Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Darbības jomasPublisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
 
 
 
Sniegto pakalpojumu saraksts

Institūcija

Pakalpojums

Norāde uz informāciju par pakalpojumu vai e-pakalpojumu

Novada pašvaldība

Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts

 

 

 

Lauku atbalsta dienests

Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana

 

 

 

 

Lauksaimniecības datu centrs

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

http://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/informacija_par_registresanu/

 

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra

Konsultāciju sniegšana par NVA pakalpojumiem

 

 

Informatīvi:

 

 

CV un vakanču reģistrēšana

http://cvvp.nva.gov.lv/

 

Informatīvās dienas e-versija

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=464

 

Profilēšana

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/profilesana

 

Karjeras pakalpojumi

http://www.nva.gov.lv/karjera/

 

Apmācību monitorings

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/apmacibas/reitings

 

Darba tirgus prognozes

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/prognozes/

 

CV un vakanču reģistrēšana

http://cvvp.nva.gov.lv/

 

 

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumiem

 

 

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts

 

Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP27/Apraksts

 

Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP26/Apraksts

 

Manā īpašumā deklarētās personas (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP00/Apraksts

 

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts

 

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP29/Apraksts

 

Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP28/Apraksts

 

Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP145/Apraksts

 

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2257/ProcesaApraksts

 

Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2250/ProcesaApraksts

 

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2251/ProcesaApraksts

 

Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p892/ProcesaApraksts

 

Šengenas vīzas pagarināšana Latvijas Republikā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p875/ProcesaApraksts

 

Repatriācija un pilsonība

https://www.latvija.lv/DzivesNotikumi/atgriesanas-latvija/Repatriacija_Pilsoniba

Uzņēmumu reģistrs

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Reģistrācija UR vestajos reģistros”:

https://www.latvija.lv/DzivesNotikumi/uznemejdarbiba/registret-komersantu

 

Informācija par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);

 

 

Informācija par subjekta izmaiņu reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);

 

 

Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);

 

 

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”:

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP120/Apraksts

 

Informācija par izziņu pieprasīšanu no UR (saņemšanas kārtība, maksa par pakalpojumu, termiņi)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP120/Apraksts

Valsts ieņēmumu dienests

Iesniegumu pieņemšana par:

 

 

Algas nodokļa grāmatiņa (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p623/ProcesaApraksts

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;

 

 

Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.

 

 

Gada ienākumu deklarācija ( konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p883/ProcesaApraksts

 

Atbalsta sniegšana darbam ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Iesniegumu pieņemšana par:

 

 

Apbedīšanas pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p290/ProcesaApraksts

 

Bezdarbnieka pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p294/ProcesaApraksts

 

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p297/ProcesaApraksts

 

Bērna kopšanas pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p302/ProcesaApraksts

 

Bērna piedzimšanas pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p301/ProcesaApraksts

 

Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija

 

 

Ģimenes valsts pabalsts 

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p303/ProcesaApraksts

 

Invaliditātes pensija

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p310/ProcesaApraksts

 

Maternitātes pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p292/ProcesaApraksts

 

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p296/ProcesaApraksts

 

Paternitātes pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p291/ProcesaApraksts

 

Slimības pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p293/ProcesaApraksts

 

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1334/ProcesaApraksts

 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p304/ProcesaApraksts

 

Vecāku pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p489/ProcesaApraksts

 

Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p307/ProcesaApraksts

 

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP43/Apraksts

 

Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP47/Apraksts

 

Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP51/Apraksts

 

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep52/Apraksts

 

Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep53/Apraksts

 

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep61/Apraksts

 

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP44/Apraksts

 

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1329/ProcesaApraksts

 

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep46/Apraksts

 

Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep48/Apraksts

 

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep49/Apraksts

 

Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep50/Apraksts

 

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep46/Apraksts

Valsts zemes dienests

Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumiem un e-pakalpojumiem:

 

 

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2220/ProcesaApraksts

 

Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2078/ProcesaApraksts

 

Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā - nolietojuma noteikšana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2069/ProcesaApraksts

 

Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2075/ProcesaApraksts

 

Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p858/ProcesaApraksts

 

Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2035/ProcesaApraksts

 

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2220/ProcesaApraksts

 

Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2037/ProcesaApraksts

 

Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2050/ProcesaApraksts

 

Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2039/ProcesaApraksts

 

“Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2893/ProcesaApraksts

 

Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2872/ProcesaApraksts

 

Mani dati Kadastrā

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP32/Apraksts

 

Kadastra informācija mantojuma lietai

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2074/ProcesaApraksts

 

Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2743/ProcesaApraksts

 

Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu (e-pakalpojums) lejuplāde

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2211/ProcesaApraksts

 

Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2797/ProcesaApraksts

 

Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2649/ProcesaApraksts

 

Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2061/ProcesaApraksts

 

Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta kopijas saņemšana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2060/ProcesaApraksts

 

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2883/ProcesaApraksts

 

Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2937/ProcesaApraksts

 

Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2077/ProcesaApraksts

 

Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2054/ProcesaApraksts

 

Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2791/ProcesaApraksts

 

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP161/Apraksts

 

Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP159/Apraksts

 

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2935/ProcesaApraksts

 

Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP162/Apraksts

 

Mobilā lietotne kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2568/ProcesaApraksts

 

Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP160/Apraksts

Valsts darba inspekcija

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem:

 

 

Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.

 

 

Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā

 

 

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.

 

 

Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.  

 

 

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem:

 

 

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

 

 

Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

 

 

Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas  atbildes saņemšana

 

 

Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

 

 

Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

 

 

Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

 

 

Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem  

 

 

Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

 

 

Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

 

 

Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

 

 

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm:

 

 

Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

 

 

Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

 

 

Darbavietas higiēniskais raksturojums

 

 

Ziņojums par arodslimības gadījumu

 

 

Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

 

 

Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
17.02.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta