Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Darbības jomasE-pārvaldeValsts IKT arhitektūra
 
 
 
Valsts IKT arhitektūra

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) nolikuma (Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumi Nr.233 (prot. Nr.20 30.§)) 1.7. punktu, Ministrija ir vadošā iestāde informācijas sabiedrības, elektroniskā pārvaldes un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības politikas veidošanā un uzraudzībā.

Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju organizatoriskā struktūra un tehnoloģiskā arhitektūra vēsturiski ir izveidojusies sadrumstalota. Savstarpējas koordinācijas un vienotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības (turpmāk – IKT pārvaldība) principu trūkums valstī līdz šim bija galvenā problēma, kas liedza optimāli pārvaldīt valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursus, kā arī sekmīgi izpildīt Eiropas Savienības un Latvijas attīstības plānošanas dokumentos un tiesību aktos izvirzītos mērķus un uzdevumus informācijas sabiedrības un e-pārvaldes attīstībai. Tāpēc pašreiz Ministrija veido IKT politiku un pārvaldības principus tā, lai spētu izmantot visu valsts pārvaldes iestādēs uzkrāto kompetenci un pieredzi vienotai minētās jomas pārvaldībai – sākot no vienotu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju stratēģiskās attīstības principu un scenārija izstrādes līdz operatīvai tehnoloģiju attīstības un uzturēšanas koordinācijai.

Lai veidotu pārdomātu un savstarpēji koordinētu IKT attīstību, Ministrija uzsāka darbu pie detalizētas esošās situācijas analīzes un attīstības scenārijiem, to ietverot 2013.gadā koncepcijā “ Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis” (Ministru kabineta 2013.gada 19.februārī rīkojums Nr.57, turpmāk – Koncepcija), iezīmējot valsts IKT arhitektūras attīstības un pārvaldības principus.

Svarīgi! Informatīvais ziņojums par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40338790

 

IKT arhitektūras projekti

Koncepcijā ietvertie principi tiek īstenoti 2014-2020 ERAF fondu Specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1.: Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” (turpmāk – SAM) projektos.

Ar SAM ietvaros realizētajām aktivitātēm tiks: 
• Vairota valsts pārvaldes datu un procesu saskarņu pieejamība gan no tehniskā, gan tiesiskā, gan publiskā aspekta;
• Veikta darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu analīze, transformācija, optimizācija un elektronizācija, izvēloties izmaksu efektīvus risinājumus;
• Pielāgoti pakalpojumi sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū, paaugstinot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespēju izmantošanu.

Šīs darbības uzlabos un pilnveidos publiskās pārvaldes datu apmaiņas, publicēšanas un uzturēšanas infrastruktūru, datu pieejamību un to izmantošanas iespējas. Tāpat tiks pilnveidoti publiskās pārvaldes procesi, ietverot arī pasākumus administratīvā sloga samazināšanai un efektīvākam valsts pārvaldes organizatoriskajam procesam. Tiks atvērti pārvaldes rīcībā esošie dati izmantošanai komercdarbībai, kas cita starpā veicinās jaunu inovatīvu biznesa ideju un produktu radīšanu. Savukārt, lai nodrošinātu Latvijas iekļaušanos Eiropas vienotajā tirgū un nodrošinātu pārrobežu sadarbību, tiks nodrošināta nacionālo e-risinājumu sadarbspēja ar ES risinājumiem, kas ietvers arī tehnoloģiskās mašīntulkošanas bāzes izveidi.
Kopumā 2014.–2020.gada plānošanas periodā tiks palielināta publiskās pārvaldes darbības efektivitāte, gan uzlabojot datu pieejamību, gan elektronisko pakalpojumu saturu un veidojot pieejamus un iedzīvotājiem lietošanai draudzīgus elektroniskos pakalpojumus. Tāpat uzlabosies darījumu drošība uzņēmējdarbības elektroniskajā vidē, publiskā informācija tiks padarīta viegli pieejama, administratīvais slogs samazināts un iedzīvotāju e-prasmes uzlabotas. Ieguldījumi publiskajos elektroniskajos pakalpojumos vienlaikus attīstīs kā veselības, izglītības, tieslietu, tā arī kultūras u.c. jomas.
Detalizētāka informācija par projektiem aplūkojama šeit!

IKT projektu realizētājiem ir pieejama IKT arhitektūras bibliotēka https://confluence.vraa.gov.lv/  (turpmāk- Bibliotēka), kurā tiek ievietota ar projektu gaitu saistīta aktuālā informācija un dokumentācija. Bibliotēka ir pieejama tikai projektu realizētājiem informācijas apmaiņai un labās prakses pārņemšanai.

Par piekļuves tiesībām lūdzam interesēties iktarhitektura@varam.gov.lv .

 

IKT vadītāju forums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.759 “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma nolikums” Ministrija regulāri rīko IKT foruma tikšanās, lai diskutētu par nozares aktualitātēm.
Informācija par IKT forumu ir pieejama šeit.

 

E-pasts jautājumiem, komentāriem vai priekšlikumiem – iktarhitektura@varam.gov.lv !

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
RAIM
 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
22.01.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta