Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Informatīvais ziņojums par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu un tā rezultātu ievērošanu politikas plānošanas dokumentā Atjaunojamo energoresursu pamatnostādnes 2006.-2013.gadam
06.11.2006 Informāciju sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Informatīvais ziņojums sagatavots saskaņā ar 2004.gada 23.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 157 „Kārtība kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk – noteikumi Nr.157) VII daļas prasībām. Vides ministrija, kas ir izstrādājusi politikas plānošanas dokumentu „Atjaunojamo energoresursu pamatnostādnes 2006.-2013.gadam”, vienlaikus ir veikusi minētā dokumenta stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Tā gaitā tika izveidots vides pārskats par potenciālajām vides ietekmēm un to mazināšanas iespējām, tika saņemti institūciju un privātpersonu komentāri, priekšlikumi, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par vides pārskatu.

Pamatnostādņu izstrādes laikā - 2005.gada 20.maijā un 15.novembrī notika diskusijas par atjaunojamo energoresursu izmantošanas politiku Latvijā, uz kurām tika aicināti uzņēmēji, nevalstisko organizāciju, valsts pārvaldes institūciju, profesionālo asociāciju, izglītības iestāžu un zinātniski pētniecisko institūtu pārstāvji. Diskusijas gaitā izteiktie priekšlikumi attiecībā uz mazo hidroelektrostaciju darbības vides rādītāju uzlabošanu, biomasas racionālu izmantošanu un biogāzes lomas palielināšanu atkritumu apsaimniekošanā iestrādāti pamatnostādnēs.

Par vides pārskatu tika saņemtas divas atsauksmes, saskaņā ar kurām iespēju robežās tika koriģēti siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājuma aprēķini. Visu no sabiedrības saņemto priekšlikumu uzskaitījums un izvērtējums iekļauts vides pārskata sadaļā „Vides pārskata sagatavošanas procedūra, iesaistītās institūcijas, sabiedrības līdzdalība un rezultāti”.

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja 2006.gada 9.jūnija atzinuma Nr.34 par vides pārskatu „Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnēm 2006.-2010.gadam” saņemšanas saskaņā ar atzinumā izteiktajām rekomendācijām vides pārskatā tika iekļauta informācija par pamatnostādņu saistību ar citu nozaru plānošanas dokumentiem un tajos iekļautajiem vides nosacījumiem.

Vides pārskatā sniegtie ieteikumi, lai novērstu vai samazinātu politikas dokumenta īstenošanas ietekmi uz vidi, ir ņemti vērā, ievērojot dokumenta vispārīgo raksturu. Videi draudzīgu enerģijas ražošanas tehnoloģiju veicināšanai pamatnostādnēs ieviests rezultatīvais rādītājs realizējamo pilotprojektu raksturam un skaitam. Lai uzsvērtu atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas uzlabot tautsaimniecības attīstības vides rādītājus, attiecīgi papildināta pamatnostādņu sadaļa „Starpsektoru sadarbība”. Monitoringa pasākumu nodrošināšanai pamatnostādnēs iekļauta nodaļa par atjaunojamo energoresursu uzskaites un statistikas stāvokli un risināmajām problēmām. Ņemot vērā vides pārskatā konstatēto biogāzes un biodegvielas izmantošanas ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā, pamatnostādnes papildinātas ar pasākumiem biodegvielas izmantošanas veicināšanai un biogāzes koģenerācijas iekārtu attīstībai, kā arī dots uzdevums izstrādāt biogāzes ražošanas un attīstības programmu. Pamatnostādņu rīcības plānojumā ietverti pētījumi, tai skaitā par vides kritērijiem, kas Latvijā uzstādāmi biomasas izmantošanai enerģētikā.

Politikas plānošanas dokuments „Atjaunojamo energoresursu pamatnostādnes 2006.-2013.gadam”, tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats un Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par šo vides pārskatu ir publicēti Vides ministrijas mājas lapā http://www.vidm.gov.lv/

Pievienotie faili:
 
 
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
20.05.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta