Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasZaļais publiskais iepirkums
 
 
 
Semināri ZPI piemērošanas veicināšanai

2019. gada reģionālo semināru cikls "Zaļā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos"

2019. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja 4 seminārus, kuros tika analizēta līdzšinējā zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanas pieredze un tika diskutēts par nepieciešamajiem normatīvā regulējuma vienkāršošanas un metodiskā atbalsta uzlabojumiem pārskatot 2017. gadā pieņemtos Ministru kabineta noteikumus Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

 


2018. gada reģionālo semināru cikls "Zaļā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos"


2018. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja 5 seminārus, kuros analizēja līdzšinējo zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanas pieredzi un diskutēja par nepieciešamajām normatīvā regulējuma vienkāršošanas un metodiskā atbalsta uzlabojumiem. Uzmanība tika ēdināšanas pakalpojumu, pārtikas preču piegāžu, būvdarbu un datortehnikas iepirkumiem. Pieredzes stāstos dalījās politikas veidotāji, nozaru eksperti, pasūtītāji, piegādātāji un kontroles īstenotāji. Semināri norisinājās Rīgā, Ogrē un Jelgavā.

 


2017. gada reģionālo semināru cikls "Zaļā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos"


Lai sniegtu atbalstu pašvaldību iepirkumu speciālistiem un uzņēmējiem Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanā un skaidrotu 2017. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” piemērošanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja semināru ciklu “Zaļā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos”. Katrā no tiem varēja iegūt ieteikumus iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā, lai nodrošinātu atbilstību zaļā publiskā iepirkuma noteikumiem Nr. 353. Semināri tika organizēti sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, projektu GreenS, Rīgas plānošanas reģionu, kā arī citiem piesaistītajiem ekspertiem. Apmeklētāji varēja iepazīties ar metodiskiem materiāliem, biežāk uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm tiesību aktu piemērošanā, kā arī tematiskajās sesijās padziļināti diskutēja par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu, būvniecības, kā arī apgaismojuma ierīkošanas iepirkumos.

Kopā norisinājās 5 semināri dažādās Latvijas pilsētās- Jaunjelgavā, Pāvilostā, Balvos, Smiltenē un Rīgā. Semināros tika aicināti piedalīties valsts un pašvaldību un to institūciju iepirkumu speciālisti, kā arī uzņēmēji, kuri saredz iespēju attīstīt piedāvājumu ZPI jomā.

Dalība semināros ir bez maksas.

DARBA KĀRTĪBA 

Semināra darba kārtība

Zaļā publiskā iepirkuma  normatīvais regulējums

2017. gada 20. jūnijā Ministru kabineta noteikumi Nr. 353. “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas    
kārtība”. (ZPI noteikumi), ZPI piemērošanas vadlīnijas
 

 

 

Prezentācija

Jautājumi un neskaidrības par ZPI noteikumu piemērošanu

Prezentācija 

Publisko iepirkumu likums un ZPI piemērošana

Prezentācija

Sadarbības partneru realizētie projekti un ieteikumi

Prezentācija

Tematiskās sesijas:

Pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumi, uzņēmēju pieredze 

Prezentācija 1
Prezentācija 2

Būvniecība, ielu apgaismojums, ieteikumi iepirkumu sagatavošanā

Prezentācija 1
Prezentācija 2

     


2016. gada reģionālo semināru cikls "Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos"

 

2016. gada nogalē reģionos notika semināru cikls „Zaļā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos”, ko organizēja VARAM sadarbībā ar projektu “GreenS”, Rīgas plānošanas reģionu, Rīgas enerģētikas aģentūru un Baltijas vides foruma īstenoto projektu „NonHazCity”. Semināros ikviens varēja iegūt praktisku ieskatu iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā un atbilstošu ZPI kritēriju izstrādē. Lai nodrošinātu augstvērtīgu ekspertīzi semināru praktiskajām nodarbībām no prioritārajām nozarēs - pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu, iekštelpu un āra apgaismojuma, tīrīšanas līdzekļu un būvdarbu iepirkumiem, semināros tika piesaistīti eksperti no Iepirkumu uzraudzības biroja, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Ilgtspējīgas būvniecības padomes un Ekodizaina kompetences centra un Baltijas vides foruma.

Bezmaksas semināros tika aicināti piedalīties pašvaldību un to institūciju iepirkumu speciālisti, uzņēmumu un dažādu organizāciju pārstāvji, kā arī uzņēmēji, kuri saredz iespēju attīstīt piedāvājumu ZPI jomā

Semināri norisinājās dažādās Latvijas pilsētās: Bauskā, Dobelē, Ludzā, Daugavpilī, Valmierā, Madonā, Liepājā, Ventspilī, Mārupē un Rīgā. Kopumā semināros piedalījās 409 dalībnieki.

Tiem kam nebija iespēja piedalīties semināros un tiem kas vēlas atsvaidzināt dzirdēto un redzēto piedāvājam iepazīties ar semināru dienas kārtību, sniegtajām prezentācijām un noskatīties noslēdzošo - Rīgas semināru videoierakstā.


 

DARBA KĀRTĪBA

Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) normatīvais regulējums; Likumdošanas ietvars - Publiskā iepirkuma likumprojekts,
MK noteikumu projekts ZPI piemērošanai. ZPI vadlīnijas, aprites cikla izmaksu kalkulatori.
Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma organizēšanā;    

  Prezentācija 1

  Prezentācija 2
  Prezentācija 3

Rīgas plānošanas reģiona un Rīgas enerģētikas aģentūras
pieredze;
Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas
inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām/GreenS
projekta īstenošanā; 

  Prezentācija 1
  Prezentācija 2

Elektronisko Iepirkumu Sistēma – iespējas veikt iepirkumus elektroniskā vidē;

  Prezentācija

ZPI pilot specifikāciju sagatavošana būvdarbu iepirkumos;

  Prezentācija

ZPI pilot specifikāciju sagatavošana iekštelpu un ārtelpu apgaismojuma iepirkumos;

  Prezentācija

ZPI pilot specifikāciju sagatavošana tīrīšanas līdzekļu un tīrīšanas pakalpojumu iepirkumos;

  Prezentācija

ZPI pilot specifikāciju sagatavošana pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos

  Prezentācija

„Zaļā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos” 15.12.2016. Rīga, Rīgas domes sēžu zāle, Rātslaukums 1, Rīga

Semināra praktisko sesiju laikā auditorija tika aicināta paust viedokli par viņuprāt prioritāriem zaļā iepirkuma ieviešanas aspektiem un kritērijiem.

Ilgtspējīgas būvniecības padomes veiktā pētījuma rezultāti par kvalitātes kritēriju piemērošanu būvniecībā: Kvalitātes kritēriji būvniecībā – uzdevuma rezultāti

Noslēgumā vēlamies informēt, ka līdzīgi semināri tiek plānoti arī 2017. gadā. Par plānoto laika grafiku un tematisko tvērumu informēsim atsevišķi.

 


2015. gada reģionālie semināri par Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu

     Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2015. gada novembrī - decembrī organizēja piecus reģionālo semināru ciklus „VARAM atbilstības principu un Zaļā iepirkuma/Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana ES fondu 2014-2020 plānošanas periodā”. Zaļā iepirkuma principu piemērošanas ES fondu 2014-2020 plānošanas periodā semināri tika organizēti sadarbībā ar Vides investīciju fonda programmas Inteliģenta Enerģija Eiropai projektu PRIMES - Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu ietvaros. Semināri norisinājās: Cēsīs-6.novembrī, 13.novembrī –Kuldīgā, Jelgavā -20.novembrī, Rēzeknē - 27.novembrī un Rīgā – 4.decembrī.
      Semināros tika sniegta vispārīga informācija par zaļo publisko iepirkumu, tā piemērošanas kritērijiem un lomu pašvaldību iepirkumos un ES fondu 2014-2020 plānošanas perioda projektos, kā arī reģionu pārstāvji dalījās pieredzē par zaļā publiskā iepirkuma īstenošanu. Paralēlās sesijās ar praktisku piemēru palīdzību tika izskatītas zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas iespējas būvniecības, pārtikas, transporta un elektroenerģijas iepirkumu jomās. Noslēgumā tika apkopots paveiktais tematiskajās sesijās un sniegtas atbildes uz interesentu jautājumiem.
      Tiem, kam nebija iespēja, piedalīties šajos semināros piedāvājam iepazīties ar  prezentācijām, kā arī iespēju noskatīties noslēdzošo Rīgas semināru videoformātā.

 

Semināra atklāšana Alda Ozola Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

 

 

Zaļā publiskā iepirkuma normatīvais regulējums Māris Klismets Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors

Prezentācija

 VIDEO

Zaļā iepirkuma kritēriju piemērošana pašvaldību iepirkumos un ES fondu apguvē Jānis Brizga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieaicinātais eksperts

Prezentācija

 VIDEO

PRIMES projekta pieredze ar zaļo publisko iepirkumu pašvaldībās Zane Bilzēna Latvijas Vides investīciju fonda projekta PRIME projekta vadītāja, Jana Simanovska Latvijas Vides investīciju fonda projekta PRIMES projekta eksperte.

Prezentācija

 VIDEO

Reģionālās prakses piemēri:

 •  Zaļais iepirkums Ērgļu profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas ēkas renovācijas procesā Andris Spaile Ērgļu profesionālās vidusskolas direktors
 • Prezentācija

   

 •  Zaļais iepirkums Liepājas pilsētas pašvaldības praksē un realizējot ES līdzfinansētos projektus Eva Ciekurze Liepājas pilsētas pašvaldības Publisko iepirkumu daļas vadītāja
 • Prezentācija

   

 •  Tukuma novada pašvaldības pieredze zaļā pārtikas iepirkuma organizēšanā Jānis Lukševics Tukuma novada pašvaldības Juridiskās nodaļas iepirkumu speciālists
 • Prezentācija

   

 •  Energoefektīvu principu ievērošana Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļs Svetlana Deņisova Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra Zeimuļs saimniecības nodaļas vadītāja
 •  

   

 •  Carnikavas novada pašvaldības pieredze zaļā iepirkuma nosacījumu ievērošanā: izglītības un sporta infrastruktūras projektēšana Edgars Pudzis Carnikavas novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs
 • Prezentācija

   VIDEO

  Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma organizēšanā ES fondu apguvē Agnese Irmeja Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore

  Prezentācija

   VIDEO

  Zaļā iepirkuma loma ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā Uģis Zanders Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākais eksperts

  Prezentācija

   VIDEO

  Paralēlās sesijas:

 •  Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana transporta līdzekļu un pakalpojumu iepirkumos ES fondu projektos Jānis Brizga vides pārvaldības eksperts, Zinta Sirmā juriste, iepirkumu speciāliste

 • Prezentācija

   

 •  Zaļā publiskā iepirkuma prasību piemērošana elektroenerģijas iepirkumos Ojārs Balcers eksperts elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu jautājumos, Zinta Sirmā juriste, iepirkumu speciāliste
 • Prezentācija

   VIDEO

 •  Zaļā publiskā iepirkuma prasību piemērošana pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos ES fondu projektos, Jana Simanovska ekodizaina eksperte
 • Prezentācija

   

 •  Zaļā publiskā iepirkuma prasību piemērošana iepirkumos būvniecības nozarē ES fondu projektos, Artis Dzirkalis būveksperts
 • Prezentācija

   VIDEO

  Darba grupu rezultātu prezentācija un semināra noslēgums

   

   VIDEO

   


  Kontaktinformācija:

   zpi@varam.gov.lv

  Inese Pelša
  Koordinācijas departaments
  Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa       
  Vecākā referente
  Inese.pelsa@varam.gov.lv
  Tālr.: 67026459

  Uģis Zanders
  Koordinācijas departaments
  Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa
  vecākais eksperts
  ugis.zanders@varam.gov.lv
  Tālr.: 66016590

   

  Atpakaļ
   
  Dabas aizsardzība
  E-pārvalde
  Fondi un investīcijas
  Ilgtspējīga attīstība
  Klimata pārmaiņas
  Pašvaldības
  Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
  Reģionālā attīstība
  Teritorijas attīstības plānošana
  Ūdeņu pārvaldība
  Vides aizsardzība
  Zaļais publiskais iepirkums
   
   

   
          
  Darba laiks
  Pr: 8.30:18.00
  Ot - Cet: 8.30:17.00
  Pt: 8.30:16:00
  VARAM adrese
  Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
  Telefons: +371 66016740
  Fakss:+371 67820442
  E-pasts: pasts@varam.gov.lv
       
  Lapa atjaunota
  01.07.2020
   Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta