Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasE-pārvaldeTīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamība
 
 
 
Tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamība

Informācija mūsdienās vairumā gadījumos tiek meklēta tīmeklī.  Valsts iestāžu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu informācijas un pakalpojumu piekļūstamība ir būtiski nepieciešama dažām cilvēku grupām, piemēram, personām ar invaliditāti un  vecākiem cilvēkiem, bet atvieglo satura uztveršanu un lietošanu visiem lietotājiem. Turklāt tiesības uz informāciju ir vienas no pamattiesībām gan personām ar invaliditāti, gan visiem sabiedrības locekļiem kopumā (Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām).

Piekļūstams saturs tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs nozīmē to, ka ar tajās izvietoto drukāto,  audio un vizuālo mediju saturu ir viegli lietot un ar to viegli mijiedarboties katra vajadzībām piemērotā veidā, īpaši personām ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem. 

Piekļūstamības prasības ir principi un metodes, kas jāievēro, projektējot, veidojot, uzturot un atjauninot tīmekļvietnes un mobilās lietotnes, lai padarītu informāciju piekļūstamāku lietotājiem, jo īpaši personām ar invaliditāti.

2018. gada 25.septembrī apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 611) nosaka nodrošināt labāku valsts pārvaldes informācijas lietojamību un  informācijas piekļūstamību. Noteikumi ievieš Parlamenta un Padomes 2016. gada 26.oktobra Direktīvu (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību un informācijas atkalizmantošanu.

 

KAS JĀDARA IESTĀDEI, LAI IZVĒRTĒTU, KĀDA IR IETEKME UZ IESTĀDI PIEKĻŪSTAMĪBAS PRASĪBU NODROŠINĀŠANĀ TĪMEKĻVIETNĒS?

1. Novērtē MK noteikumu Nr. 611 ietekmi uz iestādi kopumā.

2. Pieņem lēmumu, kādā veidā tiks izvērtēta piekļūstamības prasību nodrošināšanas ietekme uz iestādi:

  • Izmanto VARAM sagatavotās Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai;
  • Izmanto citu līdzvērtīgu strukturētu metodi, piemēram, veic auditu atbilstošu WCAG vadlīnijām 2.0. AA līmenī.

3. Veic izvērtējumu. Ja tiek izmantotas VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”, tad soļi ir šādi:

*Ja kādā no izvērtēšanas posmiem rezultāts ir izvērtēšanas pabeigšana, tad turpmākie posmi nav jāpilda.

4. Tīmekļvietnē publicē piekļūstamības paziņojumu (Informatīvi. Prasība vēl nav stājusies spēkā. Šobrīd tiek veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 611).

5. Izveido plānu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu atbilstības piekļūstamības prasību nodrošināšanai, iekļauj plānā noteiktos uzdevumus iestādes darba plānošanas dokumentos.

 

TĪMEKĻVIETNES ATBILSTĪBAS PIEKĻŪSTAMĪBAS PRASĪBĀM IZVĒRTĒJUMS

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 611 iestādei ir jāveic savu tīmekļvietņu pašvērtējums par to atbilstību piekļūstamības prasībām. Pašvērtējums ir jāveic laika posmā no 2020. gada 1.janvāra līdz 2020. gada 31.decembrim. VARAM ir izstrādājis atbilstības piekļūstamības prasībām izvērtēšanas metodiku, ko iestāde var izmantot veicot pašvērtējumu (vienkāršots vērtējums atbilstoši WCAG vadlīnijām 2.0. AA versijai) un rezultātus atspoguļojot vērtēšanas veidlapā. Pašvērtējumu var veikt izmantojot līdzvērtīgu metodiku VARAM izveidotajai vai piesaistot speciālistus, kas izmanto līdzvērtīgu metodiku. Iestāde var izvēlēties kā atspoguļot izvērtējuma rezultātus. Izvērtējamam jābūt dokumentētiem, ņemot vērā MK noteikumu Nr. 611 grozījumu projektu, kurā tiek noteikts piekļūstamības  paziņojuma saturs.

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
09.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta