides aizsardzības departaments
Vienreiz Latvijas siltumuzņēmēju asociācija Sadedzināšanas iekārtu regulējums elektroniski Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Reģionālā politika rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Reģionālās politikas departaments
Regulāri Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija Darbs pie normatīvo aktu izstrādes ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Veterinārārstu biedrība Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem, vēstules, telefonsarunas Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Vides pārvaldības asociācija Ietekmes uz vidi novērtējuma joma, Smaku un gaisa piesārņojuma joma sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem un plānošanas dokumentiem Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas zivju audzētāju asociācija saistībā ar nemedījamo sugu dzīvnieku kompensācijām Zivju resursu aizsardzība vēstules, tikšanās, sanāksmes Dabas aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Zobārstu asociācija Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem, vēstules, telefonsarunas Vides aizsardzības departaments
Regulāri Lauksaimnieku organizāciju  sadarbības padome Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri Liepājas Universitāte Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana vēstules Klimata pārmaiņa departaments
Regulāri Mazās hidroenerģētikas asociācija Nosacījumi mazo HES darbībai, dabas resursu nodokļa maksājumi sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem un plānošanas dokumentiem Vides aizsardzības departaments
Regulāri Pasaules Dabas Fonds Vides aizsardzība vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Pēteris Tučs Finansējuma pieejamība projekta īstenošanai vēstules Klimata pārmaiņa departaments
Regulāri Pierīgas pašvaldību apvienība Normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrāde ūdenssaimniecības jomā, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas maksa gadījumā, kad viens sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz tos otram sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Vides aizsardzības departaments
Regulāri Reģionālās attīstības centru apvienība Reģionālā politika rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Reģionālās politikas departaments
Regulāri Scania Baltics Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri SIA "Baltic Oil Management" par ietekmes uz vidi novērtējuma neveikšanu ogļūdeņražu izpētes, izmantošanas un ieguves darbiem vēstules Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Ietekmes uz vidi novērtējums, gaisa aizsardzības jautājumi vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA "InLab" Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā rakstiski, elektroniski, pa telefonu Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA "Lauris Restaurant Service" Būvniecība Jūrmalā vēstules, tikšanās, sanāksmes Dabas aizsardzības departaments
Regulāri SIA "NMS Grupa" Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā rakstiski, elektroniski, pa telefonu Vides aizsardzības departaments
Regulāri  SIA “Ameco vide” Piesārņojošās darbības atļaujas, nepieciešamais izglītības līmenis darbībām ar ķīmiskām vielām vēstules Vides aizsardzības departaments 
 
 
Regulāri SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze” Par savienojošās trases izveidi Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā telefona sarunas, vēstules, tikšanās Dabas aizsardzības departaments
Regulāri SIA “Sātiņi -S” Ministru kabineta noteikumu projekta ““Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai” izstrādes laikā vēstules, tikšanās, sanāksmes Dabas aizsardzības departaments
Regulāri SIA “Vārnukrogs” Par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekli “Jūrmalas Baltā kāpa” un tā individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem telefona sarunas, vēstules, tikšanās Dabas aizsardzības departaments
Regulāri SIA „Balin Energy” Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu atzinumi par MK noteikumu projektu, dalība starpministriju sanāksmē Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA „Cemex” Videi kaitīgo preču atkritumu (eļļu atkritumi, nolietotās riepas) un no atkritumiem iegūta kurināmā izmantošana uzņēmumā rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Latvijas interešu aizstāvība ES rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri SIA „Clean R” Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā saistībā ar publiskā iepirkuma organizēšanu
Regulāri SIA „Liepājas RAS” Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA „LRTDEA” – TUV Rheinland grupa ES emisijas tirdzniecības sistēmas darbība Latvijā rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri SIA „Odin Energi Latvija” Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu atzinumi par MK noteikumu projektu, dalība starpministriju sanāksmē Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA „Pilsētvides serviss” Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana. rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā saistībā ar publiskā iepirkuma organizēšanu
2018. gads  Ventspils brīvostas pārvalde Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par ostas pieņemšanas iekārtām  kuģu atkritumu  nodošanai rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Vides aizsardzības departaments
Regulāri Vides aizsardzības klubs Vides aizsardzība vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Vides konsultatīvā padome Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vides aizsardzības nosacījumu atvieglošana/ procedūru vienkāršošana meliorācijas sistēmu atjaunošanas un pārbūves projektiem, normatīvie akti un plānošanas dokumenti ūdeņu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības jomā. rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Vides aizsardzības departaments
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
12.11.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta