Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Noticis seminārs “Sociāli iekļaujošu kopienu stiprināšana Latvijā sadarbībā ar ārvalstu partneriem”
30.01.2018

2018. gada 25. janvārī notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētais tematiskais seminārs “Sociāli iekļaujošu kopienu stiprināšana Latvijā sadarbībā ar ārvalstu partneriem”, kas tika veltīts Eiropas Teritoriālās sadarbības ietvaros īstenotajiem projektiem Latvijā. Sīkāka informācija un semināra prezentācijas pieejamas zemāk, kā arī Eiropas teritoriālās sadarbības Latvijā Facebook lapā @ETCInterregLatvia.

Semināra mērķis bija sekmēt komunikāciju un kontaktu veidošanos starp projektu īstenošanā iesaistītajām institūcijām, potenciālajiem projektu rezultātu lietotājiem un ekspertiem, veicinot projektu rezultātu pielietojumu sociālās jomas attīstībai Latvijā.

Seminārā piedalījās ap 70 dalībniekiem no visiem Latvijas reģioniem, bija pārstāvēti 14 projekti. Semināru vadīja Diāna Jakaite, Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore. Piedalījās politikas veidotāji no Labklājības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Izglītības un zinātnes un Kultūras ministrijām, kā arī plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvji.

Ar priekšnesumu uzstājās INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta „Active Age” dalībnieki Apes novada senioru radošā apvienība „Lapsenes” – tādējādi semināra dalībniekiem bija iespēja klātienē iepazīties ar konkrētu projekta rezultātu. Seniori atzina, ka projektā apguvuši daudzas noderīgas prasmes kā datorprasmes, angļu valodas pamatus un jūt, ka projekts palīdz „no dzīves vērotājiem atkal kļūt par aktīviem līdzdalībniekiem”.

Par kādiem INTEEREG projektu rezultātiem uzzinājām seminārā? Lūk daži piemēri:
Projektā „Empower Kids” (Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma) Jūrmalas pilsētā izveidota interaktīva spēle 6-12 gadus veciem bērniem veselīga dzīvesveida apguvei. Citas organizācijas var interesēties par iespējām izmantot šo spēli savā darbā Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē (raimonda.daksa@jurmala.lv). Spēle ir kā darbarīks sociālajiem darbiniekiem, strādājot ar bērniem no sociāli mazaizsargātajām ģimenēm. Projektā notika veselības darbnīcas un dažādas aktivitātes gan bērniem, gan vecākiem veselīga dzīvesveida veicināšanai – tādas kā pārgājieni, veselīgu ēdienu gatavošanas darbnīcas, boulinga spēle u.c.
Projektā „Vital Cities” (URBACT pilsetvides attistibas programma) par aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanu caur sportiskām aktivitātēm un publisko vietu sakārtošanu Liepājas pilsēta strādā pie integrētas attīstības plāna sociālās atstumtības mazināšanai caur sportu. „Vital Cities” projektā piedalās 9 partnerpilsētas, un Liepājai bija iespēja mainīties pieredzē ar kolēģiem no visas Eiropas. Kā atzina Liepājas Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš, tieši projekta laikā pie viena galda apsēdās Liepājas pilsētas dažādu iesaistīto organizāciju darbinieki, un šīs diskusijas dos būtiskus uzlabojumus – jau tagad izveidotas aktīvās atpūtas trases Beberliņos un organizētas aktīvās atpūtas iespējas Karostā, pilsēta plāno mainīt pašvaldības saistošos noteikumus, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk un mazāk birokrātiski īstenot savas iniciatīvas veselīga dzīvesveida veicināšanai, kā piemēram, basketbola grozu uzstādīšanu mikrorajonos. Arī pārējie semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja Liepājas komplekso pieeju.
Projektā „ADD ME” (Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma) Aleksandrovas internātpamatskola jau organizējusi 2 starptautiskas nometnes bērniem ar attīstības traucējumiem. Šī projekta ietvaros plānots rīkot vēl 2 nometnes. Tā bija pirmā pieredze šādu nometņu rīkošanā, un ņemot vērā lieliskos rezultātus, skola plāno šādas nometnes organizēt arī nākotnē. Papildus, skola strādā pie sajūtu takas izveides un relaksējoši attīstošu telpu izveides bērniem. „Šajā projektā liels ieguvums bija pedagoģiskās pieredzes apmaiņa starptautiskā līmenī un bērniem iespēja iegūt draugus no Lietuvas”. Anita Malinovska, Aleksandrovas internātpamatskolas direktore.
Savukārt, „SEMPRE” (Baltijas jūras reģiona programma) projekta pārstāvji no Latvijas Universitātes un Liepājas Diakonijas centra pastāstīja par inovatīviem un ilgtspējīgiem sociālās spēcināšanas rīkiem reģionu mazaizsargāto sociālo grupu pārstāvjiem. Sākotnēji tiek veikta lietotāju vajadzību izzināšana un mikroprojektu īstenošana, ko veic sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijas. Rezultātā Latvijā sociālo pakalpojumu lietotājiem būs labākas iespējas iesaistīties sociālo pakalpojumu dizainā un pilnveidē.

Semināra noslēgumā dalībnieki atzina, ka vienmēr ir noderīgi satikt kolēģus, priecāties par sasniegumiem un rast jaunas idejas. Dr.paed. Aivars Kaupužs: „Viens plus viens ne vienmēr ir divi – sinerģijā, kas rodas sadarbībā veidojas jaunas idejas. Attīstībai sadarbība ir labākais, kas var būt.”

Seminārā tika apskatīti četru Eiropas teritoriālās sadarbības jeb INTERREG programmu - Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam, Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam, Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam un URBACT III pilsētvides attīstības programmas 2014.-2020.gadam - projekti, kas ir saistīti ar sociāli iekļaujošu reģionu veidošanu un stiprināšanu šādās jomās:

1. Bērnu un jauniešu sociālā iekļaušana vietējās kopienās;
2. Senioru un cilvēku ar invaliditāti sociālā iekļaušana vietējās kopienās;
3. Apstākļu radīšana veselīgam un aktīvam dzīvesveidam vietējās kopienās.

Informācija par visām Latvijā īstenotajām Eiropas teritoriālās sadarbības programmām pieejama šeit:

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta