Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
J. Pūce: Lai veicinātu reģionu attīstību un mazinātu nevienlīdzību, jārīkojas izlēmīgi
19.11.2019

2019.gada 19.novembrī Ministru kabinetā tika apstiprinātas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātās Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (pamatnostādnes).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) uzsver: “ Latvijas konkurētspēja ir stipras pašvaldības un reģioni, tāpēc mums jāvirzās uz reģionālo atšķirību samazināšanu pēc iespējas ātrāk. Lai to panāktu, ir jāsper lieli soļi – septiņos gados reģionos papildus jārada ievērojams IKP pieaugums, kas ir līdzvērtīgs viena gada IKP Vidzemē vai Latgalē. Tāpēc mēs esam sagatavojuši plānu kā to sasniegt – Reģionālas politikas pamatnostādnes paredz vairāk nekā divu miljardu euro investīcijas, tajā skaitā vairāk nekā miljardu Eiropas Savienības fondu finansējuma, ko plānots novirzīt gan uzņēmējdarbības atbalstam, gan pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.

Viens no galvenajiem rīcības virzieniem ir reģionālās ekonomikas attīstība. Tā ietvaros plānots sniegt atbalstu pašvaldībām uzņēmējdarbības veicināšanai, tai skaitā nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai, reģionālo inovāciju un zināšanu sistēmas izveidei. Uzņēmējiem būs pieejams atbalsts iekārtu un tehnoloģiju iegādei. Plānots pilnveidot nodokļu politiku uzņēmējdarbības veikšanai reģionos, kā arī mazināt pašvaldību radīto birokrātisko slogu uzņēmējiem. Cilvēkresursu piesaistei reģionos plānoti ieguldījumi darba algu palielināšanā un mājokļu pieejamības darbaspēkam nodrošināšanai. 

Otrs būtisks virziens, kam plānots nozīmīgs atbalsts ir pakalpojumu efektivitātes uzlabošana atbilstoši demogrāfiskajiem izaicinājumiem. Tiks sniegts atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldības pakalpojumu ēkās, pirmskolas izglītības un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamībai. Tiks ieguldīts arī infrastruktūras sakārtošanā, pakalpojumu saņemšanai gan klātienē, gan attālināti, samazinot birokrātisko slogu iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšanā. Plānoti ieguldījumi arī ilgtspējīgas publiskās ārtelpas sakārtošanai. Plānots arī sniegt atbalstu ceļu tīkla infrastruktūras sakārtošanai un citiem alternatīviem mobilitātes veidiem.

Ņemot vērā publiskā finansējuma samazināšanos reģionālai attīstībai, kā arī nepieciešamību pielāgot pakalpojumu tīklu iedzīvotāju skaita izmaiņām konkrētās teritorijās, svarīgi, lai īstenotie pasākumi būtu ar lielāku pievienoto vērtību un nestu atdevi ilgākā laika perspektīvā. Attiecīgi plānots atbalstīt viedus risinājumus, kas uzlabos pašvaldību funkciju īstenošanu, samazinot pakalpojumu uzturēšanas izmaksas, veicinās cilvēku dzīves kvalitātes celšanos, kā arī samazinās ietekmi uz vidi un izmantos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Lai sasniegtu iecerēto, panākot efektīvākus risinājumus teritorijās, plānots celt kapacitāti gan plānošanas reģioniem, gan pašvaldībām, gan vietējām kopienām.

Pamatnostādnēs noteikto reģionālās politikas mērķu sasniegšanai un plānoto pasākumu īstenošanai indikatīvi nepieciešamais finansējums kopā sastāda 2 187 198 857 euro.

Pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas reģionālo politiku septiņiem gadiem. Izvērtējot pašreizējo reģionālo attīstību, tiek definēti turpmākie reģionālās politikas mērķi, uzstādījumi un rīcības virzieni, kā arī plānotie rezultāti.

Reģionālās politikas mērķis ir visu reģionu potenciāla attīstība un sociālekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un kvalitatīvas dzīves vides attīstībai.

Reģionālās politikas mērķi skaitļos:

1. 1 657 milj. euro IKP pieaugums reģionos (IKP uz 1 iedzīvotāju atšķirības samazinātu no 47% līdz 55%);

2. 486 milj. euro piesaistītās privātās investīcijas reģionos;

3. 729 milj. euro piesaistītais ieguldījums darba algu fondā reģionos (darba algas atšķirību starp reģioniem  samazinātu no 73% līdz 89%).

Realizējot pamatnostādnes, iedzīvotājiem reģionos būs lielākas darba iespējas, tai skaitā, iespējas strādāt attālināti un labāk apmaksātu darbu. Tiks uzlaboti dzīves apstākļi – sakārtota publiskā telpa, lielākas mājokļa pieejamības iespējas, pieejamāki un kvalitatīvāki pakalpojumi, kā arī lielākas mobilitātes iespējas darba vietu un pakalpojumu sasniedzamībā. Būs lielākas iespējas piedalīties teritoriju izaugsmes veicināšanā, īstenojot vietējās iniciatīvas.

Uzņēmējiem pēc pamatnostādņu realizēšanas būs pieejama nepieciešamā infrastruktūra, tehnoloģijas un iekārtas, tādējādi paverot iespējas uzņēmējiem vairāk ieguldīt attīstībā. Būs pieejams gan konsultatīvs, gan finansiāls atbalsts uzņēmuma un inovācijas attīstībai, mazināsies birokrātiskais slogs, un tiks nodrošināti nepieciešamie speciālisti, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.

Pamatnostādņu projektā noteiktie reģionālās politikas uzstādījumi tiks iekļauti Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam saturā un kalpos par pamatu Eiropas Savienības fondu finansējuma plānošanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem periodā no 2021. līdz 2027.gadam.

Reģionālās politikas pamatnostādņu uzstādījumi tika apspriesti piecos reģionālajos forumos laikā no 2019.gada marta līdz maijam, kuros piedalījās ministriju, plānošanas reģionu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citas ieinteresētās puses. No 2019.gada 9.-22.augustam pamatnostādņu projekts tika publicēts VARAM tīmekļa vietnē, nodrošinot sabiedrības līdzdalības iespējas. Īstenotas arī citas sabiedrības līdzdalības aktivitātes un individuālas konsultācijas ar sadarbības partneriem.

VARAM ir vadošā iestāde valsts reģionālās politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī reģionālās attīstības valsts atbalsta pasākumu īstenošanas koordinācijā. Pašreizējās spēkā esošās pamatnostādnes darbības termiņš ir 2019.gads.

Papildu informācija:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
14.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta