Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Darba piedāvājumi
  Foto galerija
  Video galerija
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
07.03.2006.

Nosaka kārtību, kādā sastādāms administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums aizsargājamās dabas teritorijās bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes

Šodien, 7.martā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas pieteiktais MK noteikumu projekts "Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā" .
07.03.2006.

Fotokonkurss “Mans putns”

Latvijas Dabas muzeja speciālisti aicina ikvienu gaidīt pavasari ar fotoaparātu rokās un piedalīties fotokonkursā “Mans putns”.
07.03.2006.

Starptautiski čempioni Latvijas Dabas muzejā

No 10. – 19. martam Latvijas Dabas muzejā notiks izstāde “Trusis un viņa draugi”, kur uz kopīgu sanākšanu pulcēsies truši un citi sīki pūkainīši, viņu vidū Latvijas 1. starptautiskās šķirnes trušu izstādes laureāti un Eiropas sīkdzīvnieku audzētāju asociācijas ikgadējo medaļu ieguvēji un viņu pēcnācēji.
03.03.2006.

YIT: Jelgavā īstenotais vides projekts uzlabos arī ūdens kvalitāti Baltijas jūrā

„Ūdens attīrīšanas iekārtu kā vides projekta nozīme Jelgavā ir ar nozīmīgu pievienoto vērtību. Kamēr Lielupe plūst uz jūru, ieguvēji nav tikai vairāk kā 60 tūkstoši pilsētas iedzīvotāju un tūkstošiem Lielupes lejteces iedzīvotāju, bet visas Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāji.” Tā atklājot jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Jelgavā, uzsvēra Pauli Hyvarinen, projekta būvniecības un projektēšanas darbu virsuzņēmējs, Somijas uzņēmuma „YIT Environment” pārstāvis.
02.03.2006.

Vides ministrs Raimonds Vējonis atklās jaunizbūvēto Jelgavas notekūdeņu attīrīšanas kompleksu

Šī gada 3.martā vides ministrs Raimonds Vējonis dosies uz Jelgavu, kur pulksten 15:00 piedalīsies jaunizbūvētā Jelgavas notekūdeņu attīrīšanas kompleksa atklāšanas ceremonijā, kurā būs klāt arī Jelgavas mērs Andris Rāviņš, Finanšu ministrijas pārstāvji, Jelgavas domes izpilddirektors Gunārs Kurlovičs, Jelgavas domes deputāti, galvenā būvuzņēmuma „YIT Environment” pārstāvji, SIA „Jelgavas ūdens” direktors Jānis Laizāns un citi projektā iesaistītie.
02.03.2006.

Vides ministrija piesaka grozījumus noteikumos par gaisa kvalitāti

Šodien, 2.martā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”

02.03.2006.

Izstrādāts Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanasplāns 2006.-2025.gadam

Šodien, 2.martā, Valsts sekretāru sanāksmē tika pieteikts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2025.gadam”.
02.03.2006.

Rēzeknē uzsākta informēšanas kampaņa par nacionālo parku “Rāzna”.

Rīt, 3.martā un 6.martā. Valsts vides dienesta Rēzeknes vides pārvaldē (VVD RVP) notiks tikšanās ar dabas parka „Rāzna” Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes rajona pašvaldību pārstāvjiem, lai informētu viņus par aktualitātēm dabas parka “Rāzna” pārveidošanā par nacionālo parku un šajā sakarā atbildētu uz pašvaldību interesējošiem jautājumiem.

02.03.2006.

Putnu gripa – LOB nostāja

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) neizslēdz iespēju, ka mūsu valstī varētu ierasties ar putnu gripas H5N1 vīrusu inficēti migrējošie savvaļas ūdensputni.
01.03.2006.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra uzņemta Eiropas Ģeoloģijas asociācijā

Šā gada 1. martā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (LVĢMA) uzņemta Eiropas Ģeoloģijas asociācijā, kas ir viena no ietekmīgākajām šīs nozares apvienībām Eiropā. Gan LVĢMA vadība, gan aģentūru pārraugošā LR Vides ministrija uzsver, ka uzņemšana šajā organizācijā ir liels gods gan pašai aģentūrai, gan Latvijas valstij kopumā.
28.02.2006.

Dabas parka “Rāzna” dabas aizsardzības plāna izstrādātāji tiekas ar kolēģiem

Šodien, plkst. 13:00 Daugavpils universitātē dabas parka “Rāzna” dabas aizsardzības plāna veidotāji tiksies ar kolēģiem no Engures ezera dabas parka, lai dalītos pieredzē un pārspriestu aktuālos jautājumus dažādu LIFE projektu realizēšanas gaitā, analizētu kopīgo un atšķirīgo abos projektos, kā arī apmainītos viedokļiem par labākajiem risinājumiem dabas aizsardzības pasākumu plānošanā.
27.02.2006.

Vides ministrija gatavo Emisijas kvotu sadales plāna 2008.-2012.gadam projektu atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” nosacījumiem

Šā likuma 2.pielikumā ir noteiktas piesārņojošās darbības, kuru veicējiem dalība Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā ir obligāta (piesārņojošo darbību uzskaitījumu skatīt zemāk*).
27.02.2006.

Rīgā notiek eksotisko dzīvnieku tirdzniecība

Valsts vides dienesta speciālisti pēdējo mēnešu laikā, pastiprināti kontrolējot zooveikalus un eksotisko suvenīru tirgotavas, uzsākuši un izskatījuši vairākas administratīvo pārkāpumu lietas, kas saistītas ar dažādu eksotisko dzīvnieku un no tiem izgatavotu suvenīru tirdzniecību.
23.02.2006.

Vides ministrijas speciālisti piedalās Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektoru kopsapulcē

Š.g., 22.februārī, Vides ministrijas pārstāvji piedalījās Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) izpilddirektoru kopsapulcē.
23.02.2006.

Vides ministrija piesaka grozījumu Atkritumu apsaimniekošanas likumā

Šodien, 23. februārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti Vides ministrijas sagatavotie likumprojekti „Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā” un „Grozījums likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””.
23.02.2006.

Diskutēs par Burtnieka ezera un Salacas upes restaurācijas darbiem

2006. gadā turpināsies Burtnieka ezera un tiks uzsākta Salacas upes dabiskā stāvokļa atjaunošana pļaujot virsūdens augāju un attīrot straujteces. Līdzās dabas vides kvalitātes atjaunošanai projekta īstenošana būtiski uzlabos arī cilvēku dzīves vides kvalitāti uzlabojot ūdens kvalitāti un rekreācijas iespējas. Projekta īstenotāji aicina uz dialogu iesaistītās pašvaldības, iedzīvotājus un uzņēmējus, lai savlaicīgi informētu par plānotajiem darbiem, apzinātu iespējamās problēmas un kopīgi meklētu risinājumus.

22.02.2006.

Vides ministrija iebilst pret aizsprostu celtniecību Daugavas augštecē

Vides ministrija kategoriski iebilst pret tālāku projekta „Par pasākumiem, kas veicami, lai Jēkabpilī novērstu Pļaviņu HES un tās ūdenskrātuves izveides radušos plūdu draudus” realizāciju, īpaši, ja projekta realizācijas gaitā plānots celt jaunus aizsprostus uz Daugavas.
22.02.2006.

Rēzeknes pilsēta ar ES atbalstu saņems modernas iekārtas dzeramā ūdens zudumu samazināšanai ūdensapgādes tīklos

Šodien, 22.februārī, Vides ministrijas telpās, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Tehniskā palīdzība vides sektorā Latvijā” ietvaros, starp Vides ministriju un Lietuvas uzņēmumu UAB „Hidora” tiks parakstīts piegāžu līgums “Aprīkojuma piegāde neuzskaitītā dzeramā ūdens apjoma samazināšanai Rēzeknes pilsētā”.
17.02.2006.

Vides ministrs lūdz Finanšu ministru izskatīt iespēju mainīt indikatīvo ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadalījumu pa nozarēm

Šodien, 17.februārī, Vides ministrs Raimonds Vējonis ir nosūtījis vēstuli Finanšu ministram ar lūgumu izskatīt iespēju mainīt indikatīvo ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadalījumu pa nozarēm.
17.02.2006.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras paziņojums

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (LVĢMA) atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu biocīdu jomā prasībām no šī gada 1. septembra ES tirgū aizliegts izplatīt tādus biocīdus, kuru aktīvajām vielām nav paredzēts veikt to ietekmes pārbaudi uz cilvēku veselību un vidi ES līmenī. Šādu produktu ražošana vietējam tirgum, imports, tirdzniecība un izplatīšana par maksu vai bez tās, kā arī uzglabāšana, izņemot uzglabāšanu produktu eksportam vai to iznīcināšanai, pēc 1. septembra būs pretlikumīga.
17.02.2006.

Vide. Komisārs Dimas nosaka 2006. gada prioritātes, turpinot 2005. gadā panākto būtisko kāpinājumu

Eiropas Komisijai publicējot savu 2005. gada pārskatu par vides politiku, vides komisārs Stavros Dimas šodien pamatvilcienos izklāstīja savas darbības prioritātes 2006. gadam.
17.02.2006.

Vides ministrija un SIA Ekogaisma noslēdz sadarbības līgumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu

16. februārī Vides ministrs Raimonds Vējonis un SIA „Ekogaisma” direktors Ivars Mulareks parakstīja vienošanos par sadarbību elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanā. Vienošanās paredz sadarboties vides kvalitātes uzlabošanā, samazinot EEIA radīto ietekmi uz apkārtējo vidi un nodrošinot labākās prakses pielietošanu EEIA apsaimniekošanā Latvijas Republikā.
15.02.2006.

Vides ministrija iegūst Pasaules Vides fonda līdzekļus kaitīgus materiālus saturošu iekārtu likvidācijai

Vides ministrija ir saņēmusi apstiprinājumu no Pasaules Vides fonda par viena miljona dolāru piešķiršanu projektam „PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā”. Projekts tiks ieviests sadarbojoties Vides ministrijai, ANO Attīstības programmas Latvijas projektu birojam un Latvijas Vides investīciju fondam.
14.02.2006.

Vides ministrija nosaka videi kaitīgo preču sarakstu

Šodien, 14.februārī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijs pieteiktais MK noteikumu projektu “Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu”.
14.02.2006.

Kas mitrāju mēnesī notiek Ķemeru nacionālā parka mitrājos?

Kopš 1971. gada, kad pieņemta Ramsāres konvencija par starptautiski nozīmīgiem mitrājiem, ik gadu februārī visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, lai pievērstu sabiedrības uzmanību šai cilvēkam nozīmīgajai un tomēr apdraudētajai dabas daļai.
14.02.2006.

Rīgā notiks seminārs Vidzemes skolotājiem par ozona slāņa aizsardzību

Trešdien 15. februārī Rīgā, Vides ministrijas 409. telpā (Peldu ielā 25) plkst. 10.00 – 16.00 notiks Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras seminārs skolotājiem „3 mm ozona”. Seminārā aicināti piedalīties skolotāji no visas Vidzemes, un savu līdzdalību jau ir pieteikuši 80 skolotāji no 35 skolām. Semināri ir viena no kampaņas „Ozona slānim draudzīga skola” sastāvdaļām un skolotāju līdzdalība tajos ir būtisks priekšnoteikums skolas iespējām iegūt „Ozona slānim draudzīgas skolas” statusu.
13.02.2006.

Vides ministrs sūta uz Igauniju ekspertus,lai novērtētu iespējamo naftas produktu noplūdes sekas

Janvāra beigās Baltijas jūrā tika konstatēta liela naftas produktu noplūde, naftu izskaloja Igaunijas ziemeļrietumu krasta zonā. Noplūdes sekas vēl nav precīzi aplēšamas, bet jau tagad ir zināms, ka dēļ šī piesārņojuma Baltijas jūrā ir gājuši bojā vismaz 5000 putnu. Konkrēts piesārņojuma vaininieks vēl nav noteikts. Naftas produktu noplūdes laikā jūrā atradās vairāk nekā 100 kuģu. Igaunijas varasiestādes ir ierosinājušas krimināllietu par jūras piesārņojumu un veic situācijas analīzi, lai noteiktu vainīgo.
13.02.2006.

Rīgā notiks seminārs Vidzemes skolotājiem par ozona slāņa aizsardzību

Trešdien 15. februārī Rīgā, Vides ministrijas 409. telpā (Peldu ielā 25) plkst. 10.00 – 16.00 notiks Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras seminārs skolotājiem „3 mm ozona”. Seminārā aicināti piedalīties skolotāji no visas Vidzemes, un savu līdzdalību jau ir pieteikuši 80 skolotāji no 35 skolām. Semināri ir viena no kampaņas „Ozona slānim draudzīga skola” sastāvdaļām un skolotāju līdzdalība tajos ir būtisks priekšnoteikums skolas iespējām iegūt „Ozona slānim draudzīgas skolas” statusu.
10.02.2006.

Vides ministrs brīdina Jelgavas cukurfabriku

Vides ministrs Raimonds Vējonis ir nosūtījis vēstuli AS „Jelgavas cukurfabrikai”, kurā norādīja, ka „Vides aizsardzības institūcijas nepieļaus 2006. gada cukurbiešu pārstrādes sezonas uzsākšanu, ja cukurfabrika nespēs nodrošināt cukura ražošanas notekūdeņu attīrīšanu, atbilstoši normatīvos paredzētām prasībām”.
09.02.2006.

Vides ministrija skaidro pašvaldībām Eiropas finansējuma samazinājumu videi un samazinājuma ietekmi uz pašvaldībām

Šodien pēc Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēža Andra Jaunsleiņa aicinājuma Vides ministrijas (VIDM) parlamentārais sekretārs Mārtiņš Jirgens un valsts sekretāra vietniece Vija Gēme piedalījās LPS Domes sēdē, lai informētu pašvaldību pārstāvjus par pašvaldību iespējām piedalīties ES fondu finansējuma apgūšanā 2007.-2013.gadiem.
08.02.2006.

Vides ministrs piedalījās Starptautisko ķīmisko vielu pārvaldības konferencē

No š.g. 4.līdz 6. februārim Dubaijā (Apvienotie Arābu Emirāti) notika Starptautiskā ķīmisko vielu pārvaldības konference (ICCM). Ilgstošās un sarežģītās diskusijās pārstāvji no vairāk kā 140 valstīm pieņēma Stratēģisko pieeju starptautiskajā ķīmisko vielu pārvaldībā (SAICM). Vides ministrijas delegāciju vadīja vides ministrs Raimonds Vējonis.

07.02.2006.

Akceptē grozījumus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumos

Šodien, 7.februārī, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumos Nr. 923 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””.
07.02.2006.

Akceptē MK noteikumus par ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanu

Šodien, 7. februārī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts MK noteikumu projekts ”Noteikumi par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanu un darbībām, kas saistītas ar emisijas samazināšanas vienību, piesaistes vienību, sertificētu emisijas samazināšanas vienību un noteiktā daudzuma vienību piešķiršanu un izmantošanu”.
07.02.2006.

Izstāde “Telpaugi ziemā”

No 9. līdz 19. februārim Latvijas Dabas muzeja 2. stāvā notiks izstāde “Telpaugi ziemā”. Izstādē apmeklētāji varēs atrast piemērotu augu jebkurai telpai - no vannas istabas līdz ofisam.
07.02.2006.

Izstāde “Gaisā, ūdenī un uz zemes”

No 8. līdz 19. februārim Latvijas Dabas muzejā notiks mākslinieciskās jaunrades centra “Mīlgrāvja Daiļamatniecības skola” audzēkņu darbu izstāde “GAISĀ, ŪDENĪ UN UZ ZEMES”
07.02.2006.

Akreditētas trīs inspicēšanas institūcijas, kuras ir kompetentas veikt ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju pārbaudi

Valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” uz šo brīdi ir akreditējusi jau trīs inspicēšanas institūcijas (verificētāji), kuras ir kompetentas veikt ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju – AS „IBNA”, SIA „Det Norske Veritas Latvia” un SIA „Bureau Veritas Latvia”.
01.02.2006.

„Zaļās” Torino ziemas Olimpiskas spēles

Tuvojošās 20. Ziemas Olimpiskās un Para-olimpiskās spēles Torino (Itālijā) šā gadā februārī un martā kļūs par pirmo īsti „zaļo” nozīmīgo sporta pasākumu Eiropā. Šīs mērķis tiks sasniegts caur tādu ES brīvprātīgu ekoloģisku instrumentu izmantošanu kā Eiropas ekomarķējums – „Ekopuķīte” (Eco-flower) un ES ekoloģiskā menedžmenta un audita sistēma (EMAS).
01.02.2006.

Vides ministrs nobažījies par negatīvajām Eiropas finansējuma samazināšanas sekām vides sektorā

Pēc vakardienas Ministru kabineta lēmuma samazināt finansējumu Eiropas Savienības finansētajiem vides sektora projektiem nākamajam plānošanas periodam no 2007. līdz 2013. gadam vides ministrs Raimonds Vējonis izteicis bažas, ka lēmums var negatīvi ietekmēt ne tikai plānotos projektus, piemēram, ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu attīstībā, bet arī radīt negatīvu reakciju no ES puses, kas var izpausties kā sankcijas pret Latviju.
01.02.2006.

Ķemeru nacionālā parka administrācija atgādina - aizliegts braukt ar auto pa ezera ledu!

MK noteikumi nosaka, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās aizliegts nobraukt ar auto no ceļiem un līdz ar to aizliegts braukt ar auto pa aizsalušajiem ezeriem. Pēc lielā sala vairākkārtīgi novēroti auto braucēji uz Kaņiera ezera Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā. Pārgalvīgie braucēji apdraud ne tikai dabas vērtības, bet arī cilvēkus, kuri pastaigājas vai makšķerē uz ledus. Atgādinām, ka pagājušajā gadā ziemā uz Kaņiera ezera tika notriekts cilvēks.
01.02.2006.

Akceptē grozījumus MK noteikumos par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām

31.janvārī, MK sēdē tika akceptēts Vides ministrija sagatavotais MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.163 “Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām””.
01.02.2006.

Akceptē grozījumus noteikumos par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās

31. janvārī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.723 “Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās””.
01.02.2006.

Akceptē grozījumus noteikumos par kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtību

31.janvārī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 „Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība””.
01.02.2006.

Akceptē grozījumus MK noteikumos “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” un “Noteikumos par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās”

31.janvārī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēti MK noteikumu projekti ”Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”” un ”Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.598 “Noteikumos par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās””.

31.01.2006.

Vides ministrs vēlas Saeimā sarīkot filmas „Tārps” demonstrāciju

Vides ministrs Raimonds Vējonis nosūtījis vēstuli Saeimas priekšsēdētājai Ingrīdai Ūdrei ar aicinājumu sarīkot parlamentā dokumentālās filmas „Tārps” izrādīšanu Saeimas deputātiem un darbiniekiem.
31.01.2006.

Par nacionālo peldvietu kvalitātes sertifikātu

Nacionālo peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisija (turpmāk – komisija)aicina aktīvi atbalstīt un pieteikt jūsu pārziņā esošās peldvietas nacionālajam peldvietu kvalitātes sertifikātam (turpmāk – sertifikāts).
30.01.2006.

Kurzemē seminārs skolotājiem par ozona slāņa aizsardzību

Trešdien 1. februārī Grobiņā, Grobiņas Skolēnu interešu centrā no plkst. 10.00 – 16.00 notiks Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras seminārs par ozona slāņa aizsardzību. Plānots, ka tajā piedalīsies vairāk nekā 70 skolotāji no aptuveni 36 Kurzemes reģiona skolām. Šis seminārs ir viena no kampaņas „Ozona slānim draudzīga skola” sastāvdaļām un skolotāju līdzdalība tajā ir būtisks priekšnoteikums skolu iespējām iegūt „Ozona slānim draudzīgās skolas” statusu.
30.01.2006.

Vējonis no Lietuvas pieprasa informāciju par situāciju Būtiņģē

Vides ministrs Raimonds Vējonis šodien nosūtījis vēstuli Lietuvas vides ministram Arunam Kundrotam, kurā pieprasa sniegt oficiālu informāciju par situāciju Būtiņģes naftas terminālī.
30.01.2006.

Daugavpilī tiksies dabas parka „Rāznas” veidotāji

Rīt, 31.janvārī, Daugavpils universitātē tiksies dabas parka „Rāzna” veidošanā iesaistīto organizāciju pārstāvji, lai pārspriestu darba plānus 2006.gadam.
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
23.02.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta