Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 



 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
09.11.2007.

Vides ministrs piešķirs Zaļo sertifikātu divām lauku tūrisma saimniecībām

Šodien, 9.novembrī, Vides ministrs Raimonds Vējonis piešķirs Latvijas tūrisma mītņu nacionālo eko-sertifikātu „Zaļais sertifikāts” (turpmāk – Sertifikāts) divām lauku tūrisma saimniecībām – lauku mājai „Lauciņi” un viesu mājai „Purmaļi”.

09.11.2007.

Baltijas valstu, Baltkrievijas, Ukrainas un Sanktpēterburgas nevalstiskās organizāciju pārstāvji tikās Jūrmalā

Š.g. 7.-8.novembrī Jūrmalā tikās 40 vides nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas Igaunijas, Sanktpēterburgas, Ukrainas un Baltkrievijas. Sanāksmes mērķi bija dalīties pieredzē vide politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī apspriest turpmākās iespējamās NVO aktivitātes, īpaši Baltijas jūras reģionā.

08.11.2007.

Nosaka dabas parka „Svētes paliene” aizsardzības un izmantošanas kārtību

Šodien, 8. novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts “Dabas parka „Svētes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

06.11.2007.

Valdība akceptē Koncepciju par rīcības variantiem emisijas kvotu sadalei 2008.-2012.gada periodam

Šodien, 6.novembrī, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas un Ekonomikas ministrijas kopīgi sagatavotais koncepcijas projekts „Koncepcija par rīcības variantiem emisijas kvotu sadalei 2008.-2012.gada periodā”.

06.11.2007.

Valdība akceptē vienošanos par sadarbību pētnieciskā reaktora apstarotās kodoldegvielas ievešanai Krievijā

Šodien, 6. novembrī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību pētnieciskā reaktora apstarotās kodoldegvielas ievešanai Krievijas Federācijā”.

06.11.2007.

Noslēgusies pieteikumu iesniegšana ANO izsludinātajos starptautiskajos konkursos par PHB saturošo iekārtu iznīcināšanu

ANO Attīstības programma Latvijā (UNDP), projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros, šā gada septembrī izsludināja divus starptautiskus konkursus par polihlorētos bifenilus jeb PHB saturošu iekārtu iznīcināšanu. Latvijā nav tehnoloģisku iespēju iznīcināt PHB vai to saturošas iekārtas, tāpēc nepieciešams tās transportēt iznīcināšanai ārpus Latvijas. Konkursi izsludināti par 100 tonnu kondensatoru un 220 tonnu transformatoru iznīcināšanu, kurus uzņēmumi līdz 2008.gada 1.jūnijam projekta ietvaros nodos iznīcināšanai.

05.11.2007.

Tehnoloģisko iekārtu, mehānismu un transporta līdzekļu piegāde bīstamo atkritumu poligona ekspluatācijai

2007. gada 29. oktobrī SIA „INTRAC Latvija” līguma Nr.2005/LV/16/C/PE/002-3(2) „Tehnoloģisko iekārtu, mehānismu un transporta līdzekļu piegāde bīstamo atkritumu poligona ekspluatācijai” ietvaros piegādāja tehniku.

01.11.2007.

Noslēgusies pirmā svešās sugas – signālvēža – izķeršanas sezona

Salacas upes lejtecē šovasar pirmo reizi mērķtiecīgi notika svešās jeb invazīvās sugas – Amerikas signālvēža – izķeršana. Jebkuram Latvijas iedzīvotājam, iegādājoties licenci, bija iespēja izmēģināt savus spēkus vēžošanā un pārliecināties par savām spējām iegūt pārtiku upē tāpat, kā to darījuši cilvēki jau pirms tūkstošiem gadu.

01.11.2007.

Svinīgi atklās jauno kanalizācijas sūkņu staciju Nr. 9 Karostā, Liepājā

Šodien, 1.novembrī plkst. 13:00 Liepājā, Karostā, Atmodas bulvārī 19 notiks svinīga jaunā spiedvada un kanalizācijas sūkņu stacijas Nr. 9 atklāšana, kurā piedalīsies Vides ministrs Raimonds Vējonis, Vides ministrijas Valsts sekretārs Guntis Puķītis un Vides ministrijas Valsts sekretāra vietniece, Investīciju departamenta direktore Vija Gēme.

30.10.2007.

Vides ministrs vienojas ar AirBaltic par ciešāku sadarbību aizstāvot Latvijas intereses EK

Šodien, 30.oktobrī, vides ministrs Raimonds Vējonis tikās ar A/S AirBaltic prezidentu Bertoltu Fliku.

30.10.2007.

Vides ministrs pasniegs atzinības rakstus par izcīnīto 2.vietu komandu vērtējumā 2007.gada pasaules čempionātā spiningošanā no laivas

Rīt, 31.okotbrī plkst.10:00, Vides ministrs Raimonds Vējonis pasniegs atzinības rakstus par nozīmīgu personīgo ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un izcīnītu 2.vietu komandu vērtējumā 2007.gada pasaules čempionātā spiningošanā no laivas.

30.10.2007.

Sabiedriskai apspriešanai nodots lēmuma projekts un rīkojuma projekts par emisijas kvotu piešķiršanu SIA „Būvmateriāli AN” kaļķakmens apdedzināšanas krāsnīm un katlu mājai.

Vides ministrija, pamatojoties uz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2007.gada 25.septembra izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju Nr. RIT-R-SEG-39 ir sagatavojusi lēmuma projektu un rīkojuma projektu par emisijas kvotu piešķiršanu SIA „Būvmateriāli AN” kaļķakmens apdedzināšanas krāsnis; katlu māja (adrese: Platā iela 14, Rīga, LV-1016) 2007.gadā no Emisijas kvotu sadales plānā 2005.-2007.gadam iekļautās emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām.

29.10.2007.

Ielūgums dalībai informatīvajā seminārā par jauno ķīmisko vielu politiku REACH

2007.gada 2.novembrī Baltijas Vides forums organizē informatīvu semināru vides speciālistiem no valsts institūcijām, augstākajām mācību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm par REACH (angl. Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) regulas pamatprincipiem, iesaistīto pušu pienākumiem un tiesībām, veicamajiem uzdevumiem un aktivitātēm regulas sekmīgai ieviešanai Latvijā.

29.10.2007.

Zemes draugi: uzsākts kriminālprocess par Sakas novada domes prettiesisku rīcību

Valsts policijas Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvalde pēc Zemes draugu iesnieguma izskatīšanas ir uzsākusi kriminālprocesu par Sakas novada domes prettiesisku rīcību, apstiprinot meža zemes transformāciju 8 īpašumiem. Kriminālprocess uzsākts pēc piederības pie noziedzīga nodarījuma grupas objekta saskaņā ar Krimināllikuma 24. nodaļu „Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā”.

29.10.2007.

Latvijā sākas Starptautiskā Polārā gada pasākumi

Sadarbojoties Norvēģijas Karalistes vēstniecībai, Vides izglītības fondam „Par sakoptu Latviju” un Latvijas Vides ministrijai, 31.oktobrī plkst. 10:00 Vides ministrijas zālē, tiek rīkota konference, kas veltīta Starptautiskajam Polārajam gadam.

29.10.2007.

Pāvilostas pelēkās kāpas dubultjubilejas pasākums

1. Šā gada decembrī aprit 6 gadi kopš jaunieši iesaistījušies Pāvilostas pelēkās kāpas aizsardzībā.
2. Šā gada 26.oktobrī aprit gads kopš Pāvilostas pelēkās kāpas lieguma projekts atrodas Ministru kabineta komitejā.

25.10.2007.

Izstrādāti noteikumi Orhūsas Konvencijas dalībvalstu Pušu sanāksmes rīkošanai Rīgā

Šodien, 25. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas konvencijas „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” Trešās pušu sanāksmes organizēšanas līguma apstiprināšanu starp Apvienoto Nāciju Organizāciju un Latvijas Republiku”.

25.10.2007.

Izstrādāti aizsardzības un izmantošanas noteikumi dabas liegumam „Vidzemes akmeņainā jūrmala”

Šodien, 25. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Vidzemes akmeņainā jūrmala” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

25.10.2007.

Izstrādāti grozījumi Teiču dabas rezervāta likumā

Šodien, 25.oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais likumprojekts “Grozījumi „Teiču dabas rezervāta likumā”.

24.10.2007.

Paziņoti Vides zinātnes izglītības padomes un Vides ministrijas rīkotās „Vides zinātnes balvas 2007” laureāti

Šā gada 19.oktobrī, plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā notika pirmā Vides zinātnes un izglītības padomes rīkotā konkursa Vides zinātnes balvas 2007 balvu pasniegšanas ceremonija. Ceremonijā piedalījās Vides izglītības un zinātnes padomes (VZIP) locekļi, Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks Einārs Cilinskis un Latvijas Universitātes prorektors Indriķis Muižnieks. Tomēr galvenie pasākuma varoņi bija pirmie Vides zinātnes balvas pretendenti.

24.10.2007.

Pierobežas reģioni savus trūkumus pārvērš panākumos

Trīs gadus ilgušais projekts „Baltijas Eiroreģionālais tīkls” (Baltic Euroregional Network) ir noslēdzies. Projekts tika īstenots, lai izveidotu Baltijas jūras reģiona pierobežas reģionu tīklu, tā sauktos Eiroreģionus, kā arī sagatavotu ieteikumus sociālās un ekonomiskās situācijas uzlabošanai pierobežas reģionos.

24.10.2007.

Rēzeknes rajonā svinīgi atklāts jauns reģionālais sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons

Šodien, 24. oktobrī Rēzeknes rajona Ozolaines pagastā svinīgi atklāja jauno vides prasībām atbilstošo Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevnieki”, kurā piedalījās Vides ministrs Raimonds Vējonis un Vides ministrijas valsts sekretāra vietniece, Investīciju departamenta direktore Vija Gēme.

23.10.2007.

Uzaicinājums piedalīties Eiropas Komisijas Zaļās grāmatas „Adaptācija klimata pārmaiņām Eiropā. ES rīcības varianti” apspriešanā un seminārā par piemērošanos klimata pārmaiņām

Zinātniskie pētījumi gan Latvijā, gan visā pasaulē apstiprina, ka klimata pārmaiņas notiek, arvien straujāk pieaugot ekstremālu vai neraksturīgu dabas parādību (vētru, plūdu, liela karstuma vai aukstuma, ilgstoša sausuma u.c.) skaitam un apmēriem, radot būtiskus zaudējumus dabai, cilvēku radītajai videi, tautsaimniecībai, cilvēku veselībai un drošībai.
23.10.2007.

Pierobežas reģioni savus trūkumus pārvērš panākumos

Trīs gadus ilgušais projekts „Baltijas Eiroreģionālais tīkls” ir noslēdzies. Projekts tika īstenots, lai izveidotu Baltijas jūras reģiona pierobežas reģionu tīklu, tā sauktos Eiroreģionus, kā arī sagatavotu ieteikumus sociālās un ekonomiskās situācijas uzlabošanai pierobežas reģionos.

22.10.2007.

Baltijas Vides forums un Bauskas rajona padomes ielūdz uz starptautisku semināru

2007. gada 30. un 31. oktobrī Baltijas Vides forums un Bauskas rajona padomes ielūdz uz starptautisku semināru “Integrētās dabas un ūdens resursu apsaimniekošanas nākotnes iespējas un attīstības vīzijas”. Seminārs tiek organizēts projekta “Pārrobežu sadarbība starp Bauskas un Biržu rajoniem integrētā dabas un ūdens resursu apsaimniekošanā” ietvaros (to finansē Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB programma).

19.10.2007.

Uzaicinājums piedalīties jaunā Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona svinīgā atklāšanā

Aicinām Jūs piedalīties jaunā vides prasībām atbilstoša Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligona „Križevnieki” atklāšanā, kas notiks š.g. 24.oktobrī plkst.11:00 Rēzeknes rajona Ozolaines pagastā un kurā piedalīsies Vides ministrs Raimonds Vējonis un Vides ministrijas valsts sekretāra vietniece, Investīciju departamenta direktore Vija Gēme.

18.10.2007.

Notiks Vides zinātnes izglītības padomes un Vides ministrijas rīkotās „Vides zinātnes balvas 2007” pasniegšanas ceremonija

Šā gada 19.oktobrī, plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā notiks pirmā Vides zinātnes un izglītības padomes rīkotā konkursa Vides zinātnes balvas 2007 balvu pasniegšanas ceremonija, kurā piedalīsies Vides izglītības un zinātnes padomes locekļi , Vides ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, kā arī Vides zinātnes balvas pretendenti.

18.10.2007.

Ventspilī uzsāk elektroapgādes sistēmas rekonstrukciju

Š.g. 16. oktobrī, Rīgā, Vides ministrijā starp Ventspils Pašvaldības SIA „Ūdeka” un SIA „Vektors 2” tika parakstīts būvdarbu līgums ”Divpusējās elektroapgādes ierīkošana kanalizācijas sūkņu stacijai Muitas ielā 2”. Šis līgums tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta” ietvaros.

18.10.2007.

Rīgā uzsāk maģistrālo ūdensvadu rekonstrukciju

Š.g. 16. oktobrī, Rīgā, Vides ministrijā starp SIA “Rīgas ūdens” un Apvienību pilnsabiedrība „BKT”/SIA „Norma S” /SIA „SUIS-Riga” tika parakstīts būvdarbu līgums ”Stratēģisko maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija”. Būvdarbu līgums tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta” ietvaros.

17.10.2007.

Vides ministrs dosies darba vizītē uz Kišiņevu

No š.g. 18. oktobra līdz 19.oktobrim Vides ministrs Raimomds Vējonis darba vizītē Kišiņevā (Moldova) tiksies ar Moldovas Vides ministrijas pārstāvjiem.

17.10.2007.

Ekonomikas ministra kandidāta Eināra Cilinska paziņojums presei

Plašsaziņas līdzekļi un sabiedrības viedoklis ir cieši sasaistījis manu izvirzīšanu ekonomikas ministra amatam ar TB/LNNK atbalstu KNAB biroja direktora A. Loskutova noņemšanai no amata, kura tiek īstenota bez būtiska juridiska pamata. Par to nav bijušas nekādas iepriekšējas vienošanās, tomēr šo abu notikumu vienlaicīgums met ēnu uz TB/LNNK un manu reputāciju, radot aizdomas par politisko korupciju, kas man nav pieņemami. Šaubas rada arī mana izvirzīšanas kārtība, premjeram pēkšņi izvirzot manu kandidatūru uz Saeimas sēdi, atsakoties no iepriekš plānotās sarunas par Ekonomikas ministrijas prioritātēm, tomēr arī tajā īsajā sarunā, kāda man ar A. Kalvīti bija, es konstatēju, ka man ir atšķirīgs skatījumus uz ekonomiskās attīstības prioritātēm. Nekorekti notika arī Īpašo uzdevumu ministra Normunda Broka atbrīvošana no amata, bez kāda izvērtējuma un iepriekšējas sarunas, arī radot sabiedrībā aizdomas, ka patiesais iemesls ir viņa pozīcija A. Loskutova jautājumā. Ņemot vērā šos apsvērumus es nevaru turpināt pretendēt uz ekonomikas ministra posteni pašreizējā valdībā un atsaucu savu kandidatūru.

17.10.2007.

Ekonomikas ministra kandidāts E.Cilinskis nāks klajā ar paziņojumu!

Šodien, 17.oktobrī, plkst.11:00 Vides ministrijas 101.telpā notiks preses konference, kuras laikā Ekonomikas ministra kandidāts Einārs Cilinskis nāks klajā ar būtisku paziņojumu.

16.10.2007.

Nosaka dabas lieguma „Virguļicas meži” individuālos aizsardzības un izmantošanas kārtību

Šodien, 16.oktobrī, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrija sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Virguļicas meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

16.10.2007.

Šodien noslēdzas „Koncepcijas emisijas kvotu sadalei 2008.-2012.gadam” projekta sabiedriskā apspriešana

Šodien, 16. oktobrī, Vides ministrijā plkst.15:00  notiks „Koncepcijas emisijas kvotu sadalei 2008.-2012.gadam” projekta (turpmāk – Koncepcijas projekts) sabiedriskā apspriešana.

16.10.2007.

Orhūsas Konvencijas īstenošanas otrais ziņojums

Informējam, ka Vides ministrija gatavo otrā ziņojuma projektu par Orhūsas Konvencijas īstenošanu Latvijā.

16.10.2007.

LIFE+ UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS 2007. GADĀ

Eiropas Komisija aicina iesniegt priekšlikumus LIFE+ 2007. gada atlases kārtā.

15.10.2007.

Lauksaimniecība dabai draudzīgā veidā

Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona lauksaimnieki un dabas aizsardzības eksperti apspriež zālāju apsaimniekošanu dabas daudzveidības saglabāšanai

12.10.2007.

Ielūgums uz projekta noslēguma konferenci “Ūdens: plānošana un apsaimniekošana pašvaldībās – praktiski piemēri Spānijā – Latvijā – Zviedrijā – Vācijā - Anglijā”

Kopš 2005. gada aprīļa projekta „Eiropas pašvaldību un upju tīkls” (ENMaR) ietvaros tiek aplūkots Ūdens struktūrdirektīvas (ŪSD) ieviešanas process vietējā līmenī. Nepilnu trīs gadu laikā projekta partneru reģionos tika organizēti vairāk par 40 semināriem, kur tika aplūkotas tādas jomas kā telpiskā plānošana, ūdenssaimniecības pakalpojumi, tūrisms, kā arī mežsaimniecība un lauksaimniecība un to saistība ar ŪSD un reģionālo attīstību.

11.10.2007.

Vides ministrs konferencē Belgradā uzsver nepieciešamību turpināt darbu pie Starptautisko vides nolīgumu efektīvas ieviešanas

Jau tika ziņots, ka š.g.10. un 11.oktobrī Vides ministrs Raimonds Vējonis piedalās 6.Vides ministru konferencē „Vide Eiropai” Belgradā, Serbijā.

11.10.2007.

Izdota autora Elmar Römpczyk grāmata "Gribam ilgtspējīgu attīstību"

Grāmata tapusi ar Fridrich-Ebert-Stiftung E. V. fonda finansiālu atbalstu. Atsevišķām grāmatas nodaļām ievadvārdus rakstījuši Latvijā pazīstami cilvēki, konkrēto tēmu eksperti.

10.10.2007.

Ielūgums dalībai informatīvajā seminārā par jauno ķīmisko vielu politiku REACH

2007.gada 18. oktobrī Baltijas Vides forums organizē informatīvu semināru vides speciālistiem no valsts institūcijām, augstākajām mācību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm par REACH (angl. Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) regulas pamatprincipiem, iesaistīto pušu pienākumiem un tiesībām, veicamajiem uzdevumiem un aktivitātēm regulas sekmīgai ieviešanai Latvijā.

10.10.2007.

Vides ministrs vadīs sesijas 6. Vides ministru konferencē „Vide Eiropai”

Šodien un rīt, š.g. 10. un 11.oktobrī, Vides ministrs Raimonds Vējonis piedalīsies 6.Vides ministru konferencē „Vide Eiropai” Belgradā, Serbijā. Konferences ietvaros ministrs vadīs divas sesijas.

10.10.2007.

Zaļais punkts aicina piedalīties MTV Latvija kampaņā „Sāc ar sevi”

Šī gada septembrī jauniešu izklaides kanāls MTV Latvija uzsāka kampaņu „Sāc ar sevi”, kuras ietvaros stāsta saviem skatītājiem par globālo sasilšanu, tās radītajām sekām un to, kā kopīgiem spēkiem, veicot nelielas izmaiņas savos ikdienas paradumos, iespējams panākt lielas pārmaiņas.

09.10.2007.

Vides ministrs iebilst pret virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nenoteikšanu ostu teritorijās

Vides ministrs Raimonds Vējonis iebilst pret šodien Ministru Kabineta sēdē akceptēto Satiksmes ministrijas sagatavoto likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā", ar kuru nosaka, ka ostu teritorijās netiek noteiktas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas.

09.10.2007.

Nosaka dabas parka „Driksnas sils” individuālos aizsardzības un izmantošanas kārtību

Šodien, 9.oktobrī, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrija sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas parka „Driksnas sils” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

08.10.2007.

Vides izglītība Latvijā iegūst jaunu atbalstu

Lai pilnveidotu sabiedrības izpratni par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas procesiem un veicinātu vides izglītību Latvijā, akciju sabiedrība „BAO” un Vides izglītības fonds šodien parakstījuši sadarbības memorandu par atbalstu starptautiskās vides izglītības programmas „Jaunie Vides reportieri” īstenošanā.

08.10.2007.

Apstiprināts un nodots sabiedriskai apspiešanai nacionālās programmas projekts „Vides risku samazināšana” Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apguvei

Vides ministrijas Investīciju projektu apstiprināšanas komisijas 17.09.2007. sēdē apstiprināts un nodots sabiedriskai apspiešanai nacionālās programmas projekts „Vides risku samazināšana” Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apguvei. Programma ir izstrādāta, lai noteiktu plūdu draudu novēršanas prioritātes ERAF līdzekļu piesaistei.

04.10.2007.

Sākas „Koncepcijas emisijas kvotu sadalei 2008.-2012.gadam” projekta sabiedriskā apspriešana

Līdz šā gada 15.oktobrim notiks „Koncepcijas emisijas kvotu sadalei 2008.-2012.gadam” projekta sabiedriskā apspriešana. Koncepciju sagatavoja Vides ministrija un Ekonomiskas ministrija.

04.10.2007.

Nosaka dabas lieguma Raķupes ieleja individuālās aizsardzības kārtību

Šodien, 4.oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Raķupes ieleja” individuālie aizsardzības noteikumi”.

03.10.2007.

Latvijas Veloceļveža prezentācija un dialogs par Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iesaistīšanu tūrisma piedāvājumā

4. oktobrī plkst. 11:00 Vides ministrijas lielajā zālē (409. telpa, 4. stāvs) „Lauku ceļotājs” rīko prezentāciju – diskusiju „NATURA 2000 aizsargājamo dabas teritoriju iesaistīšana videi draudzīga tūrisma piedāvājumā – aktualitātes, piemēri, iespējas”.

..
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 




 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
20.05.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta