Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasKlimata pārmaiņu finanšu instrumentsProjektu konkursi
 
 
 
Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās

2010. gada 16.septembrī Vides ministrijā svinīgi parakstīja līgumus ar lielākajām Latvijas augstskolām par vairāk kā 7 miljonu latu finansējuma saņemšanu siltināšanas un citu energoefektivitātes projektu īstenošanai šo augstākās izglītības iestāžu ēkās.

KPFI finansētā atklātā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” ietvaros kopā tika saņemti 34 projektu pieteikumi, no kuriem 20 tika atbalstīti.

Normatīvā bāze: Ministru Kabineta 05.01.2010. noteikumi Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums”

Konkursa mērķis: Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Latvijas Republikas augstākās izglītības iestāžu ēkās.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējums: 7 028 040 LVL.

KPFI maksimālā atbalsta intensitāte: 85% no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas.

Katrā ēkā projekta īstenošanas rezultātā jāpanāk atbilstība šādiem rādītājiem:

  • CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs nav mazāks par 0,35 kg CO2/LVL gadā;
  • siltumenerģijas gada patēriņš apkurei nepārsniedz 100 kWh/m2.

Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011.gada 1.decembrim.

Atbalstāmās projekta aktivitātes:

  • energoaudita, tehniskās izpētes slēdziena, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
  • energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšana;
  • projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība;
  • ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, spiediena tests, kurš veikts atbilstoši spiediena testa mērīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un termofotografēšana.

Konkursa izsludināšanas datums: 27.01.2010.

Konkursa noslēgšanās datums: 06.05.2010.

Konkursam iesniegto projektu skaits un pieprasītais finansējums:

  • iesniegti 34 projektu iesniegumi par 57 ēkām;
  • pieprasītais KPFI finansējums 12 691605,33LVL (1,8 reizes pārsniedz pieejamo);

Vērtēšanas rezultāti:

  • apstiprināti 20 projekti par visu konkursā pieejamo finansējumu (7 028040 LVL), tai skaitā 5 projektu iesniegumi tika apstiprināti nosacījumu, ka tiek precizēti sasniedzamie rādītāji.
  • noraidīti 14 projekti.
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
05.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta