Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasKlimata pārmaiņu finanšu instrumentsProjektu konkursi
 
 
 
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana

Noslēgusies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" (turpmāk – konkurss) projektu iesniegumu vērtēšana.

Saskaņā ar projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas atzinumu atbildīgā iestāde nolēmusi apstiprināt 18 projektu iesniegumus un noraidīt 80 projektu iesniegumus, no kuriem 43 neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, bet 37 projekta iesniegumi noraidīts KPFI finanšu nepietiekamības dēļ.

Apstiprināto projektu saraksts apskatāms sadaļā „Konkursa rezultāti”.


Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, atbalstot pilotprojektu (izmēģinājumprojektu) īstenošanu Latvijā.

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 2 793 646 lats, kur vienam projektam minimālais pieejamais KPFI finansējums ir 3 000 latu un maksimālais – 250 000 LVL.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

1.jauna un inovatīva produkta vai tehnoloģijas (turpmāk – tehnoloģija) izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana, ja šādai tehnoloģijai ir siltumnīcefekta gāzu sama­zinājuma potenciāls un ja šādai tehnoloģijai ir praktiska lietojuma iespējas;

2. tehnoloģiju nacionālās un starptautiskās pieredzes un zināšanu pārnese, īstenojot pilotprojektus (izmēģinājumprojektus), lai demonstrētu inovatīvu siltum­nīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju darbību praksē, arī zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju ieviešanu un atjaunojamo energoresursu efektīvāku izmanto­šanu, tai skaitā:

2.1.tādu transportlīdzekļu iegāde vai pielāgošana, kas izmanto no atjau­nojamiem resursiem iegūtu degvielu, kā arī tikai ar elektrību darbināmu transport­līdzekļu iegāde vai lietošana un to uzlādes sistēmu iegāde un uzstādīšana;
2.2. papildu ieguldījumu veikšana atjaunojamo enerģijas resursu veici­nāšanai;
2.3. tādu papildu ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt siltumenerģiju vai elektroenerģiju.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2012. gada 2.janvārim (ieskaitot). Projekta iesniegums jānosūta pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu ielā 25, Rīgā, LV–1494 vai personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 Investīciju departamenta Projektu vērtēšanas nodaļā, Pils ielā 17, 3.stāvā, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi pilotprojekti_kpfi@varam.gov.lv.


Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu
var sūtīt:

  • pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494;
  • elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pilotprojekti_kpfi@varam.gov.lv .

Iesakām pirms jautājumu uzdošanas iepazīties ar konkursa nolikumu un vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
05.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta