Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Darba piedāvājumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Ar ERAF atbalstu Latvijā attīstīs kultūras un dabas mantojumu
08.03.2017

Lai aizsargātu un attīstītu kultūras un dabas mantojumu, pašvaldības ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu veiks investīcijas dažādos kultūrvēsturiskā mantojuma objektos visos Latvijas novados, uzlabojot infrastruktūru, labiekārtojot vidi, atjaunojot ēkas un attīstot pakalpojumus iedzīvotājiem un tūristiem. Šim mērķim no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir paredzēti 35 miljoni eiro.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi projektu iesniegšanu ES fondu programmas pirmajā un otrajā kārtā, nosūtot uzaicinājumu 10 pašvaldībām gatavot un iesniegt projektus ERAF līdzfinansējuma piesaistei. Abu kārtu ietvaros projektus CFLA pieņems līdz 2017.gada nogalei – 29.decembrim.

Uzaicinājumi atbilstoši programmas nosacījumiem nosūtīti Alūksnes, Carnikavas, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, Siguldas un Ventspils pašvaldībām, kuras, lai nodrošinātu teritorijas efektīvu sociālekonomisko attīstību, projektu īstenošanā sadarbosies ar 42 partnerorganizācijām – pamatā ar citām tuvējām pašvaldībām, kā arī ar reliģiskajām organizācijām, biedrībām, uzņēmumiem. 

Par izsludināto projektu atlasi papildu informāciju būs iespējams gūt seminārā, kas notiks 2017.gada 9.martā plkst. 11 un ko CFLA rīko sadarbībā ar Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Seminārs notiks VARAM (Peldu iela 25, Rīga) 409.telpā, kā arī būs iespēja semināru vērot tiešsaistē - CFLA un VARAM mājas lapā.  

Paredzēts, ka ES fondu projektu gaitā pašvaldības saskaņā ar to attīstības programmas investīciju plānu var veikt valsts nozīmes arhitektūras, arheoloģijas, vēstures, kā arī pilsētbūvniecības pieminekļu atjaunošanu, konservāciju, pārbūvi vai restaurāciju. Tāpat paredzēta ar kultūras un dabas mantojumu saistītās infrastruktūras būvju atjaunošana vai jaunu būvju izveide, kā arī  publiskās ārtelpas un apkārtnes labiekārtošana. Lai veicinātu iedzīvotāju un tūristu apmeklētību, šo objektu kontekstā iecerēts veidot arī jaunus pakalpojumus un paplašināt kultūras un dabas mantojuma saturisko piedāvājumu.

Programmas ietvaros iesniedzamo projektu saraksts, sadarbības partneri un projektiem paredzētais finansējuma apjoms ir noteikts ar Ministru kabineta rīkojumu.

Lielākais finansējums ir pieejams Siguldas novada pašvaldībai, kura sadarbībā ar Valmieras, Cēsu, Amatas, Pārgaujas un Valkas pašvaldībām attīstīs kultūras un dabas mantojuma objektus Gaujas lokos, no ERAF ieguldot 5,6 miljonus eiro. Projekta gaitā paredzēts attīstīt Siguldas jaunās pils, Cēsu pils un Ungurmuižas pakalpojumus, uzlabot Valmieras pils kultūrvidi un atjaunot un apmeklētājiem atvērt Ērģemes pils Ziemeļu torni, papildināt ekspozīciju Āraišu ezerpilī, Valmieras Sv. Sīmaņa, Cēsu Sv. Jāņa un Rubenes baznīcā u.c.

Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Aglonas, Daugavpils novada, Krāslavas, Ludzas un Preiļu partneriem īstenos projektu “Rīteiropas vērtības”, ieguldot ERAF finansējumu vairāk kā 4,6 miljonu eiro apmērā. Liepājas pilsētas dome gatavos projektu Dienvidkurzemes piekrastes mantojuma attīstībai,  kurā sadarbosies ar Nīcas, Grobiņas un Pāvilostas pašvaldību, un paredzamais ieguldījuma apjoms no ERAF ir 4,5 miljoni eiro. Ventspils muzeja vadībā, savukārt, noritēs projekts Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā mantojuma attīstībai, sadarbojoties ar Ventspils, Jūrkalnes un Dundagas partneriem un ieguldot 4,2 miljonus eiro no ERAF. Pārējo sešu projektu objektos paredzētās ERAF investīcijas ir no 1,4 līdz 2,9 miljoniem eiro. Pavisam apstiprinātas projektu idejas ieguldījumiem 58 dažādos objektos Latvijā.

Pieejamais finansējums līdz 2018.gada 31. decembrim pirmās atlases kārtas ietvaros ir 22 304 739 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – ne vairāk kā 18 959 027 eiro un nacionālais finansējums – 3 345 712 eiro, bet otrās atlases kārtas ietvaros – 16 570 672 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – ne vairāk kā 14 085 071 eiro un nacionālais finansējums – 2 485 601 eiro. Pēc 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde, kuras funkcijas šīs programmas ietvaros pilda Kultūras ministrija, var ierosināt palielināt noteikto kopējo attiecināmo izmaksu kopsummu – programmas abās kārtās noteiktais maksimālais ERAF ieguldījums ir 35 190 555 eiro.

ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.


Par CFLA:

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. - fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.

Projektu iesniegumu atlasi CFLA uzsāk brīdī, kad ir definēti nosacījumi ES fondu darbības programmā ietverto specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, ko atbilstoši ES fondu vadības sistēmai izstrādā nozaru ministrijas. Nosacījumus apstiprina valdība un izdod Ministru kabineta noteikumu formā.

Ir noteikti divi projektu atlašu veidi - atklāta atlase, kuras ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ierobežota atlase, ja iepriekš ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem.

ES fondu vadībā CFLA par prioritāti ir izvirzījusi iespēju visu ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas apriti organizēt elektroniski, tādējādi nodrošinot Eiropas Komisijas iniciatīvas E-kohēzija ieviešanu.

Klientu apkalpošanu un klātienes konsultācijas CFLA nodrošina Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, Meistaru ielā 10, 1. stāvā (t.s. “Kaķu namā” pie Līvu laukuma), kā arī reģionos – CFLA reģionālajās nodaļās Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā un Rēzeknē.

Informāciju sagatavoja:
Daiga Reihmane,
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
sabiedrisko attiecību vadītāja
tālr. 26820413, 26553175, daiga.reihmane@cfla.gov.lv
www.cfla.gov.lv

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
22.06.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta