Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Sabiedrības līdzdalībaInformācija par lobijiem
 
 
 
Par lobētāju sniedzamie dati

Lobēšanas datums

Lobētājs (fiziskas personas vārds, uzvārds, juridiskās personas, ko lobētājs pārstāv, nosaukums)

Lēmuma sagatavošanas process, saistībā ar kuru lobēšana ir notikusi 1

Komunikācijas veids ar lobētāju

Amatpersona ar kuras starpniecību notikusi lobēšana

Regulāri

Gints Kauniste

Ministru kabineta noteikumu projekta "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" sagatavošana

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Dabas aizsardzības departaments

Regulāri

Alvis Birkovs

Zvejniecības un makšķerēšanas jomu regulējošie normatīvi akti

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Dabas aizsardzības departaments

Regulāri

Mārtiņš Balodis, MOSP

Makšķerēšanas jomu regulējošie normatīvi akti

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Dabas aizsardzības departaments

Regulāri

Arnis Muižnieks, Meža īpašnieku biedrība

Dabas un meža nozares  jomu regulējošie normatīvi akti

vēstules, tikšanās, sanāksmes

Dabas aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs

Iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Rudīte Vesere

Ilze Doniņa

Madara Šinke

Regulāri

AS „Latvijas Zaļais Punkts”

Iepakojuma un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Rudīte Vesere

Ilze Doniņa

Madara Šinke

Regulāri

SIA „Zaļā josta”

Iepakojuma un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Rudīte Vesere

Ilze Doniņa

Madara Šinke

Regulāri

SIA „Resurss Nova”

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Rudīte Vesere

Ilze Doniņa

Madara Šinke

Regulāri

Latvijas Iepakojuma asociācija

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Rudīte Vesere

Ilze Doniņa

Madara Šinke

Regulāri

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Rudīte Vesere

Ilze Doniņa

Madara Šinke

Regulāri

Iepakojuma un otrreizējo izejvielu pārstrādātāju asociācija

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis,

valsts atbalsts otrreizējo izejvielu pārstrādē

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Rudīte Vesere

Ilze Doniņa

Madara Šinke

Madara Buša

Regulāri

Latvijas Tirgotāju asociācija

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Rudīte Vesere

Ilze Doniņa

Madara Šinke

Regulāri

Biedrība Latvijas Alkoholisko Dzērienu Ražotāju un Izplatītāju asociācija

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis,

depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Rudīte Vesere

Ilze Doniņa

Madara Šinke

Regulāri

Latvijas Alus Darītāju Savienības biedrība

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis, depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Rudīte Vesere

Ilze Doniņa

Madara Šinke

Regulāri

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija

Normatīvo aktu prasības par  vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām” un

Direktīvas projektu par II pakāpes tvaiku atsūknēšanas sistēmām.

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

Ķīmiskās vielas un produkti, iepakojums

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Rudīte Vesere

Regulāri

Biedrība „Latvijas ezeri” (J.Sprūds)

Virszemes ūdeņu (ezeru) aizsardzība

Elektroniska sarakste, sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem

Tatjana Jansone

Regulāri

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedra (V.Jansons)

Virszemes ūdeņu aizsardzība un monitorings

Elektroniska sarakste, telefona sarunas

Tatjana Jansone

Daina Ozola

Regulāri

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija

Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Ilze Doniņa,

Rudīte Vesere

Regulāri

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija

Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Ilze Doniņa

Rudīte Vesere

Regulāri

 

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība

Bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Ilze Doniņa

Liene Miķelsone

Rudīte Vesere

Regulāri

Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija

Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošana un dabas resursu nodokļa samaksas un atbrīvošanas no samaksas nosacījumi

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Ilze Doniņa

Liene Miķelsone

Rudīte Vesere

Regulāri

SIA "Ekogaisma"

Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas organizēšana un atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piešķiršanas nosacījumi.

Ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Ilze Doniņa

Madara Buša,

Rudīte Vesere

Regulāri

SIA „Latvijas Elektrotehnikas apsaimniekošana"

Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas organizēšana un atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piešķiršanas nosacījumi

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Ilze Doniņa

Madara Buša,

 

Regulāri

A/S „Latvijas Zaļais elektrons

Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas organizēšana un atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piešķiršanas nosacījumi

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Ilze Doniņa

 

Regulāri

SIA „Ziemeļlatgales atkritumu apsaimniekošanas organizācija”

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana.

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā saistībā ar publiskā iepirkuma organizēšanu

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Ilze Doniņa

Madara Buša,

Rudīte Vesere

Regulāri

SIA „Clean R”

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā saistībā ar publiskā iepirkuma organizēšanu

 

Ilze Doniņa

Rudīte Vesere

Regulāri

SIA „Pilsētvides serviss”

Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde

 

Ilze Doniņa

Rudīte Vesere

Regulāri

SIA „Liepājas RAS”

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Ilze Doniņa

Madara Buša,

 

Regulāri

SIA „Cemex”

Atkritumu līdzsadedzināšana cementa ražošanas procesā

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Ilze Doniņa

Madara Buša

Rudīte Vesere

Regulāri

SIA „Kuusakoski”

Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošana

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Ilze Doniņa

Madara Buša,

 

Regulāri

Biedrība „Zemnieku Saeima”

Grozījumi 2002.gada 9.jūlija MK noteikumos Nr.294 „Kārtībā, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

 

Regulāri

Latvijas Bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociācija

Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis, depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija

Depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Darba devēju konfederācija

Depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"

Troksnis, ietekmes uz vidi novērtējums, gaisa aizsardzības jautājumi

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Biedrība "Latvijas Akustiķu apvienība"

Troksnis

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

 Regulāri

SIA „Balin Energy”

MK noteikumu projekts "Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas noteikumi"

Atzinumi par MK noteikumu projektu, dalība starpministriju sanāksmē

Vides aizsardzības departaments

 Regulāri

SIA „Odin Energi Latvija”

MK noteikumu projekts "Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas noteikumi"

Atzinumi par MK noteikumu projektu, dalība starpministriju sanāksmē

Vides aizsardzības departaments

 Regulāri

Latvijas Vēja enerģijas asociācija

MK noteikumu projekts "Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas noteikumi"

Atzinumi par MK noteikumu projektu, dalība starpministriju sanāksmē

Vides aizsardzības departaments

 Regulāri

Latvijas Ģeologu savienība

Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu

Atzinumi par normatīvo aktu projektiem, dalība starpministriju un citās sanāksmēs

Vides aizsardzības departaments

 Regulāri

Biedrība "Latvijas Ceļu būvētājs"

Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu

Atzinumi par normatīvo aktu projektiem, dalība starpministriju un citās sanāksmēs

Vides aizsardzības departaments

 Regulāri

Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija

MK noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"

Atzinumi par normatīvo aktu projektiem, dalība starpministriju un citās sanāksmēs

Vides aizsardzības departaments

 Regulāri

Latvijas Kūdras ražotāju asociācija

MK noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība",

Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei;

Grozījumi MK noteikumos Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”; Regulējums par mazajām katlu mājām

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Baltijas Ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija

Noteikumi par ogļūdeņražu izmantošanu

 

Sanāksmes, atzinumi, vēstules

Dace Ozola

 Regulāri

SIA "Baltic Oil Management"

par ietekmes uz vidi novērtējuma neveikšanu ogļūdeņražu izpētes, izmantošanas un ieguves darbiem

vēstules

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Veterinārārstu biedrība

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem, vēstules, telefonsarunas

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Zobārstu asociācija

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem, vēstules, telefonsarunas

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Radiologu asociācija

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociācija

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

SIA "NMS Grupa"

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Biedrība "Droša medicīna"

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

SIA "InLab"

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

Rakstiski, elektroniski, pa telefonu

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijam, Biedrība "Zemnieku Saeima"

Normatīvo aktu prasības par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām.

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

Ķīmiskās vielas un produkti, iepakojums

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Biedrība "Latvijas makšķernieku asociācija"

Mazo HES darbība un virszemes ūdeņu aizsardzība

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Biedrība "Latvijas ezeri"

Īpašās vides prasības celulozes, papīra un kartona ražošanai

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas melioratoru biedrība

Meliorācijas sistēmas un ūdens pārtīrīšana

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Vide aizsardzības klubs

Vides aizsardzība

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Pasaules Dabas Fonds

Vides aizsardzība

Vēstules, tikšanās, sanāksmes

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā

Darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Pašvaldību savienība

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā

 

Darbs pie Latvijas pozīcijas izstrādes par valsts kopējo emisiju gaisā

Darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Lielo pilsētu asociācija

Darbs pie normatīvo aktu izstrādes ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā

 

Darbs pie Latvijas pozīcijas izstrādes par valsts kopējo emisiju gaisā

Darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Mazās hidroenerģētikas asociācija

Nosacījumi mazo HES darbībai, dabas resursu nodokļa maksājumi

Sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem un plānošanas dokumentiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Vides pārvaldības asociācija

Ietekmes uz vidi novērtējuma joma

Sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem un plānošanas dokumentiem

Vides aizsardzības departaments

Regulāri

Latvijas Dabas fonds (Lelde Enģele)

Virszemes ūdeņu aizsardzība, jo īpaši saistībā ar meliorācijas sistēmu uzturēšanu un rekonstrukciju

Rakstiski, elektroniski, pa tālruni, sanāksmju laikā

Vides aizsardzības departaments

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

RAIM

 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
21.07.2017
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta