Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Darbības jomasJūras vides aizsardzība
 
 
 
EJZF projekts “Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā”

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam atbalstāmā pasākuma "Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā" ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētu projektu „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā”  (Nr. 17-00-F06803-000001).

Projekta mērķis ir pilnveidot zināšanu bāzi par jūras vides stāvokli (t.sk., iegūt datus un informāciju, veikt to analīzi, izstrādāt metodes un novērtēšanas sistēmas attiecībā uz jūras vides stāvokli, par to ietekmējošām slodzēm un to savstarpējo ietekmi), kas nepieciešama pasākumu programmai, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides stāvokli, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17. jūnija Direktīvai 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) un Latvijas normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību. 

Projekta īstenošanas laiks: 2017. - 30.06.2022.

Projekta galvenie izpētes virzieni:

„Zināšanu uzlabošana par jūras ekosistēmu, jūras vides stāvokli un to ietekmējošām slodzēm”  izpildītājs: Daugavpils universitātes Latvijas Hidroekoloģijas institūts (http://www.lhei.lv/lv/projekti/aktu%C4%81lie)   un „Zināšanu un informācijas bāzes veidošana jūras ūdeņu izmantošanas un jūras vides mērķu sasniegšanas ekonomiskai un sociālai analīzei” (izpildītājs: SIA “Aktiivs).

"Piesārņojumu izraisošo avotu radītās biogēnu slodzes uz Baltijas jūru noteikšana, lai piesārņojuma radītājiem definētu efektīvus tā samazināšanas pasākumus, un avotu ar visaugstāko piesārņojuma samazinājuma potenciālu apzināšana” (izpildītājs: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”). Gala ziņojuma teksts.

Projekts veicinās zināšanu pilnveidošanu par jūras vides stāvokli, t.sk. sociālekonomiskajiem aspektiem, ievērojot Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK 17.pantā noteikto prasību, ka ne retāk kā reizi 6 gados jūras novērtējumu, monitoringa programmu un pasākumu programmu ir jāpārskata un jāatjaunina, ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas. Projekta ietvaros sistemātiski tiks pilnveidota zināšanu bāze par jūras ekosistēmu, jūras vides stāvokli un to ietekmējošām slodzēm, t.sk., cilvēka darbības radītajām, un to savstarpējo ietekmi, kā arī zināšanas, kas nepieciešamas pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
13.11.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta