Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasReģionālā attīstībaAtbalsts pašvaldībām ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai
 
 
 
Atbalsts pašvaldībām ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.maija noteikumiem Nr. 278  “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – MK noteikumi) pašvaldībām ir iespēja līdz katra mēneša pirmajam datumam (t.sk. pirmais investīciju projektu iesniegšanas termiņš - līdz 2020.gada 1.jūnijam, ieskaitot) iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – Ministrija) investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību, aizpildot MK noteikumu pielikumā esošo veidlapu atbilstoši MK noteikumu 4.punktam un pievienojot investīciju projektu vērtēšanai nepieciešamo informāciju.

Saskaņā ar MK noteikumu 3.1.apakšpunktu investīciju projekta īstenošanai jābūt paredzētai attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un jāatbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

1.      pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumi (pārbūve vai atjaunošana), nodrošinot ēkas atbilstību ēku energoefektivitātes minimālajam pieļaujamajam un ar ēkas energosertifikātu pamatotam līmenim, ja investīciju projekta ietvaros veikto investīciju apjoms 1 kWh primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumam nepārsniedz 4 euro;

2.      pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, stāvlaukumi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai u. c. transporta infrastruktūra) attīstība, ja investīciju projekta ietvaros veikto investīciju apjoms uz transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro;

3.      jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība, ja tiek aizstāts kāds no esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta vai autonomu risinājumu, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību, nepārsniedzot 1 000 000 euro izmaksas uz vienu investīciju projektu;

4.      atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem (esošajiem maģistrālajiem vadiem, kuri izbūvēti Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros), pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ja pieslēguma izbūves izmaksas nav lielākas par 4 000 euro uz vienu iedzīvotāju.

Atbilstoši MK noteikumu 5.punktam iesniegtos pašvaldību investīciju projektus izvērtēs attiecīga komisija, kuras sastāvu noteiks Ministru kabinets. Komisija investīciju projektus, kas iesniegti katru mēnesi līdz pirmajam datumam, izvērtēs vienkopus atbilstoši MK noteikumu 3.punktā minētajiem nosacījumiem, kā arī izvērtēs pašvaldību sniegto informāciju, vai atbalsts šo projektu ietvaros potenciāli nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Saskaņā ar MK noteikumu 6.punktu pēc projektu izvērtēšanas tie tiks sakārtoti prioritārā secībā, visaugstāko vērtējumu piešķirot tiem pašvaldību investīciju projektiem, kuriem no visa investīciju projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra ir lielākais valsts budžeta aizdevuma īpatsvars, ko plāno izmantot 2020. gadā. Vērtēšanas rezultātā tiks sagatavots projektu saraksts, ņemot vērā atbilstoši MK noteikumu 9.punktam Finanšu ministrijas sagatavoto informāciju par pieejamo pašvaldību aizdevuma limitu atbilstoši Ministru kabineta lēmumam.

Atbilstoši MK noteikumu 7.punktam Ministrija mēneša laikā pēc projektu izvērtēšanas atbilstoši MK noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem iesniegs Ministru kabinetā MK noteikumu 6.punktā noteiktajā kārtībā sarindotus atbalstāmos investīciju projektus. Projektu saraksts ir uzskatāms par pozitīvu Ministrijas atzinumu likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” izpratnē.

Jautājumos par valsts aizdevumiem ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību aicinām vērsties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, rakstot uz e-pasta adresēm: ilze.jurevica@varam.gov.lv, jevgenija.butnicka@varam.gov.lv

 

Noderīgas saites:

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
07.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta