Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasE-pārvaldeE-prasmes
 
 
 

E-prasmju politikas virzieni ir noteikti atsevišķos Latvijas politikas plānošanas dokumentos:

  • Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 18. maija rīkojumu Nr. 207 Latvijā apstiprināts Elektronisko prasmju attīstības plāns 2011.- 2013.gadam (turpmāk – Plāns). Plāna mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības attīstību, sniedzot iespēju Latvijas iedzīvotājiem apgūt e-prasmes atbilstoši viņu izglītības un profesionālās aktivitātes līmenim. Plāns pamatā bija balstīts uz praktiskā IKT lietotāja e-prasmju attīstības koordinēšanu un veicināšanu. Plānā iekļautie uzdevumi bija paredzēti tādām mērķa grupām kā pašvaldību darbinieki, bezdarbnieki un darba meklētāji, pirmspensijas vecuma iedzīvotāji, pensionāri, ilgstošas sociālās aprūpes institūciju iemītnieki, ieslodzītie u.c.
  • Saskaņā ar MK 09.04.2010. rīkojuma Nr. 203Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.–2013.gadam(LSAP) īstenošanas politiku, vidējā termiņa prioritātēm, rīcības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem, ir noteiktas rīcībpolitikas vadlīnijas 2010.-2013.gadam. LSAP ir noteikta E-prasmju pilnveidošana iedzīvotājiem, kā arī norādīts, ka elektronisko risinājumu izmantošanā publiskajā un privātajā sektorā būtiska loma ir potenciālo lietotāju zināšanu līmenim jeb e-prasmēm, kas nodrošina pilnvērtīgu elektronisko produktu izmantošanu. Līdz ar to, lai nodrošinātu pilnvērtīgu e-pārvaldes darbu un e-pakalpojumu izmantošanu, nepieciešams pilnveidot iedzīvotājiem e-prasmes (apmācības un informatīvie pasākumi). Plānā noteiktie rīcības virzieni, politikas rezultāti, uzdevumi un darbības rezultāti ir izstrādāti saskaņā LSAP;
  • Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2006.–2013.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2006.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.542 „Par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2006.–2013.gadam”) kā viens no ilgtermiņa rīcības virzieniem noteikts - dažādu iedzīvotāju mērķa grupu apmācību IKT lietošanā (t.sk. vecāku cilvēku, bezdarbnieku, invalīdu, reģionu iedzīvotāju u.c.), šo grupu vajadzībām nepieciešamā specifiskā satura izstrādāšanu, sabiedrības informēšanu par IKT sniegtajām iespējām un jaunajiem pakalpojumiem;
  • Izglītības sistēmas informatizācijas programmā Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei 2007.–2013.gadam, (apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 20.oktobra rīkojumu Nr.812 „Par programmu "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" 2007.–2013.gadam”), kā apakšmērķi tiek minēti kvalitatīvas informācijas pratības un datorpratības apguves panākšana, plaša IKT izmantošana mācību procesā, izstrādājot elektroniskos mācību materiālus, pilnveidojot izglītības programmas saturu izglītības kvalitātes un pievilcības uzlabošanai, veidojot un izmantojot dažādus pakalpojumus izglītības kvalitātes paaugstināšanai; pedagogu un izglītības darbinieku IKT zināšanu un prasmju pavairošana, palielinot skolotāju/docētāju kvalifikācijas līmeni un darba efektivitāti;
  • Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.–2013.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2007.gada 23.februāra rīkojumu Nr.111 „Par Mūžizglītības politikas pamatnostādnēm 2007.2013.gadam”) ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt izglītību mūža garumā atbilstoši iedzīvotāju interesēm, spējām un reģionu sociāli ekonomiskās attīstības vajadzībām.
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
04.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta