Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
01.04.2008.

Aprit 2 gadi kopš uzsākts ANO projekts PHB saturošu iekārtu iznīcināšanai

2006.gada 30.martā ANO Attīstības programma (UNDP), sadarbībā ar Vides ministriju, SIA "Vides investīciju fonds" un Valsts Vides dienestu uzsāka UNDP/Pasaules vides fonda (GEF) finansētā projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un iznīcināšana videi draudzīgā veidā" īstenošanu. Projektā tiek organizēta un apmaksāta īpaši bīstamu ķīmisku vielu - polihlorētos bifenilus jeb PHB – saturošu iekārtu iznīcināšana videi drošā veidā.

01.04.2008.

Piešķir finanšu līdzekļus lietotās kodoldegvielas pārstrādes laikā radīto atkritumu noglabāšanā Krievijā

Šodien, 1. aprīlī, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.

31.03.2008.

„Latvija Statoil” pilnībā pāriet uz videi draudzīgāku benzīnu

Ar šā gada 1. aprīli, SIA „Latvija Statoil” pirmais Latvijā un viens no pirmajiem Eiropas Savienībā tirdzniecībā ievieš videi draudzīgāku benzīnu – benzīnu, kas nesatur sēru (10 ppm). Direktīva, kas Eiropas Savienībā paredz pilnīgu pāreju uz degvielu bez sēra, stāsies spēkā tikai nākamā gada janvārī.

28.03.2008.

Vides ministrija izsludina pieteikšanos vides žurnālistu konkursam

Vides ministrija aicina visus vides žurnālistus iesniegt savus darbus konkursā „Labākais vides žurnālists-2008”. Konkurss šogad norisināsies jau piekto gadu un tiek organizēts, lai novērtētu vides žurnālistu profesionalitāti un veicinātu viņus gatavot raidījumus un sižetus par vides jautājumiem.

27.03.2008.

Lielvārdē būvēs dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas

Otrdien, 25. martā, Rīgā, Vides ministrijā starp SIA “Lielvārdes Remte” un Apvienību pilnsabiedrību „BKT” (SIA „ABAGARS”, SIA „E.Tauriņš un Partneri”) tika parakstīts būvdarbu līgums ”Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Lielvārdē”. Būvdarbu līgums tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Autrumlatvijas upju baseinos” ietvaros.

27.03.2008.

Siguldā notiek seminārs par Orhūsas konvencijas teoriju un praksi

Šodien un rīt, š.g. 27. un 28.martā, Siguldā norisinās seminārs „Orhūsas konvencija „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”: teorija un prakse”.

27.03.2008.

Izsludina noteikumu projektu par aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” īstenošanu

Šodien, 27. martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (turpmāk – noteikumu projekts).

27.03.2008.

Paraksta līgumu par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Baldones ielas posmā Ventspilī

Otrdien, 25.martā, Vides ministrijā tika parakstīts līgums starp Ventspils pašvaldības SIA „ŪDEKA” ar pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” par ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un izbūvi Baldones ielā posmā no Kuldīgas ielas līdz Augusta ielai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta” ietvaros. Kopējā līguma summa ir gandrīz 630 tūkstoši eiro (ieskaitot PVN).

26.03.2008.

Nacionālā Botāniskā dārza (Salaspils) notikumi aprīlī

Jau otro gadu Nacionālajā Botāniskajā dārzā Salaspilī ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu tiek veidotas augu izziņas takas. 2007.gadā tika izveidota taka „Mazais loks” ar 10 lielajiem un 27 mazajiem informatīvajiem stendiem. Šogad izveidosim taku „Lielais loks” ar 18 lielajiem un 57 mazajiem informatīvajiem stendiem. Augu izziņas takas ir domātas apmeklētāju ērtībām, lai bez gida pavadības varētu iegūt plašāku informāciju par Nacionālajā botāniskajā dārzā esošajiem augiem. „Lielajā lokā” vairāk tiks akcentēti Latvijas floras kokaugi, kā arī retie un īpaši aizsargājamie augi.

25.03.2008.

Latvijā notiks Orhūsas Konvencijas dalībvalstu Pušu sanāksme

Šodien, 25.marta, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais noteikumu projekts „Par Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Nāciju Organizācijas līgumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem Trešās pušu sanāksmes un ar to saistītu sagatavošanās sanāksmju organizēšanu” (turpmāk – noteikumu projekts).

20.03.2008.

Vides ministrs atklās deviņus ūdenssaimniecības objektus Jūrmalā

Š.g. 26. martā plkst. 11:00 SIA „Jūrmalas ūdens” konferenču zālē, Jūrmalā, Promenādes ielā 1a, notiks svinīga līguma „Jūrmalas ūdenssaimniecības sistēmas atjaunošana un paplašināšana” ietvaros izbūvēto un atjaunoto objektu atklāšana, kurā piedalīsies Vides ministrs Raimonds Vējonis, Vides ministrijas Valsts sekretārs Guntis Puķītis un Valsts sekretāra vietniece, Investīciju departamenta direktore Vija Gēme.

20.03.2008.

Izsludina bioeļļas izmantošanas un kvalitātes noteikumus

Šodien, 20.martā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Bioeļļas izmantošanas un kvalitātes noteikumi ” (turpmāk – noteikumu projekts).

20.03.2008.

No 2008.gada 1.jūlija paredzēts pārskatus par videi kaitīgām precēm un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu iesniegt LVAFA

Šodien, 20.martā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti Vides ministrijas sagatavotie Ministru kabineta noteikumu projekti „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.437 „ Noteikumi par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”” un „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr. 915 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”” (turpmāk – noteikumu projekti).

20.03.2008.

Vējonis: Lielveikalus jāpiespiež ierobežot plastmasas maisiņu lietošanu

Vides ministrs Raimonds Vējonis apsver iespēju ieviest stingrākas prasības plastmasas maisiņu lietošanas ierobežošanai, ja mazumtirgotāji, it īpaši lielveikali paši neveiks attiecīgus pasākumus. Ministrs to paziņoja šodien, piedaloties Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju likuma pastāvēšanas 15 gadu jubilejas pasākumā.

20.03.2008.

Vides ministrijā notiks preses konference par godu ĪADT likuma 15 gadiem

Šodien, 20.martā plkst.12:00, Vides ministrijas 101.telpā notiks preses konference par godu likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 15 gadu jubilejai. Preses konferenci atklās Vides ministrs Raimonds Vējonis. Preses konferencē piedalīsies arī Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste un šī departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāja Vija Buša.

19.03.2008.

Sāk kampaņu pret kūlas dedzināšanu „Nededzini savu zemi!”

Aicinot iedzīvotājus rūpēties par teritoriju sakopšanu un būt atbildīgiem pret apkārtējo vidi, iekšlietu ministrs Mareks Segliņš, zemkopības ministrs Mārtiņš Roze un vides ministrs Raimonds Vējonis šodien, 19.martā atklāja informatīvo kampaņu pret kūlas dedzināšanu „Nededzini savu zemi!”.

19.03.2008.

„REACH regulas prasību ieviešana Latvijā – paveiktais un nākotnes plāni”

Baltijas Vides forums, noslēdzot projektu „Zināšanu paaugstināšana par REACH”, 2008.gada 31. martā, Rīgā, viesnīcā „Konventa sēta” organizē tikšanos ar valsts institūcijām un uzņēmumiem, lai pārrunātu REACH regulas prasību īstenošanu Latvijā - paveikto šajā jomā un turpmākos uzdevumus.

19.03.2008.

Vides ministrijā notiks preses konference par godu ĪADT likuma 15 gadiem

Rīt, 20.martā plkst.12:00, Vides ministrijā notiks preses konference par godu likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 15 gadu jubilejai. Preses konferenci atklās Vides ministrs Raimonds Vējonis.

18.03.2008.

Atklās kampaņu pret kūlas dedzināšanu „Nededzini savu zemi!”

Rīt, 19.martā, plkst.12.00 Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulvārī 6, 2.stāva zālē, iekšlietu ministrs Mareks Segliņš, zemkopības ministrs Mārtiņš Roze un Vides ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Jirgens atklās informatīvo kampaņu pret kūlas dedzināšanu „Nededzini savu zemi!”.

18.03.2008.

Putnu draugus aicinām salidot uz gājputnu sagaidīšanas svētkiem

Latvijā atgriežas gājputni, ieskandinot pavasara atnākšanu. Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) aicina ikvienu putnu draugu doties uz gājputnu sagaidīšanas svētkiem, kas notiks Gaujas nacionālajā parkā 24. martā un Ķemeru nacionālajā parkā 30. martā. Tā būs iespēja uzzināt vairāk par gājputniem, piedalīties putnu vērošanas pastaigās dabā un “putniskās” radošajās darbnīcās.

17.03.2008.

Vides ministrija plāno veikt grozījumus likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

Vides ministrija informē, ka tiek plānots veikt grozījumus likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. Ņemot vērā to, ka ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ir laikietilpīga un dārga, un praksē notiekošā attīstība ne vienmēr iekļaujas noteiktajā laika programmā, esam gatavi izskatīt konstruktīvus priekšlikumus, kas būtu saistīti ar administratīvā sloga samazināšanu. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tiek piemērots plānošanas dokumentiem, piemēram, pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādāšanas gaitā, kas iezīmē vadlīnijas pagasta attīstībai.

17.03.2008.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 2. starptautiskā zinātniskā konference “Teritorijas plānošana un dabas aizsardzība”

Organizētāji: Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija un Vidzemes augstskola.
Mums ir tas gods izsludināt Otro Starptautisko Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta zinātnisko konferenci 2008. gada 13.-14. novembrī, Valmierā.

14.03.2008.

Zilā Karoga kampaņas ietvaros šogad tiks īstenotas vairāk kā 60 vides izglītības aktivitātes.

Zilā Karoga kampaņas ietvaros šajā sezonā pašvaldības un apsaimniekotāji īstenos vairāk kā sešdesmit daudzveidīgas un atraktīvas vides izglītības aktivitātes gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem. Tas kampaņu viennozīmīgi nostāda kā vienu no apjomīgākajām sabiedriskajām vides izglītības iniciatīvām Latvijā.

14.03.2008.

Vides ministrs Raimonds Vējonis uzturas darba vizītē Gruzijā

Šodien un rīt, š.g. 14. un 15.martā, Vides ministrs Raimonds Vējonis uzturas darba vizītē Gruzijā.

13.03.2008.

Aicinājums uz informatīvo pasākumu - preses konferenci

Aicinām Jūs uz preses konferenci par Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju likuma 15 gadu jubileju, kas notiks š.g. 20. martā plkst. 12:00 Vides ministrijā, Rīgā, Peldu ielā 25, 101. telpā.

13.03.2008.

Vides ministrija izsludina informatīvo ziņojumu par nepieciešamiem pasākumiem saistībā ar radioaktīvo atkritumu apglabāšanas turpmāko attīstību Latvijā

Šodien, 13. martā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums „Par problēmām un nepieciešamiem pasākumiem, to izmaksām, kas netieši saistīti ar radioaktīvo atkritumu apglabāšanas turpmāko attīstību" (turpmāk – Informatīvais ziņojums).

13.03.2008.

Vislielākais kāpu izbraukāšanas pārkāpumu skaits 2007. gadā konstatēts Talsu rajonā

Šodien, 13. martā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums „Par pārkāpumu statistiku, gadījumu skaitu un būtību, pieejamiem resursiem un situāciju, kas saistīta ar kāpu izbraukāšanu”.

13.03.2008.

Sagatavots informatīvais ziņojums par Latvijas piemērošanos klimata pārmaiņām

Šodien, 13. martā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par piemērošanos (adaptāciju) klimata pārmaiņām.

12.03.2008.

Vides ministrs Raimonds Vējonis uzturas darba vizītē Sanktpēterburgā

Šodien, 12.martā, Vides ministrs Raimonds Vējonis uzturas darba vizītē Sanktpēterburgā, Krievijā. Tās laikā viņš piedalās IX starptautiskā ekoloģijas forumā „Baltijas jūras diena”.

11.03.2008.

Otrais individuālo projektu atklātais konkurss Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātēs „Ilgtspējīga attīstība” un „Vides aizsardzība”

2008.gada 11.martā tiek izsludināts otrais individuālo projektu atklātais konkurss Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātēs „Ilgtspējīga attīstība” un „Vides aizsardzība”

11.03.2008.

Vides ministrija organizē seminārus Eiropas Savienības fondu projektu pieteicējiem

Š.g. 13. -19. martā Vides ministrija organizē seminārus Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzējiem 2007. – 2013. gada finanšu plānošanas perioda aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” (turpmāk – aktivitāte). Semināri tiek organizēti, lai informētu par aktivitātes ieviešanas statusu, kā arī sniegtu ieteikumus kvalitatīvai projektu iesnieguma aizpildīšanai aktivitātē paredzētā finansējuma saņemšanai.

11.03.2008.

Latvijas Dabas muzejā sveiks muitniekus!

13. martā plkst. 11:00 Latvijas Dabas muzejā norisināsies CITES dienas 2008 aktivitātes, kur Vides ministrs Raimonds Vējonis ar atzinības rakstiem apbalvos muitas darbiniekus, kas veikuši CITES konvencijas īpatņu aizturēšanu un konfiskācijas.

06.03.2008.

Notiks informatīvs seminārs par klimata pārmaiņu politiku Latvijā

Š.g. 13.martā, Vides ministrijā notiks informatīvs seminārs par klimata pārmaiņu politiku Latvijā. Seminārs norisināsies Vides ministrijas ceturtā stāva 409.telpā., tā sākums plkst. 10:00.

06.03.2008.

Sagatavots informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību izpildīt nosacījumus saistībā ar emisiju kvotu tirdzniecību

Šodien, 6. martā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību izpildīt nosacījumus, kas saistīti ar tās dalību starptautiskajā emisijas kvotu tirdzniecībā, par darbībām, kas saistītas ar Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ieviešanu, emisijas kvotu tirdzniecību un siltumnīcefekta gāzu emisijas prognozēm” (turpmāk – informatīvais ziņojums).

05.03.2008.

Zilā Karoga starptautiskajai žūrijai izvirzītas 11 Latvijas peldvietas un 3 jahtu ostas

Kampaņā jauns līderis – Liepāja pretendē uz 4 Zilā Karoga balvu iegūšanu!

04.03.2008.

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES KONFERENCĒ PAR IZGLĪTĪBU ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI

Ielūdzam Jūs piedalīties 2008. gada 14. martā Vides ministrijā notiekošā 2. starptautiskajā konferencē “Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā: izglītība ilgtspējīgai attīstībai”. Konferenci organizē Latvijas Vides zinātnes un izglītības padome (VZIP), LR Vides ministrija ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstu un ANO Attīstības programmas birojs Latvijā.

04.03.2008.

Vides ministrs Raimonds Vējonis uzturas darba vizītē ASV

No šodienas līdz 6.martam, Vides ministrs Raimonds Vējonis uzturas darba vizītē ASV. Tās laikā viņš piedalīsies Vašingtonas starptautiskajā atjaunojamo energoresursu konferencē (Washington International Renewable Energy Conference), kas notiek Vašingtonā.

04.03.2008.

Baltijas Vides Forums organizē semināru: “NVO sadarbība patērētāju apziņas veidošanai par ķīmiskajām vielām patēriņa precēs” 2008.gada 5.-6. martā, Siguldā, viesnīcā „Sigulda” (Pils iela 6)

Seminārs tiek rīkots projekta „Krievijas un Baltijas valstu nevalstisko organizāciju kvalifikācijas celšana patērētāju izglītošanas jomā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Ziemeļvalstu Ministru padome.

04.03.2008.

Rekordliels Zilā Karoga pretendentu skaits!

Vides izglītības fonds un Zilā Karoga koordinācija šogad vērtēšanai ir iesniegti 15 pieteikumi pasaulē populārākā tūrisma ekosertifikāta „Zilais Karogs” iegūšanai. No tiem 12 ir peldvietu un 3 jahtu ostu pieteikumi. Zilā Karoga balvu peldvietām šogad iegūt vēlas Liepāja (Dienvidrietumu pludmale, Pludmale pie stadiona, Beberliņu sporta un atpūtas taka), Ventspils (Ventspils pilsētas pludmale), Engure (Abragciema kempinga peldvieta), Jūrmala (Majoru, Bulduru un Jaunķemeru peldvietas), Rīga (Vecāķu un Vakarbuļļu peldvietas) un Daugavpils (Stropu ezera peldvieta un peldvieta „Stropu vilnis”). Jahtu ostu kategorijā pieteikumi ir saņemti no Ventspils jahtu ostas, Pāvilostas Jahtu centra un Liepājas jahtu centra.

03.03.2008.

Apstiprināti noteikumi dabas parka „Abavas senleja” aizsardzībai un izmantošanai

Šodien, 3. martā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas parka „Abavas senleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

03.03.2008.

Apstiprināti noteikumi dabas parka „Svētes paliene” aizsardzībai un izmantošanai

Šodien, 3. martā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts “Dabas parka „Svētes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

03.03.2008.

Noslēgusies JVR studiju vizīte

Šī gada 29. februārī norisinājās Vides izglītības fonda un A/S „BAO” kampaņas ”Bīstamie atkritumi mums apkārt” ietvaros rīkotā studiju vizīte uz A/S „BAO” Olaines bīstamo atkritumu kompleksu.

29.02.2008.

Vides ministrs Raimonds Vējonis piedalīsies ES Vides ministru padomē

Š.g. 3. martā, Vides ministrs Raimonds Vējonis piedalīsies Eiropas Savienības Vides ministru padomē (tālāk – Padome), kas notiks Briselē.

28.02.2008.

Vides ministrs Raimonds Vējonis vienojas ar Gruzijas vēstnieku par ciešāku sadarbību vides aizsardzības jautājumos

Šodien, 28.februārī, vides ministrs Raimonds Vējonis tikās ar Gruzijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Konstantīnu Korkeliju (Konstantin Korkelia).

28.02.2008.

Vides ministrs Raimonds Vējonis ar Daugavpils rajona pašvaldību vadītājiem apspriedīs vides infrastruktūras attīstības jautājumus

Rīt, 29.februārī, vides ministrs Raimonds Vējonis dosies uz Daugavpili, lai tiktos ar Daugavpils rajona pašvaldību vadītājiem un apspriestu vides infrastruktūras attīstības jautājumus.

28.02.2008.

Vides ministrs Raimonds Vējonis pārrunās sadarbības iespējas ar Gruzijas vēstnieku

Šodien, 28.februārī, vides ministrs Raimonds Vējonis tiekas ar Gruzijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Konstantīnu Korkeliju (Konstantin Korkelia).

27.02.2008.

Veicinās vides izglītību Latvijas skolās

Ar mērķi Latvijā veicināt pasaulē populārāko vides izglītības programmu „Ekoskola”, „Vides izglītības fonds” (VIF) un SIA „Latvija Statoil” uzsākuši sadarbību. Sadarbības ietvaros tiks izstrādāti jauni informatīvie, mācību metodiskie materiāli un tēmu grāmatas par vides jautājumiem, kā arī martā uzsākti vairāki nākamā mācību gada programmā ieplānoti „Ekoskolu” pilotprojekti.

27.02.2008.

Zemes Draugi Eiropā atklāj jaunu kampaņu par klimata pārmaiņām

Toms Jorks pievienojas Zemes Draugiem, aicinot Eiropas valstu valdības un Eiropas savienību uzsākt pakāpenisku ikgadēju emisiju apjoma samazināšanu.

27.02.2008.

Vides ministrs atklās sadzīves atkritumu poligonu „Kaudzītes”

Šodien, 27. februārī, plkst. 11:00, Vides ministrs Raimonds Vējonis atklās jauno, vides prasībām atbilstošo Malienas reģiona sadzīves atkritumu poligonu „Kaudzītes” Gulbenes rajonā, Litenes pagastā.

26.02.2008.

Apstiprināts Malienas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007.-2013.gadam

Šodien, 26. februārī, Ministru kabineta sēdē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Malienas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam”.

..
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
20.05.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta