Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
  BREXIT
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Norisinājās vairāki pasākumi par veiksmīgu pilsētu izveidošanu
24.10.2017

2017.gada oktobrī Rīgā norisinājās vairāki pasākumi, kuros uzmanība tika pievērsta veiksmīgu pilsētu izveidošanai. Pasākumos galvenā tēma bija, kā īstenot integrētu pilsētas plānošanu un uzlabot pilsētvidi, atdzīvinot pilsētas, atjaunojot un attīrot pamestas rūpnieciskas teritorijas.  

No 2017.gada 4. līdz 6.oktobrim notika Livable City Forum Riga, kura ietvaros norisinājās Šmēlinga konference. To organizēja Rīgas pilsētas arhitekta birojs sadarbībā ar Live Baltic Campus projektu. Konferences galvenā tēma – kā veidot veiksmīgu pilsētu – uzsvaru liekot uz pilsētplānošanu zināšanu ekonomikā. Vietēja un starptautiska līmeņa runātāji konferencē uzsvēra augstskolu nozīmīgumu reģionu attīstībā. Pilsētas attīstības ekonomists no Nīderlandes Karalistes Vilems van Vindens (Willem van Winden) atzīmēja, ka reģioni, kuros atrodas augstskolas ir ieguvēji. Tās nodēvējot par reģiona ekonomikas “spēkstacijām”, kas piesaista augsta līmeņa akadēmiķus un praktiķus attīstības un inovāciju izpētes jomā. Šāds arī ir projekta Live Baltic Campus mērķis: - attīstīt akadēmiskās pilsētiņas kā inovāciju centrus, radot labāku pilsētvidi uzņēmumiem un iedzīvotājiem.

Saskaņā ar Rīgas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam Daugavas kreisajā krastā iepretim Vecrīgai tiek plānots zinātnes un inovāciju centrs jeb ZIC. Šobrīd šajā teritorijā jau darbojas tādi nacionālas nozīmes objekti kā Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs. Lai to izveidotu par integrētu akadēmisko pilsētiņu, Latvijas Universitāte un Rīgas plānošanas reģions, kas ir projekta Live Baltic Campus Latvijas partneri, ir izvirzījuši divus galvenos izpētes virzienus. Viens no izpētes virzieniem ir Mūkusalas teritorijas mobilitāte un pieejamība, tai skaitā integrēta sabiedriskā transporta plūsma, riteņbraucēju un gājēju celiņu izbūve, otrs - universitātes sadarbības iespējas ar dažādām tautsaimniecības nozarēm un uzņēmumiem un to iekļaušana Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā. Šobrīd tiek veikta situācijas analīze un apzinātas iespējas. Apkopotie priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai tiks iesniegti izvērtēšanai Rīgas domes Satiksmes departamentam un Pilsētas attīstības departamentam, VAS “Latvijas Dzelzceļš”, Rail Baltica, un citām iesaistītajām pusēm.

Savukārt 2017.gada 10.oktobrī Rīgā norisinājās Baltic Urban Lab projekta partneru un iesaistīto pušu tikšanās. Šī projekta mērķis ir atdzīvināt degradētās teritorijas pilsētās, balstoties uz integrētu plānošanu un partnerības modeli. Tikšanās laikā Latvijas partneris – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (RDPAD) – iepazīstināja klātesošos ar izvēlēto pilotteritoriju - Mūkusalas daļu, ko ietver Mūkusalas, Bieķensalas un Jelgavas iela un dzelzceļš. Lai īstenotu projektu, RDPAD ir piesaistījis triju Latvijas augstskolu – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskā Universitātes un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas – studentus, kuri kopā ar vadītājiem izstrādās attiecīgās Mūkusalas teritorijas telpiskās attīstības vīziju, ietverot gan teritorijas apbūves veidu un funkcionalitāti, gan zaļās zonas izveidi.

Mūkusalas teritorijas attīstības koncepcijas izstrādes laikā ir plānoti trīs tematiskie lekciju cikli, no kuriem 2017.gada 20.oktobrī Rīgas tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē notika pirmais cikls "Pilsētplānošanas attīstības vīzijas un adaptācija jauniem attīstības virzieniem, mājokļu moduļu attīstības iespējas degradētā teritorijā".

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā Mūkusala ir noteikta par prioritātes attīstības zonu, tā paredz, ka “Rīgas centra Daugavas telpa ir nozīmīga, ne tikai skatoties no krasta uz ūdens telpu, bet arī skatoties no ūdens uz krastu. Lai veicinātu šīs telpas integrāciju pilsētas ikdienas dzīvē, nepieciešams izveidot publiskās ārtelpas loku.” Šis loks Daugavas kreisajā krastā ietver Mūkusalas promenādi, Nacionālo bibliotēku, AB dambi un Āgenskalna līci.

Pasaulē “Urban Lab” termins nav svešs, un tas ir saistīts ar inovatīvu pilsētvides pārvaldības metožu pielietošanu. Tiek pievērsta uzmanība pilsētvides attīstības izaicinājumiem un apzināti potenciālie risinājumi, radot pievienoto vērtību sabiedrības labumam. Viena no “Urban Lab” iezīmēm ir apzināt ietekmētās sabiedrības grupas un tās aktīvi iesaistīt plānošanas procesos, tādējādi tiek ģenerētas inovatīvas idejas un risinājumi. Tiek uzsvērta “radīšana kopā”.

Katram no šiem projektiem ir atšķirīgs fokuss, taču to saskares punkts ir Mūkusala un tās uzlabošanas iespējas, lai tā kļūtu par ilgtspējīgu teritoriju ar kvalitatīvu un patīkamu vidi iedzīvotājiem, uzņēmumiem, un studentiem. Tas ir liels izaicinājumus projektiem. Un, lai projektu rezultātus pilsētas plānošanā iesaistītās puses ņemtu vērā, plānojot un īstenojot šīs teritorijas attīstīšanu, šie saskares punkti varētu kalpot par virzītājspēku projektu īstenošanas gaitā.


Live Baltic Campus un Baltic Urban Lab projekti tiek īstenoti, sadarbojoties partneriem no reģiona valstīm – Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas – Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, kuras īstenošanas koordināciju Latvijā nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un tās mērķis ir veicināt ilgtspējīgu reģiona izaugsmi, panākot līdzsvaru starp ekonomikas un vides interesēm, tādējādi uzsvars tiek likts uz reģionālo sadarbību.


Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
14.12.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta