Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
ES informācijaPrezidentūra Eiropas Savienības Padomē
 
 
 
Vides aizsardzībā starptautiskā līmenī
  • Klimata jomā 

Nodrošināta sekmīga ES gatavošanās Parīzes Klimata konferencei (COP21, š.g. 30. novembris – 11. decembris): 

Latvijas Prezidentūra panāca vienošanos Vides ministru padomē (6. martā) par nacionāli noteiktajām emisiju samazināšanas saistībām (INDC) jeb ES ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanai pēc 2020. gada, ko kopā ar ES komisāru klimata jomā iesniedza ANO Klimata konvencijas sekretariātam kā pirmā lielā ekonomika.

Prezidentūra sešu mēnešu garumā nodrošināja vienota ES viedokļa izstrādi un regulāru aktualizāciju, kā arī pārstāvēja ES sarunās ar pārējām valstīm Parīzes konferences sagatavošanas sesiju laikā.

Papildus, Latvijas Prezidentūra ES vārdā pauda viedokli par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar gatavošanos Parīzes Klimata konferencei tādos augsta līmeņa pasākumos kā Lielāko ekonomiku forums Vašingtonā (19.- 20. aprīlī), Pētersbergas klimata dialogs Berlīnē (17.-19. maijā), ANO ģenerālās asamblejas Prezidenta augsta līmeņa pasākumā par klimatu Ņujorkā (29.jūnijā), kā arī uzstājās ANO Drošības padomē Klimata pārmaiņām veltītā sanāksmē Ņujorkā (30.jūnijā). 


  • Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu pārvaldības jomā 

No 2015.gada 4.maija līdz 16.maijam Ženēvā (Šveicē) Latvija kā prezidējošā valsts ES Padomē sekmīgi pārstāvēja ES Bāzeles, Roterdamas un Stokholmas konvenciju pušu konferencēs, kas bija veltītas drošai ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu pārvaldībai. ES (ko pārstāvēja Latvija) šajā starptautiskajā lēmumu pieņemšanas procesā bija nozīmīga loma, lai panāktu konkrētās vienošanās. 

Pušu sanāksmju laikā panākta starptautiska vienošanās par atsevišķu īpaši bīstamu ķīmisko vielu aprites ierobežojumiem. Tas veicinās draudu novēršanu cilvēku veselībai un videi no bīstamajām ķīmiskajā vielām.

Tika pieņemtas vairākas vadlīnijas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā. 


  • Radiācijas un kodoldrošības jomā 

Latvijas prezidentūra veicināja ES nostājas sagatavošanu un koordinēšanu Kopējās lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijas 5. Pārskata sanāksmei (2015.gada 11.-22.maijā) Vīnē. Pārskata sanāksmē secināja, ka kopumā ir sasniegts labs drošības līmenis radioaktīvo atkritumu un izlietotās kodoldegvielas pārvaldībā, vienlaikus ir iespējami tālāki uzlabojumi, īpaši attiecībā uz izvērtējumiem (peer review) procesu un sabiedrības iesaisti. 

  • Dabas aizsardzības jomā 

Latvijas prezidentūra nodrošināja Eiropas Savienības dalībvalstu viedokļa sagatavošanu un pārstāvēšanu starptautiskās sanāksmēs (Starpvaldību bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu politikas-zinātnes platformas (IPBES) Trešajā plenārsēdē un Konvencijas par starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši kā par ūdensputnu dzīvesvidi 12.Pušu konferencē). 


  • Attīstības sadarbības jomā 

Latvijas prezidentūras laikā notika aktīvākais ANO starpvaldību sarunu posms par jauniem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un to finansēšanu un ieviešanu pēc 2015.gada. Tos plānots izveidot kā pamatu izaugsmes un labklājības veicināšanai globālā mērogā. Tie ietver savstarpēji saistītus nabadzības izskaušanas un ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Latvijas prezidentūra nodrošināja ES pozīciju apstiprināšanu par Deklarāciju Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un apakšmērķiem, ieviešanas līdzekļiem un globālo Partnerību, novērtējumu un atskaitīšanos, kā arī par Post-2015 gala dokumentu.
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
07.04.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta