Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasTeritorijas attīstības plānošanaNacionālā līmeņa telpiskā plānošana
 
 
 
Normatīvais regulējums

Latvijas politikas plānošanas dokumentos jūras plānošana pirmo reizi tiek minēta „Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcijā” (apstiprināta ar MK 2009.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.474). Tajā norādīts, ka jūras plānošanas jautājumi ar laiku ir jāievieš likumdošanā, ņemot vērā dažādu nozaru intereses un arī iespējamos konfliktus, kā arī starptautiskās, īpaši ES un Baltijas jūras reģiona mēroga aktivitātes un saistības. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam (apstiprināta Saeimā 2010.g. 10.jūnijā), kas ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā, atzīmēta jūras plānošanas loma saskaņotas un ilgtspējīgas piekrastes un jūras akvatorijas izmantošanas nodrošināšanā.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam, nacionālā līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikta jūras izmantošana, ņemot vērā funkcionāli ar jūru saistīto sauszemes daļu.

Lai noteiktu jūras telpiskajā plānošanā iesaistāmās institūcijas un to sniedzamo informāciju, kā arī iespējamā jūras plānojuma saturu un izstrādes gaitu, tika sagatavots Informatīvas ziņojums „Par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras telpiskajā plānošanā” (apstiprināts Ministru kabinetā 2012.gada 10.aprīlī).

Uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma pamata izdoti Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.740 „Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība”, kas nosaka detalizētas prasības jūras plānojumam.

Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums definē jūras telpisko plānošanu kā ilgtermiņa attīstības plānošanas procesu, kas vērsts uz jūras vides aizsardzību, jūras racionālu izmantošanu un integrētu pārvaldību, kā arī sabiedrības labklājības un ekonomikas attīstības līdzsvarošanu ar vides aizsardzības prasībām.

2014.gada septembrī ir stājusies spējā Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīva ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru (2014/89/ES). Direktīva ir vērsta uz jūras telpisko plānojumu saskaņošanu, saglabājot katras dalībvalsts rīcības brīvību jūrā veikto darbību plānošanā.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
05.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta