Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasEmisijas vienību tirdzniecībaJaunumi
 
 
 
Emisijas vienību tirdzniecība

06.05.2020. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādu lēmumu:

 • Lēmumu Nr.ETS3-72 “Par emisijas kvotu piešķiršanu jaunas iekārtas operatoram – uzņēmumam SIA “Energia verde””

27.04.2020. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādu lēmumu:

 • Lēmumu Nr.ETS3-68 “Par esošās iekārtas operatora – SIA "Aizkraukles Siltums", piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz SIA "Aizkraukles Siltums" darbības atjaunošana pēc darbības daļēja pārtraukšanas 2019. gadā;
 • Lēmumu Nr.ETS3-69 "Par esošās iekārtas operatora – SIA “Rīgas laku un krāsu rūpnīca” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem" attiecībā uz SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca" darbības atjaunošana pēc darbības daļēja pārtraukšanas 2019. gadā;
 • Lēmumu Nr.ETS3-70 "Par esošās iekārtas operatora – AS “Latvenergo”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem" attiecībā uz AS "Latvenergo" darbības atjaunošana pēc darbības daļēja pārtraukšanas 2019. gadā;
 • Lēmumu Nr.ETS3-71 "Par esošās iekārtas operatora – PAS “Daugavpils siltumtīkli”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem" attiecībā uz PAS "Daugavpils siltumtīkli" darbības atjaunošana pēc darbības daļēja pārtraukšanas 2019. gadā SC-2 iekārtā.

21.04.2020. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādu lēmumu:
Lēmums Nr.ETS3-67 “Par esošās iekārtas operatora – AS “Conexus Baltic Grid” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”


01.04.2020. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts "Par emisijas kvotu piešķiršanu jaunas iekārtas operatoram – uzņēmumam SIA “Energia verde”".
Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2020. gada 1. maijam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


24.03.2020. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādus lēmumus:

 • Lēmumu Nr.ETS3-64  “Par esošās iekārtas operatora – SIA “Jūrmalas siltums” piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu katlumājai “Dubulti”” par emisijas kvotu apjoma atcelšanu SIA “Jūrmalas siltums” sakarā ar operatoram izsniegtās siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas atcelšanas un operatora dalības Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā izbeigšanu;
 • Lēmumu Nr.ETS3-65  “Par esošās iekārtas operatora – SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE” piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” par emisijas kvotu apjoma atcelšanu SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" sakarā ar operatoram izsniegtās siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas atcelšanas un operatora dalības Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā izbeigšanu;
 • Lēmumu Nr.ETS3-66  “Par esošās iekārtas operatora – akciju sabiedrības “Putnu fabrika Ķekava” piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” par emisijas kvotu apjoma atcelšanu AS "Putnu fabrika Ķekava” sakarā ar operatoram izsniegtās siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas atcelšanas un operatora dalības Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā izbeigšanu.

23.03.2020. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodoti lēmuma projekti:

 • “Par esošās iekārtas operatora – SIA “Rīgas laku un krāsu rūpnīca” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – SIA “Rīgas laku un krāsu rūpnīca” iekārtas darbības daļējas pārtraukšanas 2019. gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
 • "Par esošās iekārtas operatora – SIA “Aizkraukles Siltums” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – SIA “Aizkraukles Siltums” iekārtas darbības daļējas pārtraukšanas 2019. gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
 • “Par esošās iekārtas operatora – PAS “Daugavpils siltumtīkli” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – PAS “Daugavpils siltumtīkli” iekārtas SC-2 darbības daļējas pārtraukšanas 2019. gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
 • “Par esošās iekārtas operatora – AS “Latvenergo” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – AS “Latvenergo” iekārtas TEC-2 darbības daļējas pārtraukšanas 2019. gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2020. gada 22. aprīlim


11.03.2020. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodoti lēmuma projekti:

 • “Par esošās iekārtas operatora – AS “Conexus Baltic Grid” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – AS “Conexus Baltic Grid” darbības atjaunošana pēc darbības daļēja pārtraukšanas 2019. gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
 • “Par esošās iekārtas operatora – SIA “Liepājas Enerģija” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – SIA “Liepājas Enerģija” darbības atjaunošana pēc darbības daļēja pārtraukšanas 2019. gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
 • “Par esošās iekārtas operatora – SIA “Wesemann - Sigulda” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – SIA “Wesemann - Sigulda” darbības atjaunošana pēc darbības daļēja pārtraukšanas 2019.gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2020. gada 10. aprīlim.

27.01.2020. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „ Par esošās iekārtas operatora – SIA „Jūrmalas siltums” piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu katlumājai „Dubulti”” sakarā ar to, ka operatora – SIA „Jūrmalas Siltums” iekārtai “Dubulti” ir atcelta tai izsniegtā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja.
 
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2020. gada 25. februārim.
 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


25.10.2019. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – A/S „Putnu fabrika Ķekava” piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu”.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 66016702, e-pasts: Davids.Zalans@varam.gov.lv) līdz 2019. gada 25.novembrim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


25.10.2019. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts “Par esošās iekārtas operatora – SIA „SABIEDRĪBA MĀRUPE” piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu”.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 66016702, e-pasts: Davids.Zalans@varam.gov.lv) līdz 2019. gada 25.novembrim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


11.10.2019. Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk – ES ETS) darbība Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līmenī ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (turpmāk – Direktīva 2003/87/EK). 2018. gada 14. martā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2018/410, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos, un Lēmumu (ES) 2015/1814 (turpmāk – Direktīva 2018/410). Direktīva 2018/410 nosaka prasības ES ETS ceturtajam periodam (2021. – 2030. gads), ieviešot izmaiņas ES ETS, kas veicinātu emisiju samazināšanu visā ES.

Lai nodrošinātu ES ETS funkcionēšanu Latvijā ES ETS ceturtā perioda ietvaros, ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumos Nr. 112 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” (turpmāk – grozījumi). Daļa no grozījumiem stāsies spēkā ar 2019. gada 11. oktobri, un atsevišķa daļa stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī – ceturtā perioda sākumā.

Ar 2019. gada 11. oktobri stājas spēkā noteikumi par iekārtu saraksta izstrādi ES ETS ceturtajā periodā un izmaiņas verificētāju akreditācijas prasībās. Ar 2021. gada 1. janvāri stāsies spēkā jauna “jaunas ES ETS iekārtas” definīcija, nosacījumi esošas iekārtas bezmaksas piešķiramo emisijas kvotu apjoma grozījumiem, kā arī jauns ES ETS ceturtajā periodā izmantojamais saraksts ar nozarēm un apakšnozarēm, kuras uzskatāmas par pakļautām oglekļa emisiju pārvirzes riskam. Noteikumu grozījumi, kas stājas spēkā 2021. gadā neietekmēs ES ETS darbību līdz ES ETS trešā perioda beigām (2020. gada 31. decembrim). 


08.10.2019. ""Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādu lēmumu:
 
Lēmums Nr. ETS3-62 "Par esošās iekārtas operatora – PAS „Daugavpils siltumtīkli” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem"


16.08.2019. "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādu lēmumu:
 
Lēmums Nr. ETS3-61 "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 grozījumu"


18.06.2019. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 grozījumu” sakarā ar operatora – SIA „Cemex” nosaukuma maiņu uz SIA “SCHWENK Latvija”.
 
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2019. gada 18. jūlijam.
 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


20.05.2019. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – PAS „Daugavpils siltumtīkli” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc PAS „Daugavpils siltumtīkli” apakšiekārtas darbības atjaunošana pēc darbības daļēja pārtraukšanas.
 
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026528, e-pasts: Liza.Leimane@varam.gov.lv) līdz 2019. gada 20. jūnijam.
 
Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


03.04.2019. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir publicējusi ES ETS 4.perioda bāzlīnijas datu ziņojuma veidlapu, ES ETS 4.perioda monitoringa metodikas plāna veidlapu, verifikācijas ziņojuma veidlapu, kā arī vadlīnijas to aizpildīšanai. Operatoriem tās ir jāiesniedz Valsts Vides dienesta reģionālajai struktūrvienībai līdz š.g. 15.jūnijam. Visi dokumenti ir pieejami VARAM ES ETS 4.perioda sadaļā


15.03.2019. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 18. punktu un 49. punktu pieņem šādu lēmumu:

Lēmums Nr. ETS3-2 “Par esošās iekārtas operatora – SIA „Pillar 21”  piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”


12.03.2019. Papildināta informācija par Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ceturto periodu. Informācija ir pieejama šeit.  Informējam, ka ETS 4.periodam operatoriem līdz šī gada 15.jūnijam būs jāiesniedz sākotnējo datu veidlapa un monitoringa plāna veidlapa. Šīs veidlapas tiks publicētas latviešu valodā ministrijas mājas lapā šī gada 21.martā, kā arī tiks nosūtītas visiem operatoriem elektroniski e-pastā.


30.01.2019. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „ Par esošās iekārtas operatora – SIA „Pillar 21” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc SIA „ Pillar 21” iekārtas darbības daļējas pārtraukšanas.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 66016702, e-pasts: Davids.Zalans@varam.gov.lv) līdz 2019. gada 4.martam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


06.12.2018. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem lēmumu Nr.ETS3-61 “Par emisijas kvotu piešķiršanu jaunas iekārtas operatoram – Ceļu būves firma SIA „BINDERS”.

Lēmums ir pieejams šeit.


26.10.2018. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādus lēmumus:

 • Lēmumu Nr.ETS3-59 “Par esošās iekārtas operatora – Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” darbības daļēju pārtraukšanu 2017. gadā;
 • Lēmumu Nr.ETS3-60 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 grozījumu” attiecībā uz operatora nosaukuma maiņu sakarā ar to reorganizāciju.


29.08.2018. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoriem 2017.-2023. gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012. gada 23. februāra lēmuma Nr.1 grozījumiem”.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026475, e-pasts: Aleksandrs.Lazdans@varam.gov.lv) līdz 2018. gada 29. septembrim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


13.08.2018. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 grozījumiem”, par operatora nosaukuma maiņu sakarā ar to reorganizāciju.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026475, e-pasts: Aleksandrs.Lazdans@varam.gov.lv) līdz 2018. gada 13. septembrim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


02.08.2018. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49. punktu pieņem šādus lēmumus:

 • Lēmumu Nr.ETS3-2 “Par esošās iekārtas operatora – A/S „Conexus Baltic Grid” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz A/S „Conexus Baltic Grid” darbības daļēju pārtraukšanu 2017. gadā;
 • Lēmumu Nr.ETS3-3 “Par esošās iekārtas operatora – SIA „GAMMA-A” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz SIA „GAMMA-A” darbības daļēju pārtraukšanu 2017. gadā


26.04.2018. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par emisijas kvotu piešķiršanu jaunas iekārtas operatoram – Ceļu būves firma SIA „BINDERS””, par emisijas kvotu piešķiršanu Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020. gadam neiekļautam operatoram.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026475, e-pasts: Aleksandrs.Lazdans@varam.gov.lv) līdz 2018. gada 30. maijam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


24.04.2018. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – SIA „GAMMA-A” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc SIA „GAMMA-A” iekārtas darbības daļējas pārtraukšanas 2017. gadā.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026475, e-pasts: Aleksandrs.Lazdans@varam.gov.lv) līdz 2018. gada 28. maijam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


13.04.2018. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” iekārtas darbības daļējas pārtraukšanas 2017. gadā.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026475, e-pasts: Aleksandrs.Lazdans@varam.gov.lv) līdz 2018. gada 16. maijam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


12.04.2018. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 pirmo daļu pieņem lēmumu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem lēmumu Nr.ETS3-58 „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Dobeles enerģija”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” par emisijas kvotu apjoma atcelšanu SIA “Dobeles enerģija” sakarā ar operatoram izsniegtās siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas atcelšanas un operatora dalības Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā izbeigšanu.

Lēmums ir pieejams šeit.


04.04.2018. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „ Par esošās iekārtas operatora – A/S „Conexus Baltic Grid” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc A/S „Conexus Baltic Grid iekārtas darbības daļējas pārtraukšanas 2017.gadā.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026475, e-pasts: Aleksandrs.Lazdans@varam.gov.lv) līdz 2017. gada 7. maijam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


26.02.2018. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „ Par esošās iekārtas operatora – SIA „Dobeles enerģija”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu”, par emisijas kvotu apjoma atcelšanu SIA “Dobeles enerģija” sakarā ar operatoram izsniegtās siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas atcelšanas un operatora dalības Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā izbeigšanu.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026475, e-pasts: Aleksandrs.Lazdans@varam.gov.lv) līdz 2017. gada 26. martam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


08.12.2017. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 pirmo daļu pieņem lēmumu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem lēmumu Nr.ETS3-57 „Par esošās iekārtas operatora – A/S „Valmieras stikla šķiedra”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc A/S „Valmieras stikla šķiedra” iekārtas jaudas būtiskas palielināšanas 2016.gadā.

Lēmums ir pieejams šeit.


09.10.2017. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – A/S „Valmieras stikla šķiedra”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc A/S „Valmieras stikla šķiedra” iekārtas jaudas būtiskas palielināšanas 2016.gadā.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67026512, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2017. gada 10.novembrim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


08.09.2017. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 pirmo daļu pieņem lēmumu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem lēmumu Nr.ETS3-55 „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 grozījumiem”, par trīs operatoru nosaukuma maiņu sakarā ar to, ka iekārtām ir mainīts īpašnieks.

Lēmums ir pieejams šeit.07.06.2017. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „ Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 grozījumiem”, par trīs operatoru nosaukuma maiņu sakarā ar to, ka iekārtām ir mainīts īpašnieks.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv ) līdz 2017. gada 8.jūlijam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


28.04.2017. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem šādus lēmumus:

 

 • Lēmumu Nr.ETS3-52 „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Saulkalne S” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz SIA „Saulkalne S” apakšiekārtas darbības daļēju pārtraukšanu 2015.gadā;
 • Lēmumu Nr.ETS3-53 „Par esošās iekārtas operatora – A/S „Valmieras Stila Šķiedra”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz A/S „Valmieras Stila Šķiedra” divās apakšiekārtās notikušo jaudas ievērojamu palielināšanu 2015.gadā;
 • Lēmumu Nr.ETS3-54 „ Par esošās iekārtas operatora – SIA „Aizkraukles Siltums”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz SIA „Aizkraukles Siltums” apakšiekārtas darbības daļēju pārtraukšanu 2015.gadā;

01.03.2017. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Saulkalne S”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc SIA „Saulkalne S” iekārtas darbības daļējas pārtraukšanas 2016.gadā.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv ) līdz 2017. gada 5.aprīlim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


01.02.2017. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – A/S „Valmieras stikla šķiedra”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc A/S „Valmieras stikla šķiedra” iekārtas jaudas būtiskas palielināšanas 2015.gadā.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2017. gada 2.februārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


19.12.2016. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Aizkraukles Siltums”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc SIA „ Aizkraukles Siltums” iekārtas darbības daļējas pārtraukšanas 2015.gadā.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2017. gada 23.janvārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


02.05.2016. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem šādus lēmumus:

- Lēmumu Nr.ETS3-43 „Par esošās iekārtas operatora – A/S „Rīgas kuģu būvētava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz – A/S „Rīgas kuģu būvētava” darbības daļēju atsākšanu 2015.gadā;
- Lēmumu Nr.ETS3-44 „Par esošās iekārtas operatora – Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks” darbības daļēju pārtraukšanu 2015.gadā;
- Lēmumu Nr.ETS3-45 „Par esošās iekārtas operatora – PAS „Daugavpils siltumtīkli”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” darbības daļēju pārtraukšanu 2015.gadā;
- Lēmumu Nr.ETS3-46 „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Fortum Jelgava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” attiecībā uz SIA „Fortum Jelgava” darbības pilnīgu pārtraukšanu 2015.gadā;
- Lēmumu Nr.ETS3-47 „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Līvānu Siltums”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” attiecībā uz SIA „Līvānu Siltums” darbības pilnīgu pārtraukšanu 2015.gadā;
- Lēmumu Nr.ETS3-48 „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Ligija Teks”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” attiecībā uz SIA „Ligija Teks” darbības pilnīgu pārtraukšanu 2015.gadā;
- Lēmumu Nr.ETS3-49 „Par esošās iekārtas operatora – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „LAUMA FABRICS” SIA, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „LAUMA FABRICS” SIA darbības daļēju pārtraukšanu 2015.gadā;
- Lēmumu Nr.ETS3-50 „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Liepājas enerģija”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz SIA „Liepājas enerģija” darbības daļēju pārtraukšanu 2015.gadā.


21.03.2016. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Liepājas enerģija”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc SIA „Liepājas enerģija” iekārtas ar nosaukumu „Katlumāja” (iekārtas adrese: Tukuma iela 2, Liepāja, LV-3416) darbības daļējas pārtraukšanas 2015.gadā.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2016. gada 22.aprīlim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


16.02.2016. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodoti lēmuma projekti:

- „Par esošās iekārtas operatora – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „LAUMA FABRICS” SIA, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „LAUMA FABRICS” SIA darbības daļēju izbeigšanu 2015.gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Ligija Teks”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” sakarā ar operatora – SIA „Ligija Teks” darbības pilnīgu pārtraukšanu 2015.gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Līvānu Siltums”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” sakarā ar operatora – SIA „Līvānu Siltums” darbības pilnīgu pārtraukšanu 2015.gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2016. gada 17.martam.


15.02.2016. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodoti divi lēmuma projekti:

- „Par esošās iekārtas operatora – PAS „Daugavpils siltumtīkli”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – PAS „Daugavpils siltumtīkli” darbības daļēju pārtraukšanu 2015.gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Fortum Jelgava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” sakarā ar operatora – SIA „Fortum Jelgava” iekārtas Rūpniecības ielā 73, LV-3007 darbības pilnīgu pārtraukšanu 2015.gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2016. gada 16.martam.


20.01.2016. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodoti divi lēmuma projekti:

- „Par esošās iekārtas operatora – A/S „Rīgas kuģu būvētava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – A/S „Rīgas kuģu būvētava” darbības daļēju atsākšanu 2015.gadā pēc darbības daļējas pārtraukšanas, kas notika 2013.gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par esošās iekārtas operatora – Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks” darbības daļēju pārtraukšanu 2015.gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2016. gada 22.februārim.


30.11.2015. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem šādus lēmumus:

- Lēmumu Nr.ETS3-40 „Par esošās iekārtas operatora – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem un piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” attiecībā uz – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” darbības izbeigšanu 2015.gadā;
- Lēmumu Nr.ETS3-41 „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Liepājas enerģija”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz SIA „Liepājas enerģija” jaudas ievērojamu palielinājumu 2014.gadā.


10.08.2015. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem Lēmumu Nr.ETS3-39 „Par esošās iekārtas operatora – A/S „Rīgas kuģu būvētava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz A/S „Rīgas kuģu būvētava” darbības samazinājumu 2013.gadā.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


10.08.2015. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem un piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc SIA „OGRES TRIKOTĀŽA” darbības daļējas pārtraukšanas 2014.gadā un darbības pilnīgas pārtraukšanas 2015.gadā.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2015. gada 11.septembrim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


08.06.2015. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – A/S „Rīgas kuģu būvētava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc  A/S „Rīgas kuģu būvētava” darbības daļējas pārtraukšanas 2013.gadā.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2015. gada 9.jūlijam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


20.05.2015. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem Lēmumu Nr.ETS3-38 „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” par emisijas kvotu apjoma grozījumiem saistībā Eiropas Komisijas 2014.gada 27.oktobra lēmumu Nr. 2014/746/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/87/EK 2015.–2019. gada periodam nosaka sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks, attiecībā uz SIA „KRONOSPAN Riga” un A/S „Latvijas Finieris”.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


07.05.2015. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatora – SIA „Liepājas enerģija”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, sakarā ar Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautā operatora – SIA „Liepājas enerģija”, iekārtā veikto jaudas ievērojamu palielināšanu.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2015. gada 7.jūnijam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


29.04.2015. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem šādus lēmumus:

- Lēmumu Nr. ETS3-32 „Par esošo iekārtu operatoram – SIA „Fortum Jelgava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz SIA „Fortum Jelgava” par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc  SIA „Fortum Jelgava” iekārtu Ganību ielā 71 un Aviācijas ielā 47 darbības daļējas pārtraukšanas 2014.gadā;
- Lēmumu Nr. ETS3-33 „Par esošo iekārtu operatoram – A/S „Olaines ūdens un siltums”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz A/S „Olaines ūdens un siltums” par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc  A/S „Olaines ūdens un siltums” iekārtas darbības daļējas pārtraukšanas 2014.gadā;
- Lēmumu Nr. ETS3-34 „Par esošo iekārtu operatoram – A/S „Putnu fabrika Ķekava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz A/S „Putnu fabrika Ķekava” par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc  A/S „Putnu fabrika Ķekava” iekārtas darbības atsākšanas 2014.gadā pēc darbības daļējas pārtraukšanas 2013.gadā;
- Lēmumu Nr. ETS3-35 „Par esošo iekārtu operatoram – SIA „Saulkalne S”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz SIA „Saulkalne S” par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc  SIA „Saulkalne S” iekārtas darbības atsākšanas 2014.gadā pēc darbības daļējas pārtraukšanas 2012.gadā;
- Lēmumu Nr. ETS3-36 „Par esošo iekārtu operatoram – PAS „Daugavpils siltumtīkli”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc  PAS „Daugavpils siltumtīkli” iekārtas „Siltumcentrāle-2” darbības daļējas pārtraukšanas 2014.gadā;
- Lēmumu Nr. ETS3-37 „Par esošo iekārtu operatoram – A/S „KVV Liepājas Metalurgs”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” attiecībā uz A/S „KVV Liepājas Metalurgs” par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc  A/S „KVV Liepājas Metalurgs” iekārtas darbības daļējas pārtraukšanas 2014.gadā.


02.04.2015. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem saistībā Eiropas Komisijas 2014.gada 27.oktobra lēmumu Nr. 2014/746/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/87/EK 2015.–2019. gada periodam nosaka sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks, attiecībā uz SIA „KRONOSPAN Riga” un A/S „Latvijas Finieris”.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2015. gada 5.maijam.

Lēmums ir pieejams šeit.


24.03.2015. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem Lēmumu Nr.ETS3-31 „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr.ETS3-1 grozījumu” attiecībā uz SIA „Fortum Jelgava” nosaukuma maiņu uz SIA „Fortum Latvia”.

Lēmums ir pieejams šeit.


 19.03.2015. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodoti šādi lēmuma projekti:

- „Par esošās iekārtas operatora – A/S „KVV Liepājas Metalurgs”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – A/S „KVV Liepājas Metalurgs” darbības daļēju pārtraukšanu 2014.gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par esošās iekārtas operatora – A/S „Olaines ūdens un siltums”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – A/S „Olaines ūdens un siltums” darbības daļēju pārtraukšanu 2014.gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par esošās iekārtas operatora – PAS „Daugavpils siltumtīkli”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – PAS „Daugavpils siltumtīkli” iekārtas Siltumcentrāle Nr.2 darbības daļēju pārtraukšanu 2014.gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „Saulkalne S”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – SIA „Saulkalne S” darbības daļēju atsākšanu pēc daļējas pārtraukšanas 2012.gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);


Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2015. gada 20.aprīlim.


 24.02.2015. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem šādus lēmumus:

- Lēmumu Nr. ETS3-26 „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 grozījumu” attiecībā uz Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” nosaukuma maiņu uz Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks”;
- Lēmumu Nr. ETS3-27 „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 grozījumu” attiecībā uz SIA „LAUMA FABRICS” nosaukuma maiņu uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „LAUMA FABRICS” SIA;
- Lēmumu Nr. ETS3-28 „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 grozījumu” attiecībā uz A/S „Latvijas Finieris” rūpnīcas „Lignums” iekārtas adreses maiņu.


 09.02.2015. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodoti šādi lēmuma projekti:

- „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr.ETS3-1 grozījumu” sakarā ar operatora – SIA „Fortum Jelgava” nosaukuma maiņu uz SIA „Fortum Latvia” (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par esošās iekārtas operatoram – A/S „Putnu fabrika Ķekava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar operatora – A/S „Putnu fabrika Ķekava” darbības atsākšanu pēc daļējas pārtraukšanas 2013.gadā (lēmuma projekts ir pieejams šeit);

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2015. gada 10.martam.


22.01.2015. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošo iekārtu operatoram – SIA „Fortum Jelgava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pēc  SIA „Fortum Jelgava” iekārtu Ganību ielā 71 un Aviācijas ielā 47 darbības daļējas pārtraukšanas 2014.gadā.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2015. gada 23.februārim.


Lēmuma projekts ir pieejams šeit. 


15.02.2015. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodoti šādi lēmuma projekti:

- „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr.ETS3-1 grozījumu” sakarā ar operatora – SIA „LAUMA FABRICS” nosaukuma maiņu uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA „LAUMA FABRICS” (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr.ETS3-1 grozījumu” sakarā ar operatora – A/S „Latvijas Finieris” rūpnīcas „Lignums” iekārtas adreses maiņu (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr.ETS3-1 grozījumu” sakarā ar operatora – Ogres novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne” nosaukuma maiņu uz Ogres novada pašvaldības aģentūra „Ogres namsaimnieks” (lēmuma projekts ir pieejams šeit).


Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2015. gada 16.februārim.


26.11.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem Lēmumu Nr.ETS3-25 „Par emisijas kvotu piešķiršanu jaunas iekārtas operatoram – SIA „Fortum Jelgava””.


Lēmums ir pieejams šeit.


22.09.2014. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par emisijas kvotu piešķiršanu jaunas iekārtas operatoram – SIA „Fortum Jelgava”, par emisijas kvotu piešķiršanu Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam neiekļautam operatoram.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 23.oktobrim.


Lēmuma projekts ir pieejams šeit. 


04.09.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem šādus lēmumus:

- Lēmumu Nr. ETS3-20 „Par emisijas kvotu piešķiršanu jaunas iekārtas operatoram – A/S „Olainfarm””;
- Lēmumu Nr. ETS3-21 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „Jaunpagasts plus”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu”, sakarā ar iekārtas dalības izbeigšanu ES ETS;
- Lēmumu Nr. ETS3-22 „Par esošās iekārtas operatoram – A/S „Putnu fabrika Ķekava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, sakarā ar iekārtā 2013.gadā veikto darbības daļēju pārtraukšanu;
- Lēmumu Nr. ETS3-23 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „Saulkalne S”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar iekārtā 2012.gadā veikto darbības daļēju pārtraukšanu;
- Lēmumu Nr. ETS3-24 „Par esošās iekārtas operatoram – A/S „Liepājas metalurgs”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, sakarā ar iekārtā 2013.gadā veikto darbības daļēju pārtraukšanu


29.08.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 pirmo daļu pieņem lēmumu Nr.2 „Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoriem 2013.-2016.gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 23.februāra lēmuma Nr.1 grozījumiem” sakarā ar izmaiņām attiecībā uz aviācijas darbībām, kuras tiek iekļautas Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regula Nr.421/2014).

Lēmums ir pieejams šeit.


19.08.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem Lēmumu Nr.ETS3-19 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „KNAUF”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar ievērojamam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļautās nozares statusa maiņu.

Lēmums ir pieejams šeit.


18.07.2014. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par emisijas kvotu piešķiršanu Latvijas administrācijas gaisa kuģu operatoriem 2013.-2016.gadam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 23.februāra lēmuma Nr.1 grozījumiem” sakarā ar izmaiņām attiecībā uz aviācijas darbībām, kuras tiek iekļautas Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regula Nr.421/2014).

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 22. augustam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


16.06.2014. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par emisijas kvotu piešķiršanu jaunas iekārtas operatoram” – A/S „Olainfarm”, par emisijas kvotu piešķiršanu Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam neiekļautam operatoram.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata pārmaiņu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Fricis.Rumnieks@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 17.jūlijam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


03.04.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem šādus lēmumus:
 
- Lēmumu Nr. ETS3-13 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „Juglas jauda”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”
- Lēmumu Nr. ETS3-14 „Par esošās iekārtas operatoram – A/S „Latvijas Gāze”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”;
- Lēmumu Nr. ETS3-15 „Par esošās iekārtas operatoram – A/S „Liepājas metalurgs”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”;
- Lēmumu Nr. ETS3-16 „Par esošās iekārtas operatoram – A/S „Valmieras stikla šķiedra”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”;
- Lēmumu Nr. ETS3-17 „Par esošās iekārtas operatoram - A/S „B.L.B. Baltijas Termināls”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”;
- Lēmumu Nr. ETS3-18 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „Rigens”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”.


28.03.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija publicē Sabiedriskai apspriešanai precizēto lēmuma projektu „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „KNAUF”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar ievērojamam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļautās nozares statusa maiņu (lēmuma projekts ir pieejams šeit).


19.03.2014. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodoti šādi lēmuma projekti:

- „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „Jaunpagasts plus”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma atcelšanu” sakarā ar iekārtas dalības izbeigšanu ES ETS (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par esošās iekārtas operatoram – A/S „Liepājas metalurgs”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar iekārtā 2013.gadā veikto darbības daļēju pārtraukšanu (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par esošās iekārtas operatoram – A/S „Putnu fabrika Ķekava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar iekārtā 2013.gadā veikto darbības daļēju pārtraukšanu (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „Saulkalne S”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar iekārtā 2013.gadā veikto darbības daļēju pārtraukšanu (lēmuma projekts ir pieejams šeit);
- „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „KNAUF”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar ievērojamam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļautās nozares statusa maiņu (lēmuma projekts ir pieejams šeit).

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 20.aprīlim. 


28.02.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem šādus lēmumus:

- Lēmumu Nr. ETS3-4 „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr.ETS3-1 grozījumu” – SIA „KRONOSPAN Riga”
- Lēmumu Nr. ETS3-5 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „Ligija Teks”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”;
- Lēmumu Nr. ETS3-6 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”;
- Lēmumu Nr. ETS3-7 „Par esošās iekārtas operatoram – SIA „Liepājas enerģija”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”;
- Lēmumu Nr. ETS3-8 „Par esošās iekārtas operatoram - A/S „Rīgas kuģu būvētava”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”;
- Lēmumu Nr. ETS3-9 „Par esošās iekārtas operatoram – pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”;
- Lēmumu Nr. ETS3-10 „Par esošās iekārtas operatoram - SIA „Salaspils siltums”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”.


13.02.2014. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautā operatora – SIA „Rigens”, iekārtā veikto jaudas ievērojamu palielināšanu, kas notikusi pirms 2013.gada 1.janvāra.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 13. martam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


10.01.2014. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautā operatora – SIA „Salaspils siltums”, iekārtā veikto jaudas ievērojamu samazināšanu, kas notikusi pirms 2013.gada 1.janvāra.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 11. februārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


07.01.2014. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautā operatora – A/S „B.L.B. Baltijas Termināls”, iekārtā veikto jaudas ievērojamu palielināšanu, kas notikusi pirms 2013.gada 1.janvāra.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 8. februārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


03.01.2014. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautā operatora – A/S "Valmieras stikla šķiedra", iekārtā veiktajām darbības izmaiņām, kas notikušas pirms 2013.gada 1.janvāra.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 4. februārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


02.01.2014. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”  sakarā ar Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautā operatora – pašvaldības A/S "Daugavpils siltumtīkli", iekārtā SC1 veikto jaudas ievērojamu samazināšanu, kas notikusi pirms 2013.gada 1.janvāra.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 3. februārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


02.01.2014. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”  sakarā ar Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautā operatora – A/S "Liepājas metalurgs", iekārtā veiktajām darbības izmaiņām, kas notikušas pirms 2013.gada 1.janvāra.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 3. februārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


27.12.2013. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”  sakarā ar Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautā operatora – A/S „Latvijas Gāze”, iekārtā veikto jaudas ievērojamu palielināšanu, kas notikusi pirms 2013.gada 1.janvāra.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 28. janvārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


20.12.2013. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautā operatora – A/S „Rīgas kuģu būvētava”, iekārtā veikto jaudas ievērojamu samazināšanu, kas notikusi pirms 2013.gada 1.janvāra.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 22.janvārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


19.12.2013 Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautā operatora – SIA „Liepājas enerģija”, iekārtā TEC veikto jaudas ievērojamu samazināšanu, kas notikusi pirms 2013.gada 1.janvāra.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 21.janvārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit. 


18.12.2013 Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautā operatora – SIA „OGRES TRIKOTĀŽA”, darbības līmeņa izmaiņām, kas notikušas pirms 2013.gada 1.janvāra.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 19.janvārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


13.12.2013 Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” sakarā ar Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautā operatora – SIA „Ligija Teks”, darbības līmeņa izmaiņām, kas notikušas pirms 2013.gada 1.janvāra."

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 15.janvārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


12.12.2013. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr.ETS3-1 grozījumu” sakarā ar Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautā operatora – SIA „Bolderaja Ltd”, nosaukuma maiņu uz SIA „KRONOSPAN Riga”.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 14.janvārim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


11.12.2013. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” 49.punktu pieņem lēmumu Nr.ETS3-2 „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”.11.12.2013.
Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2014. gada 12.janvārim (ieskaitot).

Lēmuma projekts ir pieejams šeit. 


04.11.2013. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem”

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2013. gada 6.decembrim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.  


24.09.2013. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo daļu un „Iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam” pieņem lēmumu Nr.ETS3-1 „Par emisijas kvotu piešķiršanu Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautajiem operatoriem”.


25.09.2013. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija publicē atjaunināto lēmuma projektu „Par emisijas kvotu piešķiršanu Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautajiem operatoriem”.
 
Ņemot vērā saņemtos iebildumus par 13.septembrī publicēto lēmuma projektu, kā arī ņemot vērā Eiropas Komisijas informāciju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija publicē atjaunināto lēmuma projektu. Lēmuma projektā ir veikti grozījumi 5.punktā iekļautajā tabulā.


13.09.2013. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts „Par emisijas kvotu piešķiršanu Iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautajiem operatoriem”.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un vides politikas integrācijas departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2013. gada 13.oktobrim


06.09.2013. Eiropas Komisija ir publicējusi lēmumu par dalībvalstu iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam apstiprināšanu


04.07.2013. Sabiedriskā apspriede par metodoloģiju Eiropas Komisijas lēmumam par to sektoru un apsakšsektoru, kuri iespējams ir pakļauti nozīmīgai oglekļa dioksīda emisiju pārvirzei, saraksta izveidi


04.07.2013. Sabiedriskā apspriede par to, kādas ir iespējas veikt uz tirgu balstītus pasākumus, lai samazinātu starptautiskās aviācijas ietekmi uz klimatu


28.12.2012. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo punktu, pieņem lēmumu Nr.52 „Par grozījuma izdarīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 8.augusta lēmumā Nr.39 „Par emisijas kvotu piešķiršanu operatoriem 2008.-2012.gadā”” 2012.gadam.


26.10.2012. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts " Par grozījuma izdarīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 8.augusta lēmumā Nr.39 „Par emisijas kvotu piešķiršanu operatoriem 2008.-2012.gadā”" - A/S „Valmieras stikla šķiedra”.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata politikas un tehnoloģiju departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2012. gada 25.novembrim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit


24.10.2012. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo punktu, pieņem lēmums Nr.51 „Par emisijas kvotu piešķiršanu A/S „Latvenergo” iekārtai TEC-2 un grozījumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 8.augusta lēmumā Nr.39 „Par emisijas kvotu piešķiršanu operatoriem 2008.-2012.gadā”” laika periodam 2009.-2012.gads.


17.09.2012. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts "Par emisijas kvotu piešķiršanu A/S "Latvenergo" iekārtai TEC-2 un grozījumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 8.augusta lēmumā Nr.39 „Par emisijas kvotu piešķiršanu operatoriem 2008.-2012.gadā"" - A/S "Latvenergo" iekārtai TEC-2.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata politikas un tehnoloģiju departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2012. gada 19.septembrim.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit.


05.09.2012. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo punktu, pieņem:

 • lēmums Nr.48 „Par grozījuma izdarīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 8.augusta lēmumā Nr.39 „Par emisijas kvotu piešķiršanu operatoriem 2008.-2012.gadā”” par emisijas kvotu piešķiršanu no jauno iekārtu rezerves periodam 2008.-2012.gads – SIA „Graanul Invest”
 • lēmums Nr.49 „Par grozījuma izdarīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 8.augusta lēmumā Nr.39 „Par emisijas kvotu piešķiršanu operatoriem 2008.-2012.gadā”” par emisijas kvotu piešķiršanu no jauno iekārtu rezerves periodam 2008.-2012.gads – SIA „Bolderaja Ltd”;
 • lēmums Nr.50 "Par grozījuma izdarīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 8.augusta lēmumā Nr.39 „Par emisijas kvotu piešķiršanu operatoriem 2008.-2012.gadā”” par emisijas kvotu piešķiršanu no jauno iekārtu rezerves periodam 2008.-2012.gads – A/S „B.L.B. Baltijas Termināls”.

13.08.2012. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.2 panta pirmo punktu, pieņem lēmumu Nr. 47 par emisijas kvotu piešķiršanu no jauno iekārtu rezerves A/S „Latvenergo” iekārtai TEC-2 laika periodam 2009.-2012.gads.

31.07.2012. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodoti trīs lēmuma projekti par emisijas kvotu piešķiršanu no jauno iekārtu rezerves laika periodam 2008.-2012.gads vienai jaunai iekārtām un divām iekārtām sakarā ar izmaiņu ieviešanu darbībā un ražošanas jaudu palielināšanu – SIA „Graanul Invest”, SIA „Bolderaja ltd” un A/S „B.L.B. Baltijas Termināls”.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektiem lūdzam iesniegt Klimata politikas un tehnoloģiju departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2012. gada 1.septembrim.

Lēmuma projekti ir pieejami šeit: SIA „Graanul Invest”, SIA „Bolderaja ltd” un „A/S „B.L.B. Baltijas Termināls”


16.07.2012. Jaunākie likumdošanas akti Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbībai

Eiropas Komisija ir izstrādājusi divas regulas Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbību nodrošināšanai:

 • Eiropas Komisijas 2012.gada 21.jūnija Regula Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (latviešu val. un angļu val.);
 • Eiropas Komisijas 2012.gada 21.jūnija Regulu Nr. 600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (latviešu val. un angļu val.);

Regulas ir publicētas Eiropas Savienības oficiālā žurnāla 12.jūlija numurā.


02.07.2012. Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots lēmuma projekts par Vides ministrijas 2009.gada 3.aprīļa lēmuma Nr.28 „Par emisijas kvotu piešķiršanu saskaņā ar izmaiņu ieviešanu darbībā 2008.-2012.gadā” atcelšanu un grozījumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 8.augusta lēmumā Nr.39 „Par emisijas kvotu piešķiršanu operatoriem 2008.-2012.gadā”" - A/S "Latvenergo" iekārtai TEC-2.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.7 panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu lūdzam iesniegt Klimata politikas un tehnoloģiju departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 67820442, e-pasts: Helena.Rimsa@varam.gov.lv) līdz 2012. gada 1.augustam.

Lēmuma projekts ir pieejams šeit

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta