Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Stājas spēkā dabas liegumu “Ziemupe” un “Oviši” individuālie aizsardzības noteikumi
08.05.2018

Lai precīzāk noteiktu aizsargājamo dabas teritoriju atļauto izmantošanu, ir sagatavoti Pāvilostas novadā esošā dabas lieguma “Ziemupe” un Ventspils novada dabas lieguma “Oviši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), kas nupat stājušies spēkā.

Abu teritoriju individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus apstiprināja Ministru kabinets, tie stājās spēkā aprīļa beigās un ir saistoši visiem zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem, kas atrodas minētajās dabas teritorijās.

Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde nenozīmē kādu jaunu aizsargājamu teritoriju veidošanu, tā palīdz valsts iestādēm un arī privātīpašniekiem precīzāk apzināt, kā apsaimniekot jau esošo dabas liegumu.

Noteikumi dabas liegumam “Ziemupe” salīdzinājumā ar līdz šim spēkā esošajām normām paredz izstrādāt funkcionālo zonējumu, nosakot dabas lieguma zonu un neitrālo zonu. Neitrālajā zonā iekļautas bijušo PSRS armijas štābu teritorijas un pašvaldības autoceļš “Akmensraga ceļš”, kā arī bijušās lauksaimniecības zemes un mājvieta Akmeņragā, kurā nav konstatētas dabas vērtības. Būvniecība dabas lieguma neitrālajā zonā jāveic saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteiktajiem ierobežojumiem un pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu. Pārējā teritorija iekļauta dabas lieguma zonā, kas izveidota, lai saglabātu dabas vērtības – retus un aizsargājamus mežu, kāpu, purvu un ūdeņu biotopus, augu un dzīvnieku sugas un to dzīvotnes.

Lai netraucētu putnu ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. marta līdz 31. jūlijam ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība, kā arī koku un krūmu ciršana elektrolīniju trasēs. Ja meteoroloģisko apstākļu dēļ putnu ligzdošana nav sākusies, noteikumi paredz izņēmumus minēto darbu veikšanai, iepriekš saņemot Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

Arī liegumam “Ovīši” izstrādātie noteikumi paredz izmaiņas funkcionālajā zonējumā. Turpmāk plašu publisku pasākumu organizēšanai ārpus ciemu teritorijām nepieciešams saskaņojums no Dabas aizsardzības pārvaldes. Dabas vērtību saglabāšanai definēti kritēriji mežsaimnieciskās darbības veikšanai un transporta kustībai pa meža ceļiem.  Samazināti ierobežojumi apdzīvotu viensētu un autoceļu uzturēšanā.

Uzziņai:

Dabas liegums “Ziemupe” atrodas Pāvilostas novada Sakas un Vērgales pagastos, tā kopējā platība ir 2382 hektāri.  Dabas liegumam ir būtiska nozīme pelēko kāpu, priekškāpu, grīņu tipa mežu un slapjo virsāju aizsardzības nodrošināšanā. Teritorijā sastopami 17 Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi un 70 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas.

Dabas liegums “Oviši” atrodas Ventspils novada Tārgales un Ances pagastos, tā teritorija atrodas Baltijas jūras piekrastē ap 30 kilometru garā posmā un ietver gan piekrastes, gan zālāju, mežu un purvu biotopus, bet apdzīvotajās vietās saglabājušās Kurzemes piekrastes lībiešu ciemiem raksturīgas ēkas un apbūves struktūra; pateicoties kādreizējai lauksaimnieciskajai darbībai, izveidojušies aizsargājami zālāju biotopi.

Iepazīties ar abu teritoriju individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem var Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā: https://ej.uz/liegums_ovisi un https://ej.uz/liegums_ziemupe/.

Informāciju sagatavoja:
Maija Rēna
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
maija.rena@daba.gov.lv
Tālr.: 29272365

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
25.04.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta