Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
06.09.2006.

Līvānos ar Eiropas Savienības atbalstu tiks būvētas mūsdienīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Š.g. 5.septembrī, Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros starp A/S „Per Aarsleff” un SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” tika parakstīts būvdarbu līgums „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Līvānos”.
06.09.2006.

Vides ministrija aicina uz ES vides komunikatoru konferenci

Aicinām mediju un NVO pārstāvjus piedalīties Vides ministrijas rīkotās Eiropas Savienības vides komunikācijas tīkla „Green Spider Network” (GSN) 12. gadskārtējās konferences atklātajā dienā š.g. 15. septembrī viesnīcā „Islande”.
05.09.2006.

Nosaka grozījumus Augu aizsardzības likumā

Šodien, 5. septembrī Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais likumprojekts “Grozījumi Augu aizsardzības likumā”.
05.09.2006.

Mazo HES kontroles rezultāti augustā.

Valsts vides dienesta (VVD) speciālisti augusta mēnesī veikuši 27 pārbaudes par HES ekspluatācijas atbilstību vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Ūdens resursu lietošanas atļaujai. Par pārbaužu rezultātiem sastādīti 19 pārbaudes akti.
04.09.2006.

VAS „Latvenergo” ūdens līmeni Rīgas HES ir pazeminājis atbilstoši noteikumiem.

Valsts vides dienests (VVD) ir veicis pārbaudi un izskatījis ar Rīgas HES ūdens līmeņa pazemināšanu saistīto zivju bojāeju gadījumu šī gada augustā. No uzņēmuma tika pieprasīta un arī saņemta papildus informāciju par ūdens līmeņa pazemināšanas režīmu. Pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, VVD ir konstatējis, ka VAS „Latvenergo” nav pārkāpusi ūdens resursu lietošanas atļaujas prasības, kas attiecas uz ūdens līmeņa pazemināšanas ātrumu remonta laikā.
04.09.2006.

Sanāksme “Natura 2000 finansējums 2007.-2013. gadam”

Sanāksme tiek organizēta ar Nīderlandes vēstniecības Latvijā (MATRA programma) un Eiropas Savienības granta atbalstu.
31.08.2006.

Nosaka kārtību kādā antīko transportlīdzekļu renovācijā varēs tikt izmantotas lakas un krāsas ar paaugstinātu šķīdinātāja saturu

Šodien, 31.augustā, Valsts Sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas izstrādātais MK noteikumu grozījumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.833 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisiju ierobežošanu no noteiktiem produktiem””.
31.08.2006.

Nosaka kārtību atbrīvošanai no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

Šodien, 31. augustā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas izstrādātais MK noteikumu projekts “Noteikumi par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”.
31.08.2006.

Svētes pagastā uzsākta agroķīmiskā augsnes izpēte

ANO Attīstības programmas (ANO AP) un Pasaules Vides fonda (PVF) projekta “Latvijas kapacitātes nodrošināšana ANO konvencijas “Par cīņu pret pārtuksnešošanos un zemes degradāciju” ieviešanai” ietvaros Jelgavas rajona Svētes pagastā „Agroķīmisko pētījumu centra” speciālisti uzsākuši agroķīmisko izpēti nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēs. Izpētes mērķis ir iegūt objektīvus datus par augsnes agroķīmisko īpašību rādītāju izmaiņām salīdzinājumā ar 1990. gadu, kad šāda izpēte pagastā kopumā tika veikta pēdējo reizi.
30.08.2006.

Ķemeru nacionālajā parkā aizturēts malumednieks

Kemeru nacionālā parka administrācijas (ĶNPA) inspektori šī gada 19. augustā Salas pagastā aizturējuši malumednieku. Šobrīd uzsākts kriminālprocess.
30.08.2006.

Sestā Zaļā punkta nedēļa Latvijā – zem maisiņu zīmes!

Jau sesto gadu Latvijas Zaļais punkts rudens sākumā rīko ZAĻĀ PUNKTA NEDĒĻU, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību izlietotā iepakojuma dalītai vākšanai un resursu taupīšanai.
30.08.2006.

Ar Eiropas Savienības atbalstu Ventspilī tiks īstenots vērienīgs siltumapgādes sistēmas attīstības projekts

Eiropas Komisija š.g. 25.augustā ir pieņēmusi lēmumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanu projektam ”Ventspils siltumapgādes sistēma attīstība”.
29.08.2006.

Vējonis rosina pilnveidot HES darbību regulējošo likumdošanu

Vides ministrs Raimonds Vējonis uzdevis izveidot starpinstitūciju darba grupu, kurai jāizvērtē hidrotehnisko būvju izveidi un apsaimniekošanu reglamentējošos normatīvos aktus un tajos noteikto prasību iespējamās pretrunas.
29.08.2006.

Nosaka maiņas zemesgabalu piešķiršanas priekšrocības

Šodien, 29. augustā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas izstrādātais MK noteikumu projekts „Noteikumi par maiņas zemesgabalu piešķiršanas priekšrocības tiesībām”.
29.08.2006.

Nosaka jaunus pieļaujamos svina pielietojumus elektriskās un elektroniskās iekārtās

Šodien, 29. augustā Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas izstrādātais MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 17. augusta noteikumos Nr. 723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās””.
29.08.2006.

Pagarina derīguma termiņu speciālām atļaujām darbībām ar zobu rentgendiagnostikas iekārtām

Šodien, 29. augustā Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas izstrādātais MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.301 „Speciālo atļauju (licenču) un atļauju darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā publiski apspriežama valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu izveidošana vai būtisku pārmaiņu veikšana tajos””
29.08.2006.

Pauž bažas par dabisko pļavu nākotni

Dabas aizsardzības organizācijas pauž neizpratni par Lauku Attīstības plānā 2007-2013 samazināto maksājumu par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu. Plāna darba versijā paredzēts, ka turpmāk par pļaušanu līdzšinējo 138 eiro vietā tiks maksāti 55 eiro. Tas varētu nopietni apdraudēt bioloģiski vērtīgo zālāju turpmāku eksistenci.
28.08.2006.

Vējonis tiksies ar Jūrmalas domes amatpersonām

Vides ministrs Raimonds Vējonis rīt, 29. augustā, Jūrmalā tiksies ar pilsētas domes vadību, lai pārrunātu situāciju ar Jūrmalas attīstības plāna grozījumu projektu, pret kuru krasi protestējusi Vides ministrija, citas valsts institūcijas un Jūrmalas iedzīvotāji.
28.08.2006.

Vides ministrijā rīko semināru par Natura 2000 administrēšanu un ieviešanu

Š.g. 29.-30. augustā Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 101. telpā notiks seminārs „Natura 2000 administrēšana un ieviešana”.
28.08.2006.

Izveido eko-sertifikāta „Zaļais sertifikāts” novērtējuma komisiju

Ar Vides ministra Raimonda Vējoņa rīkojumu izveidota Latvijas tūrisma mītņu nacionālā eko-sertifikāta „Zaļais sertifikāts” novērtējuma komisiju (turpmāk – komisija).
25.08.2006.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai ar Eiropas Savienības atbalstu tiks izstrādāta specializēta informācijas un datu vizualizācijas sistēma

Š.g. 24. augustā, Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības Pārejas programmas projekta „Datu paziņošana par acidifikāciju, eitrofikāciju un kopējo piesārņojumu” ietvaros starp Vides ministriju un SIA „Envirotech” tika parakstīts pakalpojumu līgums „Latvijas kritisko slodžu datu apstrādes un vizualizācijas sistēmas izstrāde un informācijas izvērtējums”. Līguma summa ir 40 195,93 EUR ar PVN. ES Pārejas programma finansē 75% no līguma summas bez PVN, bet pārējie 25% tiks segti no valsts budžeta līdzekļiem.

25.08.2006.

Vējonis uzdod izvērtēt būvniecību Gaiziņkalnā

Saskaņā ar Vides ministra Raimonda Vējoņa rīkojumu izveidota komisija, kurai jāizvērtē Gaiziņkalna dabas parkā notiekošie būvdarbi.
24.08.2006.

Latvija joprojām veiksmīgākā ziemeļu gulbju mazuļu apgredzenotāja Eiropā.

Ir noslēgusies ziemeļu gulbju (Cygnus cygnus) un to mazuļu gredzenošana, ko organizēja Latvijas Dabas muzeja ornitologs Dmitrijs Boiko un citi entuziasti. Šajā vasarā par spīti gulbjiem nelabvēlīgajiem laika apstākļiem ir apgredzenoti 82 ziemeļu gulbji, nostiprinot Latvijas, kā šo gulbju gredzenošanas līderes pozīcijas Eiropā
24.08.2006.

Pētniecisks un izglītojošs vasaras pārgājiens

Reģionāli informatīvais centrs “Vide Elpo” organizē Liepājas ģimenēm pētniecisku un izglītojošu vasaras pārgājienu "Izzināt savu pludmali”, kas norisināsies no 25.- 27. augustam, Liepājas pludmalē, ar mērķi: veicināt un attīstīt nometnes dalībnieku zināšanas par jūras krastu augu daudzveidību, dzīvo būtņu savstarpējo mijiedarbību, rosināt uz radošām izpausmēm.
24.08.2006.

Malienas reģionā ar Eiropas Savienības atbalstu tiks veidota reģionāla sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma

Š.g. 24.augustā, Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā” ietvaros tika noslēgti trīs līgumi.
23.08.2006.

Noraida Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna grozījumu stratēģiskā IVN Vides pārskatu

Vides pārraudzības valsts birojs (tālāk – VPVB) ir noraidījis Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) Vides plānu un nodevis to pārstrādāšanai Jūrmalas pilsētas domei.
22.08.2006.

Valdība atbalsta Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanu

Šodien, 22.augustā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais „Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas koncepcijas projekts” (turpmāk - koncepcija), kas paredz realizējamos pasākumus ciklotrona centra izveidošanai Salaspils kodolreaktora teritorijā.
17.08.2006.

Uzsāk bīstamo atkritumu poligona būvniecību Zebrenē

Šā gada 18.jūlijā starp Vides ministrijas rīkotā atklātā konkursa uzvarētāju konsorciju “BS-SC” un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūru tika noslēgts būvdarbu līgums “Bīstamo atkritumu poligona, tā palīgēku un komunikāciju būvniecība” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) līdzfinansētā projekta “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, 1. kārta” ietvaros.
17.08.2006.

Vides aizsardzības prasību nodrošināšanai atsavinās Staiceles papīrfabrikas dzelzsbetona tiltu

Šodien, 17.augustā, Valsts Sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas izstrādātais likumprojekts “Par nekustamā īpašumu atsavināšanu vides aizsardzības prasību nodrošināšanai”, kas paredz atsavināt valsts vajadzībām nekustamo īpašumu – Staiceles papīrfabrikas dzelzsbetona tiltu Staicelē.
16.08.2006.

Mācību ekskursija jauniešiem

Reģionāli informatīvais centrs “Vide Elpo” ceturtdien, 17. augustā plkst. 10.00 organizē mācību ekskursiju jauniešiem uz akciju sabiedrības "Hoetika ATU" Liepājas filiāles bāzes izveidotu sadzīves atkritumu savākšanas un noglabāšanas uzņēmumu SIA “Eko Kurzeme”, Ezermalas ielā 11.
16.08.2006.

Vides ministrs apmeklēs Limbažus

Vides ministrs Raimonds Vējonis rīt, 17.augustā, dosies uz Limbažiem, lai ar pilsētas domes un rajona padomes vadību apspriestu vides infrastruktūras attīstības jautājumus.
16.08.2006.

Multfilmiņas par varonīgo Oziju Ozonu pirmizrāde latviešu valodā!

Šodien, 16. augustā, tieši mēnesi pirms Ozona slāņa aizsardzības dienas (16. septembris) notika latviski ieskaņotās informatīvi – izglītojošās multfilmiņas “Ozijs Ozons” (Ozzy Ozone) pirmizrāde un publicēšana Internetā. Multfilmiņas tulkošanas iniciatori cer, ka tā būs noderīga gan skolu mācību procesā, gan sabiedrības izglītošanai kopumā.
16.08.2006.

Arī šovasar mazie HES tiek regulāri kontrolēti.

Sakarā ar mazūdens periodu, Valsts vides dienests (VVD) jūlija mēnesī veica 61 plānotās pārbaudes par HES ekspluatācijas atbilstību vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Ūdens resursu lietošanas atļaujai. Sastādīti 61 pārbaudes akti. Bez tam, iepriekš nebrīdinot HES vadītāju, apsekotas 22 HES.
14.08.2006.

Saglabāsim dabas mantojumu!

Aksiomātiska ir atziņa, ka viens no lielākajiem draudiem atsevišķu indivīdu un tautu eksistencei ir industriālās attīstības postošā ietekme uz dabu. Taču - vai tas ir nenovēršami?
11.08.2006.

Vējonis piedalīsies Baltijas jūras Parlamentārajā konferencē Ālandu salās

Vides ministrs Raimonds Vējonis pirmdien un otrdien (14. un 15. augustā) piedalīsies Baltijas jūras Parlamentārajā konferencē, kas notiks Ālandu salās, Somijā.
11.08.2006.

Dabas pulciņš par Latvijas dižakmeņiem

Reģionāli informatīvais centrs “Vide Elpo” aicina jaunāko klašu skolēnus piektdien, 11. augustā plkst. 16.00 pie “Kultūras un informācijas centra K@2 “ galerijas, Atmodas bulvārī 6 uz pulciņu "Es esmu dabā".
11.08.2006.

Ar Eiropas Savienības atbalstu Karostā tiek uzlaboti ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumi

Š.g. 9. augustā, Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta” ietvaros starp Vides ministriju un A/S „UPB” tika parakstīts būvdarbu līgums “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Karostā”.

10.08.2006.

Tiek izsludināts projektu konkurss plašsaziņas līdzekļu darbībai un izdevējdarbībai Vides izglītības un audzināšanas jomā

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija paziņo, ka tiek izsludināts projektu konkurss valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” kategorijā „PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ”. Finansējums tiek paredzēts izdevējdarbības projektiem jau sagatavotu manuskriptu izdošanai ar nosacījumu, ka projekta īstenošana jāveic 2006.gada 15.decembrim.
10.08.2006.

Aicinām piedalīties latviski ieskaņotās multfilmiņas „Ozijs Ozons” pirmizrādē!

16. augustā, tieši mēnesi pirms 16. septembra, kad visā pasaulē un arī Latvijā tiks atzīmēta Ozona slāņa aizsardzības diena, uz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras jumta (Maskavas ielā 165) notiks latviski ieskaņotās informatīvi – izglītojošās multfilmiņas “Ozijs Ozons” (Ozzy Ozone) pirmizrāde.
10.08.2006.

Izsludina grozījumus nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta izsniegšanas kārtībā

Šodien, 10.augustā, Valsts Sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.241 “Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība””.
08.08.2006.

Sabiedriskai apspriešanai nodots lēmuma projekts un rīkojuma projekts par emisijas kvotu piešķiršanu SIA „Talsu BIO-enerģija” katlu mājai.

Vides ministrija, pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2006.gada 21.jūlijā SIA „Talsu BIO-enerģija” izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju Nr. 9001-SEG-06-01, ir sagatavojusi rīkojuma projektu par emisijas kvotu piešķiršanu SIA „Talsu BIO-enerģija” katlu mājai (adrese: Pumpura iela 12, Talsi, LV-3200) 2006. un 2007.gadā no Emisijas kvotu sadales plānā 2005.-2007.gadam iekļautās emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām.
08.08.2006.

Akceptē Emisijas kvotu sadales plānu 2008.-2012.gadam

Šodien, 8.augustā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Emisijas kvotu sadales plāns 2008.-2012.gadam (turpmāk – Plāns).
08.08.2006.

Gaujas nacionālajā parkā aplūkojuma ozona slānim draudzīgo cepuru un karikatūru izstāde!

Interesenti aicināti līdz 30. septembrim apmeklēt cepuru un karikatūru izstādi, kas izvietota Gaujas nacionālā parka Apmeklētāju centrā Baznīcas ielā 3, Siguldā.
07.08.2006.

Darbību uzsākusi Vides tehnoloģiju birža

Savu darbību uzsākusi jauna mājas lapa – Vides tehnoloģiju birža. Projekts tika uzsākts jau 2004. gadā, atklājot Vides ministrijas mājas lapas sadaļu „Tehnoloģiju birža”. Sākotnēji šajā sadaļā tika plānots apkopot informāciju par vides tehnoloģisko iekārtu piedāvājumiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) ūdenssaimniecības projektiem.
04.08.2006.

Vides ministrs uzdod pastiprināti kontrolēt piesārņojošo darbību veikšanu

Vides ministrs Raimonds Vējonis uzdevis Valsts vides dienestam pastiprināti kontrolēt sezonāla rakstura piesārņojošu darbību veikšanu.
03.08.2006.

Izstrādāta ES KF finansēto vides projektu ietvaros noslēgto būvdarbu un apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkuma līgumu īstenošanas izmaksu pieauguma aprēķināšanas un novērtēšanas metodika

Šodien, 3. augustā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta instrukcijas projekts “Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansēto vides projektu ietvaros noslēgto būvdarbu un apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkuma līgumu īstenošanas izmaksu pieauguma aprēķināšanas un novērtēšanas metodika”.

03.08.2006.

Ar Eiropas Savienības atbalstu Liepājā tiek uzlaboti ūdens apgādes pakalpojumi

Š.g. 1. augustā Rīgā, Vides ministrijā, tika parakstīts būvdarbu līgums “Ūdensapgādes cauruļvadu zemteku rekonstrukcija” starp Vides ministriju un „Per Aarsleff A/S” Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta” ietvaros.

03.08.2006.

Ar Eiropas Savienības atbalstu tiek veicināta ūdenssaimniecības attīstība Ogrē

Š.g. 2.augustā, Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda projekta „Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības sektoru vajadzībām” ietvaros starp Vides ministriju un SIA VentEko parakstīts pakalpojumu līgums “Iepirkuma dokumentu sagatavošana Ogres ūdenssaimniecības attīstības II kārtai”.

03.08.2006.

Ar Eiropas Savienības atbalstu turpinās ūdenssaimniecības attīstība Cēsīs

Š.g. 2.augustā, Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda projekta „Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības sektoru vajadzībām” ietvaros starp Vides ministriju un līgumsabiedrību SIA VentEko un FichtnerGmbH&Co.KG tika parakstīts pakalpojumu līgums “Iepirkuma dokumentu sagatavošana Cēsu ūdenssaimniecības attīstības III kārtai”.

..
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
08.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta