Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Administratīvi teritoriālā reforma
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
03.04.2007.
Paugurknābja gulbis

“Gulbju dzīves noslēpumi” Latvijas Dabas muzejā

4. aprīlī Latvijas Dabas muzejā atklās cēlākajiem Latvijas putniem - gulbjiem veltītu izstādi “Gulbju dzīves noslēpumi”. Izstāde līdz pat 6. maijam stāstīs apmeklētājiem par šī skaistā putna dzīvesveidu, cilvēka iztēles radīto gulbja tēlu un gulbju daudzveidību pasaulē.

02.04.2007.

ANO projekta ietvaros gada laikā jau savāktas 100 tonnas īpaši bīstamo ķīmisko atkritumu

Gada laikā, kopš tika uzsākts ANO Attīstības programmas un Pasaules vides fonda (Global Enviroment Facility) finansētais un sadarbībā ar Vides ministriju un SIA "Vides investīciju fonds" īstenotais projekts "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā", Gardenes bīstamo atkritumu novietnē jau ir savāktas 100 tonnas polihlorētos bifenilus jeb PHB saturošu iekārtu, kas drīzumā tiks transportētas iznīcināšanai uz Vāciju. Pavisam projektā plānots savākt un videi drošā veidā iznīcināt vismaz 280 tonnas šo bīstamo ķīmisko vielu saturošās iekārtas.

01.04.2007.

Latvija informē Lietuvu par nostāju lietotās kodoldegvielas glabātavas izveides jautājumā

Š.g., 30.martā, Vides ministrs Raimonds Vējonis ir nosūtījis Lietuvas Vides ministrijai vēstuli, kurā sniegts Latvijas viedoklis par lietotās kodoldegvielas glabātavas izveides projektu Lietuvā.

30.03.2007.

Izsludina pieteikšanos vides žurnālistu konkursam

Lai novērtētu vides žurnālistu profesionalitāti un veicinātu gatavot raidījumus un sižetus par vides jautājumiem, šogad jau ceturto gadu Vides ministrija rīko konkursu “Labākais vides žurnālists”.

30.03.2007.

Latvija saņēmusi oficiālu informāciju no Baltkrievijas par dīzeļdegvielas noplūdes seku likvidāciju

Šodien, Vides ministrs Raimonds Vējonis ir saņēmis atbildi no Baltkrievijas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas uz š.g. 27.martā nosūtīto informācijas pieprasījumu par avārijas apstākļiem un Baltkrievijas veikto pasākumu efektivitāti piesārņojuma izplatības novēršanai Baltkrievijā.

29.03.2007.

Izsludina grozījumus Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā

Šodien, 29.martā, Valsts sekretāru sanāksmē Vides ministrija pieteica likumprojektu "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā".

29.03.2007.

Bažām par Rīgas dzeramā ūdens piesārņojumu nav pamata

Šodien, tikšanās laikā Rīgas domē Vides ministrijas speciālisti informēja Rīgas mēru J.Birku par to, ka bažām par iespējamo Rīgas dzeramā ūdens piesārņojumu pašlaik nav pamata.

29.03.2007.

Vairāk ierobežos mencu nozveju Baltijas jūrā

Vides ministrs Raimonds Vējonis trešdien, 28.martā, uz dažām stundām bija ieradies Kopenhāgenā, lai parakstītu deklarāciju „Par neuzskaitīto mencu zvejas ierobežošanu Baltija jūrā”.

28.03.2007.

Tiks uzsākti pirmie plānotie Ventspils ūdenssaimniecības attīstības darbi

Š. g., 29.martā Ventspilī, starp Pašvaldības SIA “Ūdeka” un SIA “Ostas celtnieks”, Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, SIA “T-Vita” un SIA “VIA” tiks parakstīts būvdarbu līgums Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība 2007.gadā. Tie būs pirmie līgumi par šogad veicamajiem ūdenssaimniecības attīstības darbiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta” ietvaros.

28.03.2007.

Vides ministrija piedalīsies karjeras iespēju dienā

Š. g. 29. martā Latvijas Universitāte rīkos ikgadējās Karjeras iespēju dienas, kurās pirmo reizi piedalīsies Vides ministrija.

27.03.2007.

Vides ministrs aicina Baltkrieviju operatīvi sniegt informāciju par nesavāktās dīzeļdegvielas apjomu

Šodien, Vides ministrs Raimonds Vējonis ir nosūtījis oficiālu vēstuli Baltkrievijas Dabas resursu un vides aizsardzības ministram L.I.Horužam ar aicinājumu sniegt informāciju par nesavāktās dīzeļdegvielas apjomu, kas nonācis Daugavā.

27.03.2007.

Ar Eiropas Savienības atbalstu tiks paplašinātas un modernizētas Daugavpils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Š.g. 27. martā, Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta” ietvaros starp SIA „Daugavpils ūdens” un Konsorciju „Krüger/ Venceb” (Dānija/ Latvija) tika parakstīts būvdarbu līgums par „Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas ietaišu paplašināšana un modernizāciju”.

27.03.2007.

Nosaka kritērijus nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskuma novērtēšanai īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem

Šodien, 27.martā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projektu „Kritēriji, kurus izmanto veicot nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskuma novērtēšanu īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem”.

 

27.03.2007.

Apstiprina jauno Vides konsultatīvās padomes nolikumu

Šodien, 27.martā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projektu „Vides konsultatīvās padomes nolikums”.

 

27.03.2007.

Latvijā dzīvojuši mamuti: Mamutu dienas Latvijas Dabas muzejā

Helsinkos veiktu zinātnisko analīžu rezultāti apstiprina, ka Latvijā dzīvojuši mamuti, izkliedējot zinātnieku šaubas. Šim notikumam par godu Latvijas Dabas muzejs sadarbībā ar lielveikalu tīklu “Rimi” no 30. marta līdz 1. aprīlim muzejā rīko akciju “Rimi mamuts meklē senču pēdas Latvijā”.

27.03.2007.

Vides ministrija aicina biedrības un nodibinājumus deleģēt pārstāvjus dalībai Vides konsultatīvajā padomē

Vides ministrija informē, ka 2007.gada 27.marta Ministru kabineta sēdē tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi „Vides konsultatīvās padomes nolikums”.

26.03.2007.

Latvijas reģionos notiks tikšanās mežu īpašniekiem

Aprīlī dažādos Latvijas reģionos notiks tikšanās mežu īpašniekiem "Meža biomasas sagatavošana un izmantošana”, kuru laikā tiks demonstrēta filma „Meža enerģija” par meža biomasas ieguves un ciršanas atlikumu pārstrādes tehnoloģijām, ātraudzīgo kārklu un apšu kultivēšanas principiem, uzsverot gan dabas aizsardzības, gan ekonomiskos aspektus un peļņas gūšanas iespējas.

26.03.2007.

Dīzeļdegviela Daugavā noplūdusi no Krievijas uzņēmumam „Запад-транснефтепродукт” piederoša naftas produktu maģistrālā vada

Šodien, Vides ministrs Raimonds Vējonis ir saņēmis oficiālu vēstuli no Baltkrievijas Dabas resursu un vides aizsardzības ministra L.I.Horuža par apstākļiem Daugavā ieplūdušās dīzeļdegvielas jautājumā.

26.03.2007.

Latvijas Dabas fonds rīko Augu vēstniecības vēlēšanas

2007. gada vasarā Latvijas Dabas fonds rīkos Latvijas Augu vēstniecības vēlēšanas. Projekts, kura galvenais mērķis ir piesaistīt sabiedrības uzmanību savvaļas augu aizsardzībai, ir daļa no starptautiskās organizācijas PLANTA EUROPA Eiropas kampaņas. Skolu projektu un pēc tam iedzīvotāju balsošanas rezultātā katra Latvijas rajona viens augs kļūs par sava rajona vēstnieku Latvijas Augu vēstniecībā, stāstot par kādu būtisku bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un dabai draudzīgas saimniekošanas aspektu.

26.03.2007.

Sabiedriskai apspriešanai nodots lēmuma projekts un rīkojuma projekts par emisijas kvotu piešķiršanu AS „Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirknim „Inčukalna pazemes gāzes krātuve”.

Vides ministrija, pamatojoties uz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2006.gada 29.decembra izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju Nr. RIT-20-SEG-38 ir sagatavojusi lēmuma projektu un rīkojuma projektu par emisijas kvotu piešķiršanu AS „Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirknim „Inčukalna pazemes gāzes krātuve” (adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001) 2007.gadā no Emisijas kvotu sadales plānā 2005.-2007.gadam iekļautās emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām.

24.03.2007.

Naftas vada avārijas rezultātā Baltkrievijā iespējams naftas piesārņojums Daugavā

Šodien, 24.martā, plkst 10.54 Vides ministrijas (turpmāk – tekstā – VIDM) Avāriju situāciju vadības un koordinācijas centrs saņēma informāciju no VUGD operatīvā atbildīgā, par Baltkrievijā notikušu naftas vada avāriju un Ullas upē nonākušo piesārņojumu. Avārijas vieta atrodas apmēram 14 km no Ullas ietekas Daugavā.

23.03.2007.

Sabiedriskai apspriešanai nodoti lēmuma projekti un rīkojuma projekts par emisijas kvotu piešķiršanu AS „Valmieras enerģija” sadedzināšanas iekārtām.

Vides ministrija, pamatojoties Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2007. gada 31. janvāra lēmumiem Nr. 5-1/2005.-2007. un 5-2/2005.-2007. ir sagatavojusi lēmuma projektus un rīkojuma projektu par emisijas kvotu piešķiršanu AS „Valmieras enerģija” 2007.gadā no Emisijas kvotu sadales plānā 2005.-2007.gadam iekļautās emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām.

23.03.2007.

Kūlas dedzināšanas problēmām veltīta izstāde Latvijas Dabas muzejā

28. martā plkst. 12:00 Latvijas Dabas muzeja ekspozīcijā “Cilvēks un vide” notiks kūlas dedzināšanas problēmām veltītas izstādes „Nededzini, saudzē dzīvību!” atklāšana. Izstādē būs aplūkojami skolēnu un mākslinieku veidoti plakāti par kūlas dedzināšanu, augi un dzīvnieki, kas cieš no šī cilvēku izraisītā ļaunuma un informācija par kūlas dedzināšanas postošo ietekmi uz dabu.

22.03.2007.

Vides ministrija izstrādā plūdu risku novērtēšanas plānu

Vides ministrija ir uzsākusi intensīvu darbu pie nacionālā plāna „Plūdu risku novērtēšana un pārvaldība” (turpmāk – Plāns) izstrādes visai Latvijas teritorijai, lai izvērtētu tās ietekmējamību attiecībā uz plūdu veidiem, to atkārtojamību, iespējamajām sekām un zaudējumiem. Plānā tiks noteikti prioritārie pasākumi un vietas, kurās jāveic detalizēti izpētes vai pretplūdu aizsardzības darbi.

22.03.2007.

Vides ministrs uzdod pastiprināti kontrolēt kūlas dedzināšanu

Šodien Vides ministrs Raimonds Vējonis, lai samazinātu kūlas ugunsgrēku iespējamību, uzdevis Valsts vides dienestam un īpaši aizsargājamu teritoriju administrācijām pastiprināti kontrolēt pārkāpējus.

22.03.2007.

Sabiedriskās kampaņas „Saglabāsim Latvijas kāpas 2007!” svinīgās atklāšanas un prezentācijas pasākums

Rīt, 23. martā, notiks sabiedriskās kampaņas „Saglabāsim Latvijas kāpas 2007!” svinīgās atklāšanas un prezentācijas pasākums. Kampaņu ir iniciējušas trīs vides nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas veicināt valstisko un nevalstisko institūciju sadarbību un kopīgu rīcību piekrastes kāpu aizsardzībā. Pasākumā ar uzrunu piedalīsies LR Vides ministrs Raimonds Vējonis. Pasākums notiks Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, Mazajā Aulā, sākums plkst. 11:00.

22.03.2007.

Nosaka kārtību Latvijas dalībai Kioto protokola elastīgajos mehānismos

Šodien, 22. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto likumprojektu „Latvijas Republikas dalības Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola elastīgajos mehānismos likums”.

22.03.2007.

Baltic 21 pieņem divus Lighthouse projektus Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgas attīstības veicināšanai

Š.g. 20.-21. martā Rīgā, Vides ministrijā notika Baltic 21 Vecāko amatpersonu sanāksme. Sanāksmi rīkoja Baltijas jūras reģiona telpiskās plānošanas iniciatīva VASAB sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministriju.

20.03.2007.

Vides ministrs iebilst pret Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem

Vides ministrs Raimonds Vējonis nosūtījis vēstuli Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Aigaram Štokenbergam un Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam Raimondam Munkevicam par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem, kurā norāda, ka 2007. gada 16. martā Vides pārraudzības valsts birojs ir iesniedzis atzinumu „Par Vides pārskatu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem”, kurā konstatēts daudz nepilnību un neatbilstību normatīvajiem aktiem.

20.03.2007.

Nacionālā peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisija

Nacionālo peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisija (turpmāk – komisija) jau ceturto gadu pēc kārtas aicina Latvijas pašvaldības, kā arī privāto peldvietu apsaimniekotājus, pieteikt viņu pārziņā esošās peldvietas Nacionālajam peldvietu kvalitātes sertifikātam (turpmāk – sertifikāts).

19.03.2007.

Rīgā notiek Baltic 21 Vecāko amatpersonu sanāksme

Š.g. 20. un 21.martā Rīgā, Vides ministrijā notiks “Baltija 21” (Baltic 21) Vecāko amatpersonu sanāksme, kurā Latviju pārstāv Vides ministrijas valsts sekretāra padomnieks Ēriks Leitis. Pasākumu rīko Baltijas jūras reģiona telpiskās plānošanas iniciatīva VASAB sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministriju.

19.03.2007.

Vējonis tiksies ar Pāvilostas Pelēkās kāpas aizsardzības aktīvistiem

Vides ministrs Raimonds Vējonis rīt, 20. martā, tiksies ar vides organizācijas „Zemes draugi” pārstāvi Gunu Grimstu un Pāvilostas jauniešiem, lai pārrunātu Pāvilostas Pelēkās kāpas aizsardzību un attiecīga dabas lieguma izveidošanu.

15.03.2007.

Piegādes līguma „Hidrodinamiskās mašīnas piegāde Siguldas ūdenssaimniecības vajadzībām” parakstīšana

Š.g. 13.martā, Rīgā, LR Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros starp SIA „Saltavots” un SIA „Volvo Truck Latvia” tika parakstīts piegādes līgums „Hidrodinamiskās mašīnas piegāde Siguldas ūdenssaimniecības vajadzībām”.

15.03.2007.

Izsludina dabas parka „Abavas senleja” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus

Šodien, 15. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu “Dabas parka “Abavas senleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” .

14.03.2007.

Latvijas Dabas muzejā sākas “Putnu dienas”

21. martā, kad Latvijā sākas astronomiskais pavasaris, plkst. 13:00 Latvijas Dabas muzejā sāksies Putnu dienas 2007. Putnu dienas šogad tiks atklātas ar fotokonkursa “Mans putns” darbu izstādi un uzvarētāju apbalvošanu, taču dažādi putnu dienām veltīti pasākumi gan muzejā, gan ārpus tā notiks līdz pat maijam.

13.03.2007.

Precizē atļauju izsniegšanu ūdens resursu lietošanai hidrotehnisko būvju darbības gadījumā

Šodien, 13. martā, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi „Ūdens apsaimniekošanas likumā””.
08.03.2007.

Līguma ”Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Olainē” noslēgšana

Šodien, 8.martā Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” ietvaros tiks noslēgti divi būvdarbu līgumi. Starp A/S „Olaines ūdens un siltums” un SIA “VELVE” tiks parakstīts būvdarbu līgums ”Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Olainē, Iepirkuma daļa Nr.1”, kā arī ar SIA „NOVATORS” tiks parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Olainē, Iepirkuma daļa Nr.2”.
08.03.2007.

Precizēs dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību

Šodien, 8. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība”.
06.03.2007.

Ar Eiropas Savienības atbalstu tiks veikta ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija Liepājā

Šodien, 6.martā, LR Vides ministrijā Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta” ietvaros starp SIA „Liepājas ūdens” un A/S „UPB” tika parakstīti divi būvdarbu līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukciju Liepājas ziemeļu un dienvidu rajonos par kopējo summu vairāk nekā 9.5 miljoni EUR.

06.03.2007.

Nosaka dabas lieguma „Sitas un Pededzes paliene” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus

Šodien, 6. martā, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu „Dabas lieguma „Sitas un Pededzes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
05.03.2007.

Noslēdzas pieteikšanās Zilā Karoga balvai 2007.gada peldsezonai

Zilā karoga balvai pludmalēm pieteiktas ir Ventspils pilsētas pludmale, Liepājas pilsētas pludmale, Jūrmalas pilsētas Majoru, Bulduru un Jaunķemeru pludmales, Engures pagasta kempinga „Abragciems” pludmale, Daugavpils pilsētas Lielā stropa ezera peldvieta un peldvieta „Stropu vilnis”, Rīgas pilsētas Vecāķu un Vakarbuļļu peldvietas.

02.03.2007.

Paziņojums par Ignalinas atomelektrostacijas izlietotās kodoldeglvielas pagaidu glabātavas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

13.03.2007. plkst. 13.00 Daugavpils rajona padomē, Rīgas ielā 2 notiks Ignalinas atomelektrostacijas izlietotās kodoldeglvielas pagaidu glabātavas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana.(Paziņojums)
Pieejams Ignalinas atomelektrostacijas izlietotās kodoldeglvielas pagaidu glabātavas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums (lietuviešu, angļu un krievu valodā).
01.03.2007.

Vides ministrijai jauna, lietotājam draudzīga mājas lapa!

No šodienas informāciju par Vides ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem iedzīvotāji varēs atrast jaunajā, lietotājam draudzīgajā mājas lapā – www.vidm.gov.lv .

01.03.2007.

Pārņems Regulu par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm

Šodien, 1. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 6. septembra noteikumos Nr. 688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcas efekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti””.
28.02.2007.

Ventspils koģenerācijas stacijas būvniecībā iesaistās investors no Vācijas

27.februārī Ventspilī, Livonijas ordeņa pilī notika SIA „Ventspils ENERGO” dalībnieku līguma svinīga parakstīšanas ceremonija, kurā piedalījās Ventspils pilsētas domes un iesaistīto pašvaldības kapitālsabiedrību amatpersonas, Vides ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

28.02.2007.

Pēdējais brīdis pieteikties energo efektīvu privātmāju projektu konkursā!

Vēl desmit dienas ir iespēja pieteikties dalībai arhitektūras un būvniecības tehnoloģijas studentu konkursā par inovatīvāko un energo efektīvāko privātmājas projektu Eiropā. Konkursu organizē Saint-Gobain Celtniecības produkti sadarbībā ar Vides ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Arhitektu savienību.
28.02.2007.

Vides ministrijas organizētā seminārā „Pricewaterhouse Coopers” prezentēs pašvaldību kapacitātes izvērtējumu

Š.g. 7. martā, Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 4. stāva zālē notiks seminārs, kura ietvaros SIA „Pricewaterhouse Coopers” prezentēs pašvaldību kapacitātes izvērtējumu attiecībā uz 2007.-2013.g. plānošanas periodu. Pētījums tika veikts Vides ministrijas pasūtījumā, un tā ietvaros pašvaldības tika aptaujātas/anketētas ar mērķi noskaidrot to gatavību nākamajam plānošanas periodam.
..
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
18.06.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta