Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasLIFE_2014_2020
 
 
 
Par LIFE

LIFE budžeta programmas 1. periods 2014 – 2017

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija) informē, ka saskaņā ar   Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumu (apstiprināts 07.04.2017.) tiek izsludināts nacionālā finansējuma konkurss projektiem, kas 2017. gadā piedalīsies Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu konkursā. 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija) informē, ka saskaņā ar   Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumu (apstiprināts 07.04.2017.) tiek izsludināts nacionālā finansējuma konkurss projektiem, kas 2017. gadā piedalīsies Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu konkursā šādās apakšprogrammās:

  • LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība;
  • LIFE vide un resursefektivitāte;
  • LIFE vides pārvaldība un informācija;
  • LIFE klimata pārmaiņu mazināšana;
  • LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām;
  • LIFE klimata pārvaldība un informācija.

Nacionālā finansējuma LIFE projekta īstenošanai piešķiršanas mērķis ir pieejamā finansējuma ietvaros no Latvijas Republikas valsts budžeta finansēt projektus, kas pretendēs uz Eiropas Savienības finansējumu no programmas LIFE. Projektu konkursa rezultātā tiek pieņemti lēmumi par konceptuālu atbalstu nacionālā finansējuma piešķiršanai projektiem, ja tie tiks apstiprināti Eiropas Komisijā.


Nacionālā finansējuma saņemšanai, iesniedzot projekta iesniegumu, var pieteikties:
  • LIFE projekta iesniedzējs Eiropas Komisijā (LR reģistrēta juridiskā persona), nacionālo finansējumu pieprasot projektam kopumā, t.sk. par visiem projekta partneriem no Latvijas, ja tiem nepieciešams nacionālais finansējums;
  • projekta partneris, ja iesniedzējs (coordinating beneficiary) ir citas ES dalībvalsts organizācija.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 31.maijam.

Projekta iesniegums un finanšu plāns, noformēts atbilstoši apstiprinātajam Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumam, jāiesniedz Fonda administrācijā, Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai noteiktajā termiņā sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu e-parakstu.

Projektu konkursa nolikums ar pielikumiem (iesnieguma veidlapa, finanšu plāns, vērtēšanas kritēriji, līguma forma) pieejams www.lifeprogramma.lv sadaļā ‘Projektu pieteicējiem’.

E-pasts papildus informācijai: liga.baumane@lvafa.gov.lv.

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku projektu pieteikumu iesniegšanu un lai varētu vieglāk strukturēt iespējamo atbalstu projektu pieteikumu rakstītājiem, kā arī veicinātu projektu ideju izplatību un partneru meklēšanu, lūdzam iesniegt projektu koncepcijas pēc noteiktas formas (pieejamas www.lifeprogramma.lv sadaļā ‘Projektu pieteicējiem’) līdz 2017.gada 25.aprīlim. Atbalsta pasākumi projektu pieteikumu rakstītājiem pirms pieteikumu iesniegšanas Eiropas Komisijā būs pieejami tikai tiem projektu iesniedzējiem, kas būs iesnieguši koncepcijas uz e-pasta adresi janis.vebers@lvafa.gov.lv līdz 25.04.2017.


2017. gada 6. aprīlī notiks LIFE projektu konkursu ceturtā kārtas informatīvais seminārs!
Vairāk info www.lifeprogramma.lv mājas lapā ŠEIT!

 


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka piektdien, 2016.gada 10.jūnijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notiks LIFE programmas informatīvais seminārs par projektu pieteikumu gatavošanu un iesniegšanu. Semināra mērķis ir atbalstīt LIFE programmas finansējuma apgūšanu Vides un Klimata pasākumu apakšprogrammās. Seminārs tiek rīkots Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta Nr. LIFE14CAP/LV/000002 “Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia”(CAP LIFE LAT) ietvaros.

LIFE ir ES finansēts instruments vides un klimata pasākumiem un projektiem, lai uzlabotu ES vides un klimata politikas un likumdošanas īstenošanu. LIFE atbalsta projektus divās apakšprogrammās – Klimata pasākumu un Vides apakšprogrammā.

Seminārs sniegs iespēju iegūt informāciju un izpratni par LIFE programmu, tās galvenajiem elementiem un sniegtajām iespējām, saņemt informāciju par uzaicinājumiem iesniegt projektus, un, jo īpaši saņemt skaidras norādes attiecībā uz pieteikšanās procesu – prioritārās jomas, projektu veidi, finansēšanas mehānismi un finansējuma mērķi, kā arī par nacionālā līdzfinansējuma iespējām un iepriekš pieļautajām kļūdām.

Plašāka informācija par 2016.gada izsludināto projektu konkursu: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#traditional

Projektam var saņemt valsts budžeta līdzfinansējumu. Vairāk info ŠEIT!

Semināra mērķauditorija ir ministrijas un to pakļautībā esošās iestādes, pašvaldības un plānošanas reģioni, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, augstākās izglītības un zinātnes iestādes, un konsultanti, kas darbojas saistībā ar vides un klimata pārmaiņu problēmu risināšanu.

Papildus informāciju var saņemt pie LIFE atbalsta vienības darbiniekiem – Jāņa Vēbera (janis.vebers@lvafa.gov.lv) un Līgas Baumanes (liga.baumane@lvafa.gov.lv).

Pieteikšanās semināram ir obligāta! Semināram pieteikties līdz 8.jūnijam. 

PIETEIKŠANĀS ANKETA

Seminārs notiks Peldu ielā 25., 409. telpā (lielā zāle) no plkst. 11:00 līdz 14:45.  Ministrijā darbojas caurlaižu sistēma, lūdzam ierasties uz semināru laicīgi, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu!

Semināru būs iespēja vērot video tiešraidē!

Semināra plānotā darba programma. 

 


Atvērta pieteikšanās LIFE 2016.gada projektu konkursam. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš -  2016.gada septembris.  Vairāk par pieteikšanos LIFE finansējumam un valsts budžeta līdzfinansējumam LVAFA mājaslapā.


Eiropas Komisija ir sagatavojusi pārskatu par LIFE programmas īstenošanu Latvijā. Vairāk info ŠEIT!

LIFE – ES finansēts instruments vides un klimata pasākumiem un projektiem, lai uzlabotu ES vides un klimata politikas un likumdošanas īstenošanu. LIFE atbalsta projektus divās apakšprogrammās – Klimata pasākumu un Vides apakšprogrammā.

Uz programmu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi.

LIFE programma 2014 – 2020 ir sadalīta divos periodos – 1. periods 2014 – 2017 un 2. periods 2018 – 2020.

LIFE programmai ir divas apakšprogrammas un katrā 3 prioritātes:

Vides apakšprogramma:
   
Vide un resursefektivitāte
    Daba un bioloģiskā daudzveidība
    Vides pārvaldība un informācija

Klimata pasākumu apakšprogramma:
    Klimata pārmaiņu mazināšana
    Pielāgošanās klimata pārmaiņām
    Klimata pārvaldība un informācija

 LIFE finansējumam var pieteikties gan publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī privātās struktūras (nevalstiskas organizācijas un komersanti).


LIFE Finansējums

1. periodā kopā visiem projektiem Eiropas Savienībā Vides apakšprogrammai paredzēti 1 347 074 499 EUR un Klimata pasākumu apakšprogrammai 449 167 501 EUR. Projektiem nav noteikta piešķiramā finansējuma apjoms.
LIFE finansējums iegūstams apjomā līdz 60%, pārējos 40% veido pašu finansējums (arī partneru; iespējams iegūt arī nacionālo līdzfinansējumu)

Kontaktinformācija
 

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija informē, ka projekta “Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia” ietvaros ir izveidota un darbu uzsāk jauna struktūrvienība - LIFE atbalsta vienība.
Jaunā struktūrvienība koordinēs un popularizēs Eiropas Komisijas LIFE programmas īstenošanu Latvijā, nodrošinās konsultatīvu atbalstu LIFE projektu sagatavošanā un ieviešanā, kā arī tās pārziņā būs LIFE nacionālā kontaktpunkta darbība.
LIFE atbalsta vienības vadītājs – Jānis Vēbers, janis.vebers@lvafa.gov.lv, tālrunis: 67503348, mob.: 28665583.
Visi LIFE atbalsta vienības kontakti ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas sadaļā Kontakti.

  • par vispārējiem LIFE programmas jautājumiem un LIFE Vide apakšprogrammu - Ilona Mendziņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktores vietniece, e-pasts: ilona.mendzina@varam.gov.lv
  • par LIFE Klimata apakšprogrammu - Sofija Grīnvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026907, e-pasts: sofija.grinvalde@varam.gov.lv
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
24.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta