Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Moldovas reģionu pārstāvji apgūst Latvijas pieredzi
15.11.2018

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no 2018. gada 6. līdz 9. novembrim biedrības “Latvijas Lauku forums” projekta «Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti» ietvaros uzņēma Moldovas delegāciju, lai dalītos pieredzē un sniegtu ieteikumus Moldovas reģionu attīstībai aktuālajos jautājumos.

Projekta mērķis ir veicināt Moldovas un Gruzijas reģionu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams sekmēt kvalitatīvu attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu reģionālās un lauku attīstības jomā, kā arī veicināt sasaisti ar vietēja līmeņa praksēm, pārņemot Eiropas Savienības valstu labo pieredzi eirointegrācijas procesa norisei. Īpaša uzmanība tika veltīta publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai, demokrātiskās līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā.

Uzsākot projektu, Latvijas ekspertu komanda no 2018. gada 10. līdz 13. septembrim apmeklēja Moldovu, lai apsekotu situāciju pilotteritoriju vietās – Moldovas Centra, Dienvidu, Gagauzijas un Ziemeļu reģionos, daloties pieredzē un sniedzot ieteikumus Moldovas reģionu attīstībai aktuālajos jautājumos.

Savukārt Moldovas delegācijas vizītes mērķis bija gūt praktisko pieredzi Latvijā uz vietām, apmeklējot interesējošos objektus un institūcijas, kuru labo pieredzi varētu pārņemt un  ieviest savās administratīvajās teritorijās.

Ņemot vērā, ka Moldovas reģionos viens no aktuālajiem jautājumiem ir atkritumu apsaimniekošana, tad vizītes laikā tika apmeklēts Rīgas un Stopiņu novada kopīgi izveidots uzņēmums, kas apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs – „Getliņi”. Latvijas pieredze šajā jautājumā bija īpaši vērtīga, apzinot iespējas līdzvērtīga  poligona darbības modeļa ieviešanu Moldovas reģionos.Delegācijas pārstāvji apmeklēja savus sadarbības partnerus -  Rīgas, Zemgales un Vidzemes plānošanas reģionus, iepazīstoties ar reģionu pieredzi attīstības plānošanā, projektu īstenošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā, izvērtējot kopīgu sadarbības projektu izstrādes un īstenošanas iespējas. Tika atzinīgi novērtēta Latvijas pieredze uzņēmējdarbības veicināšanā reģionālajā līmenī, kā arī finansēšanas modelis reģionu projektu īstenošanai – valsts budžeta un pašvaldību līdzfinansējums.Vizītes noslēgumā VARAM 8.novembrī, Rīgā organizēja apaļā galda diskusiju. Tajā Latvijas puses eksperti kopā ar Moldovas kolēģiem diskutēja un kopīgi izstrādāja rekomendācijas  iespējamiem attīstības virzieniem un nepieciešamajām rīcībām Moldovas reģionu ilgtspējīgai attīstībai, tajā skaitā teritorijas attīstībai iesaistīto pušu – nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa institūciju un vietējo rīcības grupu - aktivitātēm. Moldovas puses galvenie izvirzītie jautājumi, pie kuriem būtu nepieciešams turpmāk kopīgi strādāt, pārņemot  Latvijas pieredzi būtu – atkritumu apsaimniekošana, reģiona loma uzņēmējdarbības veicināšanā, policentriskā attīstība, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošana un īstenošana, teritoriālās sadarbības projektu izstrāde un ieviešana, tematisko ciemu attīstība un lauku tūrisma veicināšana u.c. Tika norādīts, ka administratīvi teritoriālās struktūras sakārtošana ir būtisks priekšnosacījums pašvaldību funkciju kvalitatīvai veikšanai un visa veida finansējuma piesaistei.


Projekta laikā īstenotās aktivitātes sekmēs līdzšinējās sadarbības turpināšanu, sagatavojot priekšlikumus ārvalstu finanšu instrumentu finansējuma piesaistei kopīgu projektu īstenošanai. Tā, piemēram, Gagauzijas reģiona pārstāvji informēja, ka ārvalstu donori, kuri īsteno projektu Gagauzijā, ir izteikuši  interesi 2019.gada pavasarī organizēt Gagauzijas delegācijas vizīti uz Latgali, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi lauku tūrisma attīstības jautājumos.

Moldovas delegāciju pārstāvēja Ziemeļu, Centra, Dienvidu un Gagauzijas reģionālās attīstības aģentūru pārstāvji, kā arī Kalaraši rajona (Moldovas Centra reģions) priekšsēdētāja vietnieks. Kalaraši rajona pārstāvis,  apmeklējot Olaines novada pašvaldību un iepazīstoties ar tās darbību, vienojās ar novada vadību par turpmāko sadarbību.


Aktivitāte tiek īstenota projekta „ Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti” (projekta Nr. ĀM/GPK-16/2018) ietvaros. Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018.gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Papildus informācija pieejama:

http://adrgagauzia.md/libview.php?l=ru&idc=340&id=3663&t=/precca/novocti/rabocii-vizit-po-obmenu-opitom-v-recpubliku-latviea

http://www.olaine.lv/jaunumi/8-novembri-olaines-novada-pasvaldiba-viesojas-delegacija-no-moldovas

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
17.05.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta